Skip to main content

 Højesteret har i en principiel sag om gebyr for erhvervsaffald fritaget en enkeltmandsvirksomhed for at skulle betale det omstridte gebyr.

Dermed skal Københavns Kommune betale 937 kroner og 50 øre tilbage til sagsøgeren Thomas Gønge.

Højesteret mener, at kommunen burde have fritaget Gønge for at betale gebyret, selv om hans virksomhed ud fra de dagældende regler i affaldsbekendtgørelsen ikke umiddelbart skulle slippe.

Sagen drejer sig om et administrationsgebyr for erhvervsaffald, som kommunerne opkrævede fra 2011 og frem til udgangen af 2018.

Erhvervsdrivende var tvunget til at betale gebyret, uanset om de brugte kommunens ordning for erhvervsaffald eller ej. Ud over gebyret skulle de erhvervsdrivende betale for den mængde affald, som rent faktisk blev bortskaffet.

Thomas Gønge er advokat, og ved siden af sin stilling i advokatfirmaet Plesner driver han en internetbaseret informationstjeneste med den grønlandske lovsamling.

Årligt har den lille virksomhed produceret omkring 100 gram erhvervsaffald i form af reklamer, som var blevet smidt i brevsprækken. De reklamer skaffede Gønge sig af med på sin anden arbejdsplads.

Men Thomas Gønge skulle alligevel betale administrationsgebyr formedelst 937 kroner og 50 øre. Han indbragte sagen for byretten, hvor han tabte. Men i august i fjor vandt Gønge sagen i Østre Landsret.

Ifølge en omtale af sagen på Kommunernes Landsforenings hjemmeside er der efter landsretsafgørelsen indløbet flere krav om tilbagebetaling af gebyret.Ca. 100 mio. kr. opkrævet

Sagen har dermed principielt set stor betydning for kommunerne, da der er risiko for, at mange millioner kroner skal betales tilbage. I perioden fra 2011 til 2018 har kommunerne opkrævet omkring 100 millioner kroner via gebyret.

Men hvor landsretten helt underkendte, at der skulle være lovhjemmel til at opkræve gebyret, så har Højesteret vurderet, at hjemlen er på plads. Dog burde der i den konkrete sag være sket fritagelse på grund af de konkrete omstændigheder, nemlig at der var tale om en lille virksomhed, som ikke producerede nævneværdige mængder erhvervsaffald.

Hvilke konsekvenser dommen vil få for landets øvrige kommuner, svæver indtil videre i det uvisse, lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

– Både KL og Energistyrelsen har været indtrådt i sagen til støtte for kommunen, og vi vil nu også nærstudere dommen, inden vi kan udtale os yderligere om dens betydning for de øvrige 97 kommuner, siger direktør i KL Laila Kildesgaard.

Hos Københavns Kommune lyder meldingen, at man tager dommen til efterretning og vil nærstudere den for at vurdere, om den får betydning for andre erhvervsdrivende, som forgæves har anmodet om fritagelse for gebyret.

Svend Erik Holm, advokat og partner hos Plesner, har bistået med sagen på Thomas Gønges side. Han mener, at striden rejser både principielle forvaltningsretlige, skatteretlige og grundlovsmæssige spørgsmål, som det har været vigtigt at få afklaret.

– Er man erhvervsdrivende og mener, at man på baggrund af dommen er blevet opkrævet affaldsgebyret uretmæssigt, så bør man kontakte den eller de kommuner, som har opkrævet gebyret, siger Svend Erik Holm i en pressemeddelelse.

/ritzau/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply