Skip to main content

Kommuner og regioner slækker alt for ofte på gennemsigtigheden, når de beregner priser i konkurrence med private leverandører. Sådan lyder budskabet fra Dansk Erhverv, som vil have genstartet debatten om fair og lige konkurrence i den offentlige sektor. 

Dansk Erhverv er ikke den eneste arbejdsgiverorganisation, der ønsker gennemsigtighed og fair konkurrence. Aktuelt har arbejdsgiverorganisationen KA-Pleje KA trukket hele fem kommuner i retten, som de har mistænkt for at tilbyde unaturligt lave priser på hjemmehjælpsområdet. Her falder der dom i den første sag i dag fredag.

Debatten om fair og lige konkurrence var på sit højeste under den tidligere regering, som formåede at lave to delaftaler, hvor det bl.a. blev besluttet, at statslige virksomheder fremover skal underlægges OECD’s retningslinjer for prissætning, når de indgiver tilbud i konkurrence med private leverandører. En aftale, som det dog ikke var muligt at brede ud til kommuner og regioner. Ifølge Dansk Erhvervs Markedschef Morten Jung, haster det dog med at gennemføre tiltag, der kan øge prisgennemsigtigheder i kommuner og regioner: 

”Vi ser et større og større problem med, at kommuner og regioner hjemtager opgaver med udgangspunkt i, at de mener, at de er billigere og bedre. Sandheden er dog, at kommunerne eller regionerne kun sjældent understøtter antagelsen, enten ved at lave et kontrolbud eller ved at beregne tilbud på en måde, der gør, at de skal leve op til de samme kriterier som private leverandører”, siger Morten Jung til OPS-Indsigt.

Hjemtager opgaver på mavefornemmelser

Han henviser samtidig til Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse om hjemtagning, som viser, at det offentlige gerne hjemtager flere opgaver, men kun sjældent benytter sig af kontrolbud.

I undersøgelsen svarer halvdelen af medlemmerne, at de har oplevet, at det offentlige hjemtager opgaver, fordi de mener, at de er billigere eller bedre. Samtidig svarer kun to procent, at det er sket efter et kontrolbud. 

”Det vidner altså om, at det offentlige hjemtager opgaver på baggrund af mavefornemmelser frem for reelle beregninger, og det kan hverken virksomhederne, skatteborgerne eller for den sags skyld, det offentlige selv være tjent med,” siger Morten Jung til OPS-Indsigt. 

Kommunal virksomhedsdrift kan ramme SMV’er

Morten Jung udtrykker samtidig bekymring over den nuværende udvikling med flere hjemtagninger i kommuner og regioner. Han mener, at det særligt kan ramme SMV’er hårdt.

Af undersøgelsen fremgår det, at 1/3 af medlemmerne har fået hjemtaget opgaver i løbet af de seneste tre år og det ser han som et stort problem.

 ”Ser vi nærmere på, hvilke brancher, der er tale om, så ser vi også, at mindre virksomheder er i stor risiko for at blive ramt. F.eks. ser vi mange hjemtagninger af opgaver inden for manuel service som f.eks. rengøring. Den stigende hjemtagning rammer SMV’er hårdt, da de traditionelt varetager en del opgaver rundt om i landets kommuner,” siger han til OPS-Indsigt.

Kan lukke markeder på baggrund af tvivlsomme beregninger

I Dansk Erhverv er man særligt for, at mangelfuld og uigennemsigtig prissætning kan være med til at bremse konkurrencen på en række markeder. Morten Jung fremhæver bl.a. Region Midtjylland og Region Nordjyllands udbud af ambulancedrift, som eksempler på, hvordan regioner risikerer at lukke markeder i flere år på baggrund af tvivlsomme beregninger.

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, hvorledes regionsrådet i Region Midtjylland valgte at hjemtage ambulancedriften i 3 af 5 delområder, mens det i Region Nordjylland var i 2 af 4 delområder.

En af forudsætningerne når en ordregiver vælger en kontrakt, der lukker markedet for mange år på grund af kontraktens løbetid, er, at man som minimum sikrer lige konkurrencevilkår. Kun regionerne kender de konkrete beregninger, men vi ved, at en privat leverandør oftest vil være forpligtet stille med et ”skyggeberedskab” altså et beredskab ud over det kontrakten foreskriver, fordi alternativet er mulig bod ved for megen sygdom. 

Morten Jung peger her på, at hvis et tilbud skal kunne vurderes på lige vilkår, er det afgørende, at det offentlige også indregner udgifter til et sådant skyggeberedskab.

”Men meget tyder på, at det ikke at være tilfældet i Region Midtjylland. Tværtimod. Her har regionsrådsformanden netop meldt ud, at regionen nu vil investere de penge, som de angiveligt havde i netop et skyggeberedskab. Det lyder for mig at se helt galt, og som et alvorligt tegn på, at der slet ikke har været fair og lige konkurrencevilkår”, siger Morten Jung til OPS-Indsigt 

Tid til handling

Dansk Erhverv håber, at et flertal i Folketinget vil genstarte forhandlingerne om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Ifølge Morten Jung er der ikke behov for nye revolutionerende tiltag. I stedet kan man komme med flere af de tiltag, der lå i det oprindelige udspil, men ikke kom med i de endelige delaftaler: 

”Vi kan godt se en vis fornuft i at udvide kravet om OECD’s retningslinjer for prissætning, så også kommuner og regioner er omfattet af dem. Det tror jeg vil tage toppen af hjemtagningerne i første omgang. Og så skal vi have givet regeringens nye enhed for offentlig-privat samarbejde et stærkt mandat, så offentlige aktører ikke kan sidde og modarbejde, og at vi får sat nye rammer for offentlig-privat samarbejde i Danmark. Men det kræver, at det bliver prioriteret politisk”, slutter Morten Jung.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply