Skip to main content

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud mener, at der er behov for handling nu. Første skridt må være en akutplan for socialpsykiatrien.Ingen kan længere være i tvivl om, at der er behov for at løfte psykiatrien i Danmark. De sidste mange år har vi set den ene historie efter den anden om psykiatriens svigt. Og hvert enkelt svigt koster.Prisen er, mennesker der lever forpint, en gennemsnitlig levealder 15 – 20 år kortere for mennesker med psykiske lidelser, mennesker der mister deres job, pårørende i fortvivlelse og ikke mindst kriminalitet, trusler og drab. Den 30. december sidste år mistede en ansat på et botilbud på tragisk vis livet efter et knivoverfald. Det blev det 6. drab på ansatte på bosteder siden 2012. Hver gang har vi set debat i medier og politiske udmeldinger om psykiatrien. Men når mediernes fokus har lagt sig, så ser vi desværre, at det samme sker med det politiske fokus.Prisen er for højVi kender ikke de nærmere omstændigheder i sagen. Men uanset hvad, så er vi nødt til at forholde os til, at prisen for udfordringerne i den danske psykiatri generelt er alt for høj. Og i særdeleshed i socialpsykiatrien.Vi oplever en stigende afspecialisering i udbuddet af tilbud, og vi oplever, at den enorme tilgang, der har været af patienter i psykiatrien, ikke er blevet modsvaret af øgede ressourcer. Der mangler sengepladser både i akutpsykiatrien og for de retspsykiatriske patienter. Patienter udskrives, før de er behandlet færdig – hvis de overhovedet bliver indlagt. Og koordineringen mellem sektorerne halter stadig. Det konstante pres i psykiatrien betyder, at for mange patienter ikke får den nødvendige behandling. Ikke fordi personalet i psykiatrien og på de socialpsykiatriske tilbud ikke er dygtige. Men fordi der mangler ressourcer og koordinering. Den ultimative konsekvens af det er, at patienterne i en psykose kommer til at begå kriminalitet og i yderste konsekvens drab.Da Danske Regioner og Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik sidste år undersøgte 218 ambulante mentalerklæringer, afgivet i 2. halvår af 2016, hvor der anbefales psykiatrisk behandling i stedet for almindelig straf, var resultatet, at 3 ud af 4 af dem, som fik anbefalet dom til behandling, ikke havde fået tilstrækkelig behandling og støtte i tiden før sigtelsen. Blandt de undersøgte var de syv sigtet for drabsforsøg og seks for drab. Blandt de 13 personer vurderedes det, at der havde været utilstrækkelig behandling i 11 af de 13 tilfælde op til drabet eller drabsforsøget.Handling her og nu

Så advarsler om at dette svigt i psykiatrien potentielt koster menneskeliv, har vi rigeligt af. Læg så dertil alle de menneskelige omkostninger, både hos mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.Socialpædagogerne, FOA og Psykiatrisk Selskab var kort efter drabet ude med en opfordring til handling på området. En opfordring som vi i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud fuldt ud støtter op om. Vi anerkender, at regeringens ambition om en 10-års plan for psykiatrien er et vigtigt og rigtigt skridt. Men vi kan ikke vente længere. Der skal handles på de helt akutte udfordringer særligt i socialpsykiatrien, mens vi venter på den store plan.For LOS er der en række helt konkrete udfordringer, som skal håndteres nu. Nogle af de akutte udfordringer er:

  • Bedre akutpsykiatri så mennesker med akutte psykiske lidelser altid kan indlægges
  • Flere sengepladser til mennesker med svære psykiske lidelser. Vi skal have sikkerhed for, at de mennesker med svære psykiske lidelser får behandling og kan være indlagt i den tid, de har behov for. 
  • Bedre koordinering på tværs mellem psykiatri, botilbud og misbrugsbehandling både før, under og efter udskrivning.
  • Bedre udredninger og rigtig visitation første gang så borgeren får det rette tilbud med den nødvendige specialisering

Vi er fuldt ud bevidste om den pressede situation, sundhedsmyndighederne står i lige nu. Men vi kan ikke længere blive ved med at sparke bolden til hjørne, når det handler om psykiatrien. Vi kan ikke længere reducere dette til et emne, vi tager op i 14 dage, når der sker sådanne tragiske hændelser. Nu skal der vises handling mod målet. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply