Skip to main content

Kommunens udgifter til at teste medarbejdere, vil blive kompenseret efter samme model som andre corona-relaterede udgifter. Det fremgår af en mail, som KL har sendt til landets kommuner, men mailen indeholder også en twist, der minder om abeskubberi mellem ressortområder.

Det er ikke første gang, at det har været vanskeligt med kompensationen af private velfærdsvirksomheder eksempelvis i forhold til værnemidler. Kompensationsudfordringerne blev i 2020 skubbet rundt i ca seks måneder mellem af Kl og diverse ressortministerier, indtil der faldt nogen lunde ro på sagen, uden at den dog blev løst 100 procent.

Snubletråde i kompensationen af private

De fleste har hele tiden været enige om, at alle private som offentlige skulle behandles lige, men på den anden side har KL også ment, at der skulle være hjemmel for kommuner til at betale de private leverandører for kompensationen. Det kunne eksempelvis handle om, at det skulle stå i kontrakten.

En af de andre udfordringer, som KL har påpeget med at kompenserer de private velfærdvirksomheder, har handlet om, at velfærdsområdet er forankret i tre ministerressortområder og mindst fire fagforvaltningsområder ude i kommunerne. (Børn, Social, Sundhed og Ældre) med hver deres komplekse lovgivning. Det i sig selv har været spændt ud som snubletråde.

For små ti dage siden kunne vi så her i OPS-Indsigt skrive, at privat- og friskoler nu kunne gå i dialog med kommunerne om lyntest efter en afklaring i Sundhedsministeriet.

KL`s formand Jacob Bundsgaard understregede dengang, at medarbejderne i privatskolerne er privatskolernes ansvar, så derfor har de et ansvar for at være med til at finde en løsning. Sagt med andre ord, det er dem, der skal være opsøgende og så skal kommunerne nok hjælpe.

Aben kan skubbes igennem en kattelem

Det betyder, at udgifter til at teste medarbejdere ved fri- og privatskoler er dækket af den kompensations-aftale KL har lavet med regeringen, hvad enten medarbejderne testes i en kommunal testindsats eller om kommunen har entreret med en privat leverandør til at udføre test af medarbejdere. Det fremgår af den mail KL har sendt til kommunerne og som OPS-Indsigt har adgang til.

Men der kan være en mindre udfordring, som fri- og privatskoler skal være opmærksomme på særligt, hvis de selv har skaffet sig en aftale med en privat testleverandør.

”Såfremt fri- og privatskole uden aftale med kommunen, selv entrerer med privat leverandør, er der tale om udgifter af den karakter, der er et anliggende mellem ministeriet og de frie- og private skoler,” skriver KL ud til kommunerne.

Det kan betydet, at fri- og privatskolerne i de tilfælde, hvor de har været proaktive og selv sørget for en aftale med en testleverandør skubbes videre i et kompensations-bureaukrati, hvor de kan ende med selv at sidde med regningen, hvis børne- og undervisningsministeriet melder hus forbi.

Det kunne nemlig meget vel tilfældet, da børne- og undervisningsminister Rosenkrantz-Theil i en twitterdebat tidligere har markeret at test ikke er hendes område.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply