Skip to main content

Det er ikke første gang, at et embedsværk er blevet overhalet i den offentlige bermudatrekant af en politisk ansvarlig og det bliver næppe heller det sidste. 

Forløbet omkring udbetaling af honorar til minkavlerne for aflivning af deres egne mink har været længe undervejs, så længe at Fødevarestyrelsen i flere tilfælde har overtrådt EU`s late paymant-direktiv indtil OPS-Indsigt tidligere på ugen gjorde opmærksom på dette.

I den sammenhæng havde OPS-Indsigt stillet Fødevarestyrelsen spørgsmålet om, hvorvidt styrelsen kunne sige noget om hvornår minkavlerne for deres betaling for at deltage i minkaflivningsarbejdet?

Styrelsen ønsker artikel rettet

På baggrund af svaret fra Fødevarestyrelsen, skrev OPS-Indsigt onsdag i en underrubrik til en artikel med overskriften: ”Nu får minkavlerne deres betaling”, at styrelsen beklagede og påbegyndte udbetaling fra dags dato.

Den sætning afstedkom en opringning allerede onsdag middag fra Fødevarestyrelsen, hvor mediet fik præciseret, at udbetalingen ikke skete lige nu. OPS-Indsigt havde ganske enkelt misforstået det svar Fødevarestyrelsen havde sendt. Efterfølgende skrev Fødevarestyrelsen med et tydeligt ønske om, at OPS-Indsigt korrigerede sin artikel, så den var rigtig i Fødevarestyrelsens optik:

”Som det fremgår af svaret, (på det spg. OPS-Indsigt havde stillet – red.) er det altså sådan, at vi behandler sagerne fra dags dato og forsøger at eksekveret dem med det samme. Og ikke at vi udbetaler per dags dato, jf. svaret. Der er en forskel, som vi også vil bede jer om fremgår af artiklen.” Skrev Fødevarestyrelsen.

Minister: Udbetaling sker i disse timer

OPS-indsigt spurgte i sin dialog med Fødevarestyrelsen om man på nogen måde, så kunne fortælle, hvornår minkavlerne kunne forvente, at deres honorar blev udbetalt. Hertil var svaret, at det kunne man på ingen måde på nuværende tidspunkt.

Et svar der på ingen måde matcher, det som Fødevareminister Rasmus Prehn, næsten samtidig udtalte i Folketingssalen.

”Hvad angår honorarer for at have slået dyr ned, har Fødevarestyrelsen oplyst til mig, at de påbegynder udbetaling i zone 2 i disse timer,” sagde han ifølge ritzau.

Det skal ses i perspektiv af, at Fødevarestyrelsen lige havde meddelt OPS-Indsigt, at der dels var en fortolkningsfejl i underrubrikken, dels var man endnu ikke så langt i arbejdet, at man kunne sige noget om, hvornår minkavlerne kunne få deres penge udbetalt.

Virkeligheden er nok, at ministeren tog en hurtig beslutning og overhalede styrelsen inden om, da han gav et svar i Folketinget.Formanden for minkavlerne er ikke overrasket

OPS-Indsigt har talt med Tage Pedersen der er formand for Danske Minkavlere flere gange i forløbet. 

Og han var i første omgang ikke overrasket over, at Fødevarestyrelsen først var begyndt sagsbehandlingen efter at OPS-Indsigt henvender sig, ligesom han ikke er spor overrasket over, at ministeren giver Folketinget et helt andet svar end OPS-Indsigt.

”Men det kommer ikke til at betyde ret meget, for den helt store udfordring udestår fortsat,” siger han til OPS-Indsigt, da vi henvender os. Hermed peger han på hele kompensations- og erstatningsspørgsmålet, som endnu ikke er afgjort.

Men hvad var det styrelsen havde skrevet i sit oprindelige svar til OPS-Indsigt om betaling af minkavlerne, som mediet tilsyneladende havde misforstået?

Jo her skrev Fødevarestyrelsen blandt andet i forhold til et spørgsmål om udbetaling: 

”Vi er nu klar til at foretage de første udbetalinger, og de syv sager med overskridelse er blandt dem, vi behandler allerede fra dags dato og forsøger at få eksekveret med det samme.”

Her fortolkede OPS-Indsigt, at man i styrelsen var klar til at betale minkavlerne fra dags dato og det viste sig jo, at være ganske rigtig ifølge ministeren. Nu udestår der blot, at pengene så rent faktisk kommer.

Pengene kommer i løbet af januar og februar

Fødevarestyrelsen har ganske vist siden oplyst til Ritzau, at de første penge til minkavlere, der har ydet bistand med at aflive mink, vil blive udbetalt denne uge, men de har samtidigt skrevet til Ritzau, at et antal minkavlere i disse dage og i resten af januar og februar modtager en del af de penge, de har krav på.

Her rejser spørgsmålet så, hvordan kan det være, at det skal tage så lang tid at få et simpelt honorar udbetalt?

Den enkle forklaring er nok, at Fødevarestyrelsen var helt oprigtig, da den henvendte sig til OPS-Indsigt og oplyste, at man først lige var gået i gang med sagsbehandlingen, hvilke alt andet lige betyder, at minkavlernes ”regninger” har ligget i styrelsen lige frem til denne uge uden, at nogen har set på dem. 

Havde de været sagsbehandlet burde udbetaling dag dato ikke have været et problem.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply