Skip to main content

Brancheorganisationer og politikere har i måneder stillet spørgsmål til udmøntningen af kompensation til private og selvejende virksomheder for merudgifter til covid-19 og det har man gjort fordi det af økonomiaftalen mellem regering og KL fra maj 2020 fremgår, at kommunerne skal kompenseres. Det fremgår desuden, at kommunerne skal i dialog med de ikke kommunale institutioner om netop kompensationen.En del af aftalen mellem KL og regeringen indebærer tillige at der inden udgangen af 2020 skal følges op på om kommunerne skal kompenseres yderligere, set i forhold til den kompensation de allerede har fået.Store kommunale merudgifterDet er baggrunden for at alle kommuner har indberettet mer- og mindreudgifter til covid-19 i en KL-undersøgelse. Her kan man se, at hver tredje kommune slet ikke har sparet på et eneste serviceområde på grund af coronakrisen. Det viser en aktindsigt, som NB-Kommune har foretaget.Alle adspurgte kommuner har i opgørelsen samlet set opgjort store merudgifter til håndteringen af covid-19, og kun nogle kommuner har på udvalgte serviceområder opgjort beskedne mindreudgifter. Samlet viser indberetningen fra de 30 kommuner, som har svaret på aktindsigten, at de ifølge eget udsagn netto har haft betydelige ekstraudgifter på grund af covid-19.

Mindst en fjerdedel af kommunerne kompensereMen hvordan ser det så ud i forhold udgifter for kompensation af private og selvejende?Det spørgsmål indgik nemlig i KL`s undersøgelse som blev udsendt i november.Af aktindsigten kan man se, at ud af de 30 kommuner, der har svaret, har 26 kommuner svaret specifikt omkring kompensationen af de private og selvejende virksomheder. Heraf har 22 kommuner opgivet, at de har kompenseret private og selvejende virksomheder på en række serviceområder. OPS-Indsigt har tidligere skrevet om hvorledes Halsnæs, Køge og Frederikssund Kommuner har kompenseret private og selvejende, så samlet set tegner der sig et billede af, at mindst en fjerdedel af kommunerne kompenserer for covid-19 merudgifter på et eller flere områder.Uensartet kompensationen på tværs af den enkelte kommuneAf nedenstående tabel kan man se, at det langt fra er således, at fordi en kommune kompenserer en ikke-kommunale aktør på et serviceområde, så behøver det ikke være tilfældet på alle andre områder.

Ud af fem udvalgte serviceområder er det gennemgående billede er, at de fleste kompenserer de private og selvejende på dagtilbudsområdet, men generelt er det meget forskelligt, hvordan og hvor meget man kompenserer på tværs af den enkelte kommune. Det fremgår af aktindsigtens tal.

En af de snubletråde som kan stå i vejen for kompensation af merudgifter til covid-19 for de private og selvejende er lovkompleksiteten. Situationen bliver nemlig ikke gjort letter af, at disse virksomheder ”refererer” ind i tre ministerielle ressortområder, hvor der mildt sagt er tale om et kludetæppe af løsningsmuligheder, som ikke umiddelbart gør det lettere for parterne at navigere praktisk og juridisk.Noget der er blevet fremhævet af blandt andet KL. Det vil sige, at kommunerne skal have hjemmel til at udbetale kompensationen. Her kan man så konkludere, at i forhold til dagtilbudsområdet ser jura og praktisk fortolkning i fagforvaltningen ud til at have fundet en vej.Ønsker ikke at være løftestang for private Til gengæld ser det i aktindsigten ikke ud som om fagforvaltningerne har haft den mulighed eller tilgang på områderne for udsatte børn eller voksenhandicap. Det er her vi ofte finder de sociale botilbud eller anbringelsessteder og i den sammenhæng ved vi, at der har været en del misforståelser, blandt andet pga flere forskellige udmeldinger fra blandt andet Social- og Indenrigsministeriet om hvorledes man kunne fortolke muligheden for kompensation.Det fremgår af aktindsigten, at Bornholms Regions Kommune har kontaktet de private leverandører om deres merudgifter på udsatte området og her er tilbagemeldingerne fra de private leverandører, at Bornholms Regions Kommune er en af de eneste kommuner, der har henvendt sig.  Bornholms Regions Kommune skriver desuden i et notat til KL, at selvom man har opgjort det private leverandørers merudgifter ønsker man ikke at være løftestang for de private leverandører, og derfor afventer en central udmelding fra KL/ministeriet.

I Frederikssund kompenserer man ift frit valg På sundheds- og ældreområdet er det under en 1/3 af de kommuner, der har besvaret aktindsigten, der opgiver, at de har kompenseret private eller selvejende leverandører.OPS-Indsigt har henvendt sig til et par kommuner, som ikke har udbetalt kompensation for, at få en mere hands on forklaring. Her får vi den besked, at det ganske enkelt ikke er muligt pga. lovgivningen.Det er interessant, for af en mail som OPS-Indsigt er i besiddelse af, hvor Frederikssund Kommune skriver til deres leverandører, bringer kommunen netop lovgivningen i anvendelse for at gøre det muligt at kompensere de private leverandører. Her skriver kommunen nemlig blandt andet:”Der har været meget lovstof og økonomi at kigge igennem samt udmeldinger fra ministeriet og KL som skulle bringes til at passe sammen vedr. corona-kompensation. Kort fortalt, så vurderer vi, at I som private leverandører skal kompenseres på en måde, der tager udgangspunkt i de ekstraudgifter som vores kommunale leverandør, Døgnplejen, har haft. Dvs. at kompensationen regnes ud på samme måde, som vi udregner timeprisen. Den konklusion skyldes, at vi ikke må kompensere jer, medmindre det følger af en kontrakt, men at fritvalgslovgivningen inkl. prisberegning ved godkendermodel må betragtes på linje med en kontrakt.”I Frederikssund er den kommunale hjemmeplejes merudgifter opgjort til godt 2 millioner kroner og da de private leverandører udgør 20 % af den samlede hjemmeplejeleverance inden for frit valg af hjemmehjælp, må man forstå, at kommunen forventer at kompensere de private leverandører med et samlet beløb i omegnen af 400.000 kroner. det fremgår af mailen.Nu da vi ved, at Frederikssund, som i øvrigt ikke har besvaret aktindsigten, forventer at kompensere de private frit valgs leverandører, hvor meget drejer det sig så generelt om, at de 22 kommuner har kompenseret de private leverandører?Af tabellen nedenfor kan man regne sig frem til at de 22 kommuner har kompenseret de private og selvejende virksomheder for lidt over 23 millioner kroner i ekstraudgifter til covid-19

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply