Skip to main content

Københavns Kommune er i færd med at vaccinere de første kommunale specialskolelærere, længe før alle andre. Det frem går af en artikel i folkeskolen.dk. Det undrer man sig over i Landsorganisationen for sociale tilbud – LOS, særligt da man endnu ikke er gået i gang med vaccinationen af de private specialiserede tilbud.

”Det giver ikke nogen mening,” skriver Kasper Nordborg Kiær, der skole- og uddannelsespolitisk konsulent i LOS på twitter.

Men i Københavns Kommune har man en anden holdning, her vurderer man, at personalet varetager en så kritisk jobfunktion, at de tilhører målgruppe fire i den nationale vaccinationsplan.

”Nogle af børnene har multiple funktionsnedsættelser, herunder nedsat lungefunktion og respiratorbrugere. Andre er immunsvage og har derved særligt risiko for alvorlige forløb, hvis de bliver smittet med covid-19. Det har derfor været en prioritering at beskytte børn i øget risiko mod smitte ved at tilbyde vaccination til de ansatte”, skriver centerchef i børne- og ungdomsforvaltningen Birgitte Flansmose i en mail til folkeskolen.dk.

Statens Serums Institut har afvist LOS-ansatte

Kasper Nordborg Kiær mener ikke, at specialskoler og interne skoler og dagbehandlingsskoler er en del af vaccinationsprogrammet på nuværende tidspunkt. Det begrunder han blandt andet med, at LOS har indsamlet over 7000 cpr-numre, men alle på dagbehandlingsområdet er blevet afvist af Statens Serums Institut (SSI).

I København kan borgmester for børne- og ungeområdet Jesper Christensen ikke se noget bemærkelsesværdigt i, at Københavnske specialskoler på den led er kommet foran i køen. Det fremgår af et svar på twitter. Han ved altså ikke, hvorfor København har en anden status end fx private dagbehandlingstilbud.

KL har bedt om en præcisering for en uge siden

Netop fortolkningen af målgruppe 4 på socialområdet ser ud til at været et problem, som har været drøftet i KL og KKR (Kommunernes kontaktråd), hvor man de sidste uge tilsyneladende har fået mange spørgsmål fra ift. afgrænsning af medarbejderkategorier i målgruppe fire på socialområdet. Det fremgår af et notat som OPS-Indsigt er i besiddelse af.

Spørgsmålene er blandt andet opstået på baggrund af de afgrænsninger for målgruppen, som Sundhedsstyrelsens har udmeldt. Netop derfor har KL allerede i sidste uge bedt Sundhedsstyrelsen lave en mere præcis beskrivelse af målgruppen i gruppe 4, men sundhedsstyrelsen har endnu ikke svaret KL, fremgår det af notatet.

OPS-Indsigt har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, for at høre hvor langt man er med, at få præciseret målgruppe 4, men har ved redaktionens slutning ikke fået et svar.

København har muligvis en særstatus

Prioriteringen af hvem der skal vaccineres, foregår generelt således, at kommunerne fortæller Statens Serum Institut, hvilke medarbejdere de har i målgruppe fire, som herefter via e-boks inviterer den enkelte medarbejder til at blive vaccineret.

Processen er stort set den samme for LOS og de øvrige brancheorganisationer, men her er der altså tilsyneladende sket det, at personale på dagbehandlingstilbuddene er blevet afvist.

Det kan betyde, at Københavns Kommune er i besiddelse af en særstatus, hvor deres lærer på specialskolerne kan komme foran i Køen.

OPS-Indsigt har spurgt Statens Serums Institut, hvordan det hænger sammen, men har ved redaktionens slutning ikke fået et svar.

Uagtet et eventuelt svar fra SSI så undrer situationen på Lolland. Her sidder Jørgen Kelm Danielsen, som er skoleleder på specialskolen i Lolland Kommune. Han så gerne, at hans medarbejdere fik tilbudt vaccination.

“De efterspørger vaccinationen, og jeg har spurgt forvaltningen om det kan lade sig gøre. Jeg kan forstå, at forvaltningen har bragt min forespørgsel længere op i systemet, men også at Lolland Kommune ikke selv kan træffe beslutningen. Vi er bare en spiller i et større sundhedsfagligt felt”, siger Jørgen Kelm Danielsen til Folkeskolen.dk.

Målgrupper for vaccination

På grund af begrænsede leverancer af vacciner til Danmark, har Sundhedsstyrelsen fastlagt en rækkefølge af 12 målgrupper, der skal vaccineres. Bemærk her målgruppe fire som er den målgruppe, der omtales i artiklen:

 1. Borgere i plejebolig mv.
 2. Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje.
 3. Borgere over 85 år.
 4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren.
 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, for eksempel kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko.
 7. Borgere 80-84 år.
 8. Borgere 75-79 år.
 9. Borgere 65-74 år.
 10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko.
 11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrig befolkning over 16 år.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply