Skip to main content

Det er lykkedes Københavns Kommune at få de kommunale specialskolelærerne foran i vaccinekøen, selvom om de tydeligvis ikke er en del af en af de målgrupper, som vaccineres lige nu (målgruppe 4). Det fremgår af et notat fra KL, der blev udsendt ud til kommunerne torsdag aften og som OPS-Indsigt er i besiddelse af. Her skriver KL:

 ”Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere, at personale på STU, aktivitets- og samværstilbuddene, bostøtte og de forskellige former for følgeordninger er i udgangspunktet ikke omfattet, da funktioner med undervisning og øvrige aktiviteter oftest kan foregå uden tæt fysisk kontakt.” 

Sundhedsstyrelsens har desuden lavet en nærmere afgrænsning af, hvem der ikke er omfattet af målgruppe 4 og her udpeger Sundhedsstyrelsen blandt andet:

”Personale på specialskoler og lignende, da arbejdet med børn ikke anses som en risikofaktor”

Hermed bliver det slået fast, hvad andre også havde læst og erfaret.

Skoleleder Maj-Britt Toft Jørgensen fra Rævebakkeskolen i Nyborg havde da heller ikke hørt om, at hendes medarbejdere kunne komme længere frem i vaccinekøen, sådan som det blev beskrevet af folkeskolen.dk i onsdags, hvor specialskolelærerne i Københavns Kommune tilsyneladende var smuttet igennem et filter hos Statens Serum Institut.

Det samme gjorde sig gældende for Kasper Nordborg Kiær, der skole- og uddannelsespolitisk konsulent i Landsorganisationen af sociale tilbud – LOS. Han havde ellers sendt over 7000 cpr. numre afsted til Statens Serum Institut, som kunne indgå i vaccinationsprogrammet, men alle dem der var ansat, i private virksomheder på dagbehandlingsområdet blev afvist.

Ulighed i vaccinekøen

Vi stod med andre ord i en situation, hvor nogen tilsyneladende var mere lige end andre i kampen om en plads i vaccinekøen og den fortælling fik for over en uge siden KL til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få kriterierne for målgruppe 4 præciseret. Det kunne OPS-Indsigt skrive om torsdag.

Her henvendte vi os til både Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, dog uden, at få svar inden redaktionens slutning, men sent torsdag aften tikkede der så et svar ind i kommunerne.

Det er den lokale ledelse, der vurderer

Svaret fra Sundhedsstyrelsen er dog ikke så entydigt, som man kunne ønske sig, for der åbnes op for undtagelsestilfælde, hvilket rejser spørgsmålet, hvem er det så lige, der skal vurdere om en medarbejder skal ind i vaccinekøen?

Her står der følgende i KL`s notat til kommunerne:

”Det er op til kommunerne og den lokale ledelse for den konkrete arbejdsfunktion at vurdere, hvorvidt personalet er omfattet. Det vigtigt at være opmærksom på, at der skal være helt særlige årsager til at være omfattet af gruppe 4, og at kriterierne skal tolkes restriktivt.”

Kriterierne skal altså tolkes restriktivt, men samtidig er det den lokale ledelse i kommunerne, der foretager vurderingen og her må man gå ud fra, at den sammen vurderingskompetence må ligge hos lederne af de private specialskoler m.v.

Efterlader fortsat et par spørgsmål

Selvom der er en vis elastik i den præcisering som KL har modtaget fra Sundhedsstyrelsen så rejser det spørgsmålet om, hvad vil Statens Serum Institut (SSI) gøre i forhold til de københavnske specialskolelærer, der er tilbudt vaccination og som nu med præcisionen tydeligvis ikke er en del af målgruppen. Herunder om man vil man tilbagekalde vaccinationstilbuddet til dem, der ikke er gennemført?

De spørgsmål har vi rejst overfor SSI, men endnu ikke fået svar på ved redaktionens slutning.

Sundhedsstyrelsens præcisering af målgruppe 4

Af KL`s notat fremgår tre centrale kriterier som Sundhedsstyrelsen har opstillet for udvælgelsen til målgruppe 4:

  • Hvor udsat en medarbejder personen er for smitte med ny coronavirus. Smitterisikoen er fx høj ved tæt kontakt med helt uvisiterede patienter eller patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19, medium ved tæt kontakt med visiterede patienter, lav når der kan holdes afstand og ikke relevant, når der ikke er patientkontakt.
  • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har tæt kontakt med personer i særligt øget risiko, men lav, hvis den ansatte alene har kontakt med personer, som ikke kan forventes at blive særligt syge ved smitte, fx unge og raske.
  • Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har en særligt specialiseret funktion og ikke umiddelbart kan erstattes.

BemærkningSundhedsstyrelsen har efter udgivelsen af denne artikel, fremsendt til OPS-Indsigt, det svar man har sendt til KL, herunder præciseringen af kriterierne for målgruppe 4.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply