Skip to main content

En række nøglepersoner og aktører vil redde den danske velfærdsmodel, derfor er de gået sammen om et nyt netværk, der skal udfordre, udvikle og fjerne stereotypopfattelser og fordomme mellem aktørerne i den offentlige og private velfærdssektor. Det fremgår af en pressemeddelelse. 

De vil blandt andet bryde en af de barrierer ned, som direktør i Høje-Tåstrup Kommune Charlotte Markussen tidligere har påpeget i et interview med OPS-Indsigt.

”Det virker desværre som om debatten, foregår lidt i ekko-kamre. Enten er man for eller imod – og man lytter kun til dem, der mener det samme som én selv,” sagde hun i en kommentar til den igangværende debat om afkast på sociale tilbud.

Men hvad er det så for en udfordring, at det her netværk vil give sig i kast med?

En trykkoger af komplekse udfordringer

Danmark er verdenskendt for sin velfærdsmodel, hvor samfundet livet igennem skal give lige muligheder og adgang til velfærd for alle med behov, men modellen er under kraftigt pres. Om små ni år har vi 180.000 flere borgere over 80 år ifølge Danmarks Statistik og 66.000 flere 0-5-årige. 

Det alene giver et enormt pres på den kommunale sektor i forhold til efterspørgslen af pladser på plejehjem og i daginstitutioner, for slet ikke at tale om den politiske prioritering i økonomien og dermed hvilket serviceniveau vi skal have. 

Føjer du hertil en øget mediemæssig bevågenhed på fejl og mangler hos både offentlige og private tilbud, samt forventninger fra pårørende og borgere, så har du en stærk cocktail, som aktørerne hvad enten de sidder i en myndighed eller i et leverandørled dagligt skal forholde sig til.

Situationen bliver ikke lettere af den gavebod af politiske visioner, der stritter i mange forskellige retninger i kombination med borgernes forventninger. 

”Vi vil have vores frie valg”, ”der skal være stop for profit på velfærd,” og ”vi skal have nedbrudt søjlerne i den kommunale sektor.” For blot at nævne nogle af de budskaber, der jævnligt kommunikeres fra Christiansborg politikere, fagforbund og brancheorganisationer.

Det er denne trykkoger af komplekse og til tider modsatrettede krav og udfordringer netværket vil tage fat på i en fordomsfri debat, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fokus på kvalitet frem for sektortænkning

Allan Vendelbo, der er tidligere kommunaldirektør med mange års indsigt i den offentlige sektor, er trådt ind i netværket for at bidrage med sine erfaringer med innovation, udvikling og produktion af velfærdsydelser og løsninger.

”Der er utrolig mange kompetente og dygtige leverandører af velfærdsydelser både i den offentlige og den private sektor. Jeg har gennem årene set både gode og dårlige eksempler i begge sektorer, og det er ufrugtbart for debatten, hvis vi udskammer den ene frem for den anden,” siger han. 

Han peger på en værdifuld innovationskraft i samspillet mellem private og offentlige aktører, som kan inspirere hinanden til fordel for velfærdssamfundet.

”Noget vi jo alle er interesseret i at bevare,” siger Allan Vendelbo.Sæt borgerens behov i centrum

Et hyppigt fremført emne i velfærdsdebatten er, at alt for mange ansatte i social- og sundhedssektoren bruger mere tid på administration og kontrol end på at hjælpe dem, det hele drejer sig om – borgerne. Og dem ønsker Patientforeningen at bidrage med synspunkter fra ved at gå ind i netværket.

”Som samfund fokuserer vi alt for meget på strukturer og millimeterudmåling frem for på behov og indhold – altså den oplevede og leverede kvalitet for borgeren. Det er vigtigt, at den enkelte borger kan se sig selv og sine behov i forhold til velfærdssamfundet, som derfor nødvendigvis må tilpasse sig borgeren – og ikke omvendt,” siger formand Niels Jørgen Langkilde fra Patientforeningen.Han mener, at borgernes frie valg er i de senere år er blevet skubbet i baggrund på bekostning af stordrift og reformer og vil derfor have fokus på, at mennesket ikke bliver væk i systemet.

Videndeling og fordomsfri debat

Det er netværkets vision, at de med deres nye netværk, som hedder Center for Kvalitet og Velfærd, kan få nøglepersoner og aktører på velfærdsområdet til at mødes og bidrage til en mere nuanceret debat om udviklingen af velfærdsydelser.Det skal konkret ske gennem webinarer, workshops, konferencer, debatindlæg og møder med politikere, eksperter, medier, brancheorganisationer samt aktører i hele den offentlige og private sektor. FOA: Godt at man blander sig i den demokratiske debatMen hvad tænker man blandt andre aktører om det nye netværk?Hos fagforbundet FOA, som er en af de tonangivende aktører i debatten om velfærd  har næstformand Thomas Enghausen følgende kommentar til etableringen af netværket:”Jeg synes jo grundlæggende, at det er godt at man blander sig i den demokratiske debat og kan udveksle meninger, holdninger og synspunkter.”Selve etableringen af netværket har hverken han eller FOA nogen holdning til, som det ser ud nu, men han understreger, at FOA ikke plejer at holde sig tilbage, hvis organisationen mener, at der er behov for et modspil.” Sådan en forening skal vel også lige have tid til at komme i gang og finde sin egen rytme osv. Dukker vi op til et arrangement? Vi tager altid stilling til det vi bliver inviteret til fra gang til gang,” skriver Thomas Enghausen i en mail til OPS-Indsigt.Det afhænger med andre ord om netværket kan sætte en dagsorden med et formål og indhold, hvor det også giver mening for FOA at deltage, må man forstå. Fakta om Center for Kvalitet i VelfærdCenter for Kvalitet i Velfærd (CKV) er startet som en netværksgruppe, hvor alle deltagerne har stor erfaring fra deres fagfelter og har et ønske om at bidrage til en mere nuanceret debat om muligheder og udfordringer i de offentlige og private velfærdsydelser.CKV arbejder uformelt i klynger og bilateralt med rådgivere, aktører, myndigheder der alle ønsker at dele viden og indsigt – og fra hver sit afsæt bidrage til kvalificering af argumenter, viden og synspunkter på tværs af sektorer og ydelser.

Læs mere på www.cfkiv.dk

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply