Skip to main content

Erstatning er noget du har ret til, hvis du bliver pådraget en skade og har tegnet en forsikring. En sådan forsikring havde Danmarks erhvervsliv frem til fredag den 13. marts i forhold til epidemier. Nemlig epidemilovens §27

I marts valgte regering og folketing at sætte stat over marked. Med ophævelse af Epidemilovens §27 gjorde man revisorbranchen til taksator underlagt staten, hvor erhvervslivet tidligere havde haft en ligeværdig forsikringsordning, der kunne afgøres ved domstolene. 

Løsningen fra marts 2020 har lige siden været diskuteret i diverse medier. Særligt har dele af erhvervslivet været utilfreds med lovgivningen, idet den blandt andet taler om kompensation ved tvangslukning, det vi kender som hjælpepakkerne, frem for erstatning afgjort ved en domstol. 

I den gamle lov stod blandt andet:

”Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.”

Bred politisk aftale om epidemilov

Nu er et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om indholdet i en epidemilov, som skal virke fremover. 

Hensigten er, at den skal sikre balancen mellem behovet for at træffe hurtige beslutninger og hensynet til, at der skal være parlamentarisk opbakning og faglighed bag.

”Hverken Folketinget eller regeringen skal igen stå i en situation som i foråret 2020, hvor vi med stor hast måtte vedtage en ny epidemilov for at have de fornødne beføjelser til at kunne inddæmme og forebygge smitte med COVID-19. Nu får vi snart en langtidsholdbar epidemilov, som udgør den nødvendige juridiske ramme for danske myndigheders håndtering af alvorlige smitsomme sygdomme – også i fremtiden. En lov som et bredt flertal i Folketinget står bag,” siger Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister.

Blandt aftale partierne er der stor tilfredshed med aftalen blandt andet skriver politisk ordfører fra ventres Sophie Løhde på Twitter: ”Slut med at sætte demokratiske spilleregler ud af kraft. Al magt skal ikke være placeret i hænderne på én person. God dag for folkestyret med bred aftale om ny epidemilov baseret på åbenhed, demokratisk kontrol og retssikkerhed.”

Det siger noget om, hvordan partierne i blå blok har oplevet sig dekoblet siden foråret. Hos SF hilser medlem af folketingets sundhedsudvalg også aftalen velkommen. For hende er det vigtigt at Folketinget skal være med til at beslutte gennemskuelige restriktioner og beslutninger, skriver hun på Twitter.

Nedsætter arbejdsgruppe med eksperter og embedsfolk

Men hvad står der i aftalen om kompensation?

Spørgsmålet er interessant, fordi vi jo fortsat befinder os i en pandemi og her før jul er tæt på den anden totale nedlukning af landets erhvervsliv.

Af aftalen fremgår det, at der i overensstemmelse med grundloven skal ydes erstatning for de indgreb, der måtte have karakter af ekspropriation. Hermed henviser man til grundlovens §73 og muligvis situationer som den vi har oplevet i forhold til minkområdet.

I den mere bløde ende bruges begrebet kompensation og her skriver man om fremtidige kompensationsordninger:

”I forbindelse med foranstaltninger, der ikke har karakter af ekspropriation, kræver det grundige overvejelser og politiske forhandlinger. Med henblik på at tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag, nedsætter regeringen en arbejdsgruppe bestående af økonomiske eksperter og ministerierepræsentanter.”

Arbejdsgruppen skal være forankret i Erhvervsministeriet. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra erhvervslivets organisationer, arbejdsmarkedets parter og kultur- og fritidslivet. 

Arbejdsgruppen vil få til opgave at udarbejde principper for kompensation, som vil kunne tilgodese berørte virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og fritidslivet i tilfælde af smittereducerende foranstaltninger, og herved mindske risikoen for, at samfundsøkonomien fastlåses, og andre utilsigtede skadevirkninger.Aftalen er altså god nok for politikerne på Christiansborg, men hvad tænker man i erhvervslivet?

Uforstående over for arbejdsgruppe

Jakob Brandt der er administrerende direktør i SMVdanmark, som organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, har tidligere været kritisk overfor hjælpepakkesystemet. Han retter derfor en barsk kritik mod, at aftalen ikke genindfører virksomhedernes ret til fuld kompensation, det vil sige erstatning, når de lukkes ned, som der var i den gamle epidemilov, fra før 13 marts 2020.

Uden at bruge ordet syltekrukke stiller han sig også tvivlende over for værdien af den arbejdsgruppe, der skal udforme principperne for fremtidens kompensationer, da resultatet først skal foreligge, når vi forhåbentligt er ude af den nuværende krise.

“Vi får ingen nytte af arbejdet i den nuværende situation. Medmindre man giver ret til fuld erstatning, kan det være tæt på umuligt at lave nogle principper, der kan tage højde for, hvordan verden ser ud, hvis den næste epidemi rammer. Vi har brug for en epidemilov, der her og nu fastlægger rammerne for erhvervslivet erstatning,” siger Jakob Brandt i en pressemeddelelse.Også i Dansk Industri stiller man sig uforstående over for, at de gamle regler for kompensation skal erstattes af en arbejdsgruppe, der rapporterer til politikerne.”Det, man bør gøre, er at gå tilbage til den gamle formulering i epidemiloven, hvor man giver mulighed for erstatning, hvis man som offentlig myndighed pålægger en virksomhed et indgreb,” siger underdirektør Kim Haggren til ritzau.

Mere parlamentarisk kontrol

Han ser dog også positive elementer ved aftalen.

“Jeg er rigtigt tilfreds med, at aftalen pålægger Folketinget at samarbejde om at løse krisen, og at der indføres en styrket parlamentarisk kontrol med regeringen, men også at det øvrige samfund inddrages gennem høringer af bekendtgørelser. Den gennemsigtighed har vi manglet under coronakrisen,” siger Jakob Brandt.

Han mener dog grundlæggende, at politikerne har foræret erhvervslivet en lottokupon på bekostning af erhvervslivets oprindelige ret til fuld kompensation.Læs aftalen her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply