Skip to main content

I flere uger har man kunnet læse om at mobile testenheder skulle rulles ud i kommunerne for at teste personale og beboere på plejehjem, sociale bo- og opholdssteder, samt dagtilbud, men ingen har kunnet svare på, hvorvidt indsatsen også galt private og selvejende virksomheder.

Men det gør den.

Private velfærdstilbud kan fra mandag d 1 februar få besøg af en mobil testenhed med henblik på at personale og beboere bliver testet. 

”Alle kommuner tildeles en kvote for antigentest ift. befolkningstallet. Kvoten, som kommunen som udgangspunkt kan råde over, skal aktuelt så vidt muligt dække bl.a. plejecentre, sociale opholdssteder og dagtilbud. Det gælder både kommunale institutioner og private og selvejende institution beliggende i kommunen.” Det fremgår af et fælles dokument mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet, samt Justitsministeriet, som OPS-Indsigt har adgang til.

Det betyder, at testleverandøren SOS-International kommer til at dække Region Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland, mens Care Link kommer til at dække Region Syddanmark. 

”Hovedparten af kviktest-stederne er nu mobile, så de kan komme ud, hvor der er brug for dem. Med kapacitet til 60.000 mobile tests hver dag kan vi komme ud og hjælpe til med at bryde smittekæderne,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det fremgår af andre dokumenter, at KL har været i tæt dialog med Danske Regioner, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet for at få fastlagt de nationale rammer om kviktests. OPS-indsigt har tidligere skrevet om det kaos, der har været under opsejling grundet manglende strategi.

De første 14 dage gælder det plejehjem

Helt overordnet vil de første 14 dage være prioriteret personale og beboere på plejehjem og parterne forventer, at plejehjemssektoren vil lægge beslag på langt størstedelen af den mobile kviktestkapacitet i denne periode.

Skulle der opstå ledige mobil testkapacitet skal dette gå til de sociale institutioner og dernæst til daginstitutioner. Det betyder også, at det stort set ikke bliver muligt at teste daginstitutioner med mobile test i de næste 14 dage. Fremgår det af dokumentet.

Efter de første 14 dages opstart, vil man i kommunerne prioritere anvendelsen af kviktest med ældreområdet som første prioritet, derefter socialområdet og endelig daginstitutionsområdet. Heller ikke til den tid vil det være muligt at nå ud til alle institutioner fremgår det af dokumentet.

De private skal kontakte kommunen

Både kommunale institutioner og private og selvejende institution er som sagt omfattet af tilbuddet om lyntest. Det betyder, at en lang række virksomheder som friplejehjem, private sociale tilbud på socialområdet og private dagtilbud skal tage kontakt til den kommune, hvor de er beliggende, så de hurtigts muligt kan indgå i kommunens planlægning.

Det er nemlig kommunerne, der bliver den lokale styresmølf og har kontakten til de private testleverandører og dem der står for den konkrete planlægning af ruter mv.

Det betyder samtidig at der ikke er adgang til, at den enkelte institution selv ringer og bestiller test hos testleverandørerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply