Skip to main content

Mange mennesker med handicap og deres pårørende oplever, at sagsbehandlingen i kommunerne ikke fungerer godt nok, og at det er svært at få den rigtige hjælp. Social- og ældreminister Astrid Krag (S) etablerer på den baggrund et nyt partnerskab med Danske Handicaporganisationer (DH), Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Socialrådgiverforening. Det fremgår af en pressemeddelelse.Det skal her bemærkes, at partnerskabet ikke har repræsentation af brancheorganisationer fra den private sektor, som trods alt udgør en stor del af socialområdet i følge socialministeriets egne velfærdsanalyser. Det betyder at partnerskabet meget vel kan komme ud med nogle meldinger, der ikke matcher socialområdets virkelighed 100 %. Særligt i forhold til leverandørleddet.Skal udarbejde et charterPartnerskabet skal til efteråret nedkomme med et charter med konkrete anbefalinger. Af pressematerialet fremgår det, at partnerskabet bliver meget orienteret på myndighed og borgerproblematikkerne og noget mindre på leverandørsiden som eksempelvis kvalitet og kontinuitet i hjælpen.Partnerskabet skal arbejde inden for “de nuværende rammer” – der er altså ikke lagt op til, at der skal sættes flere penge af til de handicappede, skriver NB-Kommune.Det sker før Folketinget her i foråret skal tage stilling til et borgerforslag (B 139) om at fjerne det specialiserede socialområde fra kommunerne og i stedet give opgaven til regionerne eller staten.Ifølge en pressemeddelelse fra Social- og Ældreministeriet skal aktørerne i partnerskabet drøfte løsninger, der kan genskabe tilliden og retssikkerheden, så mennesker med handicap kan opleve større tryghed og forudsigelighed, når de modtager hjælp fra det offentlige. Det skal blandt andet ske ud fra de positive erfaringer, som KL og DH har fra deres fælles projekt om borgerinddragelse.Astrid Krag lægger ikke skjul på, at der er en meget alvorlig baggrund for det nye partnerskab.”Det må ikke være en kamp at få den hjælp, man har behov for. Mange organisationer og mennesker med handicap er bekymrede over retssikkerheden, og det er en bekymring, vi skal tage dybt alvorligt,” siger Astrid Krag og fortsætter:”Vi har løftet økonomien til gavn for blandt andet det specialiserede socialområde, som har været under pres i årevis, og samtidig har vi sat gang i en omfattende evaluering af det specialiserede socialområde. Men vi skal samtidig her og nu sikre, at mennesker har tillid til sagsbehandlingen, og det løser vi bedst i samarbejde med kommuner, organisationer og fagfolk.”KL ser frem til partnerskabet

Formand for KL’s Socialudvalg, borgmester Ulrik Wilbek (V), ser frem til arbejdet i partnerskabet.”Tillid er et nøgleord i kommunernes møde med borgerne, men vi må desværre konstatere, at tilliden på handicapområdet i mange tilfælde er brudt. Vi har derfor en stor, fælles opgave i at få genopbygget tilliden, og jeg er derfor glad for, at vi nu samler gode kræfter i dette partnerskab,” siger Ulrik Wilbek og fortsætter:”KL og DH har udarbejdet fem principper for den gode borgerinddragelse, som vi ser frem til at spille ind med i partnerskaber. Det handler især om at få skabt en god dialog, så mennesker med handicap føler sig hørt, respekteret og anerkendt i mødet med kommunen.”Danske Handicaporganisationer har længe forsøgt at råbe politikerne op med budskaber om, at handicappede får for ringe og for lidt individualiseret hjælp fra kommunerne. Formanden for DH, Thorkild Olesen, sætte pris på, at der nu er en fælles erkendelse af, at der er alvorlige problemer med hjælpen til de handicappede.”DH er glade for invitationen til et partnerskab om tillid og retssikkerhed og ser det som et udtryk for, at alle parter er enige om, at der er store problemer. DH ønsker at tage et ansvar for, at der konkret arbejdes på løsninger, der kan sikre, at mennesker med handicap får den rette afgørelse om hjælp første gang,” siger Thorkild Olesen i pressemeddelelsen fra ministeriet.Socialrådgiverne: Økonomi spiller stor rolleSocialrådgiverne har længe plæderet for, at de ønsker mere tid til at behandle de enkelte sager om hjælp til handicappede. Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup, siger om det nye partnerskab:”Jeg er glad for, at ministeren har taget initiativ til et partnerskab om handicapområdet. Det er tiltrængt. Vi vil som socialrådgivere rigtigt gerne bidrage med vores viden om, hvilke vilkår der er for sagsbehandlingen og for samarbejdet med borgerne på handicapområdet,” siger Mads Bilstrup og fortsætter:”Vi kan se, at det gør en stor forskel for både tillid og retssikkerhed i de kommuner, hvor der er sikret tid til et godt samarbejde og til dialog. Ligesom de økonomiske rammer i kommunerne også har stor betydning for, at mennesker med et handicap kan få den rette hjælp og støtte.”Fremlægger anbefalinger i efteråretPartnerskabet skal i efteråret præsentere en række konkrete anbefalinger. Som led i udviklingen af charteret skal parterne blandt andet drøfte:

  •  Rigtige afgørelser – første gang
  •  Regler som er meningsfulde og fremmer dialog
  • Inddragelse af borgeren i forhold til valg af indsats
  •  Faglighed i sagsbehandlingen
  •  Hensynsfuld og proportional tilrettelæggelse af sagsbehandlingen
  •  Klar kommunikation og klare afgørelser
  •  Kontinuitet i hjælp
  •  Den gode og ordentlige dialog i mødet mellem borger og sagsbehandler

 Læs mere om partnerskabet her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply