Skip to main content

Konkurrencerådet kommer i en ny analyse af advokatbranchen med 16 anbefalinger til, hvordan konkurrencen i branchen kan styrkes.

Se anbefalingerne her:

 • Lempe reglerne for advokatselskabers ejerskab og ledelse.
 • Udvide advokatselskabers mulige “formål”, herunder tillade multidisciplinære partnerskaber i Danmark.
 • Åbne for, at ansatte advokater – under iagttagelse af de advokatetiske regler – må sælge ekstern juridisk rådgivning under brug af advokattitel fra andre virksomheder end advokatfirmaer.
 • Nedsætte arbejdsgruppe om optag af andre kandidater end cand.jur. på advokatuddannelsen.
 • Lempe regler for interessekonflikt vedrørende identifikation med kollegers interesser, for brug af informeret samtykke samt ved firmaskift og fusioner.
 • Afskaf forbud mod såkaldt “klientfiskeri”, dog ikke i straffesager eller sager vedrørende særligt udsatte eller sårbare personer.
 • Afskaf forbud mod honorardeling med ikke-advokater.
 • Afskaf forbud mod resultatbaserede prisaftaler, dog ikke i straffesager.
 • Alle kunder modtager tilbud i fast ‘standardskabelon’ før en aftale indgås.
 • Advokatfirmaerne skal oplyse priser på henholdsvis ydelser til standardpris og timepriser på egen hjemmeside.
 • Øget konkurrence om statens køb af juridisk bistand.
 • Øget konkurrence om kommuners og regioners indkøb af juridisk bistand
 • Etablering af brancheneutral autorisationsordning for kuratorer.
 • Faste kuratorpaneler skal udpeges jævnligt på baggrund af konkurrence mellem ansøgerne, og tildeling af konkursboer uden aktiver skal ske efter transparente tildelingskriterier.
 • Arbejdsgruppe om styrket konkurrence samt mere forudsigelighed, gennemsigtighed og effektivitet i behandlingen af større konkursboer med aktiver.
 • Konkurrencen om bobestyrerboer skal styrkes.

Kilder: Konkurrencerådet.

/ritzau/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply