Skip to main content

KL har skrevet til kommunerne og bedt om, at alle kommuner om at igangsætte udarbejdelsen af lister over personale på frontpersonale, på ældre-, sundheds- og udvalgte dele af socialområdet 

De grupper, der er tale om er:

  • På sundheds- og ældreområdet er målgruppen personale som har nær borgerkontakt.
  • På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Der er altså tale om frontpersonale med nær borgerkontakt og hvor det ikke er muligt at holde afstand og bekymringen er, at hvis der indmeldes for store grupper, vil det have opsættende betydning for igangsættelse af vaccinationerne

Det fremgår af informationsmateriale sendt fra KL til kommunerne, som OPS-Indsigt er i besiddelse af, men et sted på vejen er der opstået et bump i forhold til de private og ikke kommercielle tilbud. Det har OPS-Indsigt tidligere skrevet om.

Her glemte KL og Statens Serum Institut (SSI), at kommunerne ikke havde hjemmel til at indsamle de nødvendige persondata og samtidig glemte man også at kontakte brancheorganisationerne.”Man kan jo spørge sig selv om hvorfor branchen ikke bliver inddraget”, spurgte branchedirektør Jon Krog for SelvejeDanmark, da OPS-Indsigt henvendte sig.

KL har lavet to modeller for private sammen med SSI

Kommunerne er allerede godt i gang med at indsende lister over deres egne medarbejdere til SSI, men private arbejdsgivere skal naturligvis også indsende lister. I den sammenhæng har KL optrådt som koordinator og i al hast forespurgt SSI, hvordan det skal ske, da det gik op for dem, at kommunerne ikke kan indsamle persondata på ansatte hos private aktører.

Det fremgår ganske tydeligt af et notat, som OPS-Indsigt er i besiddelse af og som man sent fredag aften har sendt til de fire brancheorganisationer (Dansk Industri, Dansk Erhverv, SelvejeDanmark og LOS)

Af notatet fremgår det, at der er to modeller:

  1. Den enkelte brancheorganisation indgår en databehandleraftale med SSI og medlemmerne indsender cpr-nr. for deres ansatte i målgruppen til Brancheorganisationen
  2. Det kan også ved en samtykkemodel, hvor, hver enkel medarbejder giver samtykke til, at deres oplysninger må videregives til SSI.

Hvilken forskel der egentlig er ved de to modeller, er svært at læse sig frem til i notatet, men ved begge modeller indsamler og videresender brancheorganisationerne persondata til SSI ved hjælp af en i forvejen udarbejdet template.Flere udfordringer ved de to modeller

Det lyder jo ganske fint, at det nu ser ud til, at man kan få styr på den del af processen, der handler om at gennemføre vaccination af frontpersonale i kritiske funktioner ansat hos private aktører på velfærdsområdet, men der kan være en lille hage eller to.

Det drejer sig om udfordringer, der ikke på nogen måde vil opstå i den kommunale sektor, hvor der kun er én brancheorganisation nemlig KL, hvor alle er medlem.

Det handler om, at flere af de private aktører kan være medlemmer i flere brancheorganisationer og her rejses så spørgsmålet, hvad sker der så, hvis SSI får persondata ind på en ansat to gange? 

Det betyder muligvis ikke noget, da invitationen til vaccination sker via e-boks og er cpr-styret, så man må gå ud fra, at systemet hos SSI kan tage højde for den udfordring og ikke udsende to invitationer.

Den anden hage ved denne løsning er, at nogle virksomheder risikerer at falde ud mellem to stole, fordi de ikke er medlem af en brancheorganisation og derved ikke kan indsende medarbejderdata til SSI.

Det har desværre ikke været muligt at få et svar fra SSI på de her udfordringer i weekenden, da SSI kun besvarer henvendelser fra pressen i hverdagene.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply