Skip to main content

Stevns Erhvervsråd har sammen med Stevns Kommune uddelte årets erhvervspriser. Priserne skulle ellers være uddelt i foråret, men corona har gjort at man har ventet. Forsamlingsforbud og andre restriktioner har vanskeliggjort uddelingen.

Uddelingen foregik i Tinghuset i Store Heddinge og er et eksempel på, at vi hele tiden finder løsninger under hensyntagen til det gældende restriktioner at arrangere denne type af events der binder samfundet sammen. I dette tilfælde var det muligt for publikum at følge med hjemme fra stuerne, da eventet blev live-streamet på Facebook.

Borgmester: Særligt vigtigt at anerkende virksomhederne i år

Anette Mortensen, der er borgmester i Steven Kommune, bød velkommen til de nominerede og publikum bag skærmene med udgangspunkt i den pandemi vi befinder os i.

”Corona-krisen har ændret vores måde at være sammen på og ikke mindst rammerne for de fleste virksomheder, og det har givet svære vilkår. Derfor er det vigtigt, særligt i år, at vi anerkender vores virksomheder og iværksættere, selvom vi ikke kan gøre, som vi plejer. Vi har tilpasset os omstændighederne,” sagde hun fremgår det af et opslag hos Stevns Erhvervsråd.

Der blev uddelt i alt tre erhvervspriser, blandt andet kunne man hylde en virksomhed, som har taget et særligt socialt ansvar, nemlig De Forenede Dampvaskerier (DFD)

”Jeg mener derfor, vi i år måske bør supplere udtrykket samfundssind med ordet virksomhedssind for det ansvar, virksomhederne påtager sig under Coronakrisen. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle stevnske virksomheder for den store indsats, I yder,” sagde formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann da han uddelte årets CSR-pris.

DFD blev hædret for integrationsindsats

DFD var en ud af tre nominerede virksomheder, der har gjort sig bemærket ved at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det blev dog DFD indsats for at få integrationsborgere i arbejde, som i sidste ende blev belønnet med CSR-prisen 2020.

Det fremgik ved prisoverrækkelsen, at DFD præmieres i kraft af deres arbejde med integrationsborgere på en sådan måde, at man herved har flyttet en anselig andel integrationsborgere i Stevns Kommune fra overførselsindkomst til at være selvforsørgende.

Det er blandt andet sket via virksomhedspraktik og løntilskud med det resultat at en stor del har fået ansættelse på vaskeriet.

Helt lavpraktisk foregår det således, at når vasketromlen har kørt sin sidste omgang, og vasketøjet er pakket og klar til at sende retur til kunderne, sætter et hold på 12 vaskerimedarbejdere fra DFD i Store Heddinge retning mod den tidligere kaserne Mandehoved. Her deltager de i et 10-ugers undervisningsforløb i dansk, som en del af en fastholdelsesstrategi ifølge StevnsBladet.Produktionschef: Medarbejderne gjorde det muligt

Hos DFD er man naturligvis stolte over prisen, men lægger ikke skjul på at det her ikke var sket, hvis ikke de faste medarbejdere på Dampvaskeriet havde bakket op.

”En kæmpe, kæmpe tak til mine medarbejdere ude på Dampvaskeriet. Den måde, de har taget imod integrationsborgerne på, og den måde, mine ledere har arbejdet med integrationsborgerne på, har gjort, at vi har kunnet skabe alle de her arbejdspladser, men vi har sandelig også sendt nogle videre i systemet, som er i arbejde uden for kommunen,” sagde produktionschef Dan Rasmussen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply