Skip to main content

Onsdag er fødevareminister Mogens Jensen (S) trådt tilbage i sagen om den ulovlige ordre om at aflive alle mink i Danmark.

Fødevareministeriet har samtidigt udsendt en redegørelse om, hvem der vidste, at loven ikke var på plads for at kræve alle mink slået ned.

Læs her et overblik over sagen fra redegørelsen.

* 1. oktober er der møde i regeringens Udvalg for covid-19. Her bliver muligheden for at aflive minkbesætninger i smittezoner diskuteret.

I materialet til det møde beskrives store, samfundsøkonomiske konsekvenser og at Miljø- og Fødevareministeriet “vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området.”

Det står videre, at Miljø- og Fødevareministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet skal afklare “de fornødne lovgrundlag” for at slå alle mink ned – også de raske uden for smittezonerne.

Spørgsmålet om lovhjemmel bliver ikke diskuteret på mødet.

* 2. november bliver statsministeriet informeret om en kraftig advarsel fra SSI om covid-19 i mink.

Der afholdes om aftenen et møde mellem departementscheferne fra statsministeriet, seks andre ministerier, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen.

* 3. november om formiddagen sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet til brug ved møde i regeringens Økonomiudvalg.

Her fremgår det, at “der vil skulle skabes retlig hjemmel” til at eksekvere to forskellige scenarier.

Ét, hvor der kun er avlsdyr i 2021, og hvor der ydes dvalekompensation samt omstillingspulje til de minkavlere, som alligevel bliver nødt til at forlade erhvervet som følge af situationen.

Og ét scenarie, hvor minkbranchen lukkes helt med ekspropriation og dertilhørende erstatning samt større omstillingspulje.

Om aftenen er der møde mellem departementscheferne i Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Statsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Hjemmel diskuteres ikke.

Der er om aftenen møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen om at slå alle mink ned træffes. Her står der ikke noget i referatet om diskussion om hjemmel.

Det fremgår dog i dele af materialet, at der skal skaffes hjemmel til at forbyde minkavl eller lægge erhvervet i dvale, men det vedrører ikke isoleret set aflivningen af alle mink.

* 4. november om formiddagen arbejdes der med beslutningen. Der er kontakt mellem en række ministerier og opgaven med at sikre hjemmel. Det overlades til Miljø- og Fødevareministeriet at vurdere, om der er hjemmel i lovgivningen.

Kort før regeringens pressemøde klokken 16 skriver Miljø- og Fødevareministeriet til Justitsministeriet, fordi Fødevarestyrelsen ikke mener, at der er hjemmel til den beslutning, der er ved at blive meldt ud.

Statsministerens udkast til indledning på pressemøde om, at alle mink skal slås ned, godkendes af Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Erhvervsministeriet.

Regeringen melder beslutningen ud på pressemødet. I et talepapir står der, at der skal henvises til lov om hold af dyr, hvis der bliver spurgt til hjemmel.

Det fremgår ikke af ministrenes talepapirer, at spørgsmålet om hjemmel bliver diskuteret på embedsmandsniveau.

– Sagerne (talepapirer red.) godkendes forud for pressemødet af Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, står der i redegørelsen.

Om aftenen deltager departementschefen i drøftelser om manglende hjemmel. Og Miljø- og Fødevareministeriet erklærer sig enig i, at der ikke er hjemmel.

* 5. november omkring middag siger Justitsministeriet, at man er enig i Fødevarestyrelsens holdning om, at der ikke er hjemmel.

Herefter begynder Miljø- og Fødevareministeriet at udarbejde et lovforslag.

På et møde i den Nationale Operative Stab, NOST’en, står der i referatet, at Fødevarestyrelsen har advaret om den manglende hjemmel.

Tidligt på eftermiddagen oplyser Justitsministeriet Rigspolitiet om, at der ikke er lovhjemmel.

Klokken 18.30 holder statsministeren, fødevareministeren, sundheds- og ældreministeren og erhvervsministeren pressemøde. Ingen af dem er gjort bekendt med den manglende lovhjemmel.

Det er de respektive departementschefer heller ikke med undtagelse af departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet.

* 6. november sender Fødevarestyrelsen et brev til alle minkavlere om, at de skal aflive alle deres dyr.

* 7. november varsler Miljø- og Fødevareministeriet Statsministeriet om, at der er ved at blive lavet en lovforslag. Statsministeriet beder om en notits.

Samme lørdag får Fødevareministeren en række talestreger, han skal bruge til samtaler med ordførere. Her fremgår det klart, at der ikke er hjemmel.

* 8. november ringer fødevareministeren rundt til ordførere.

– Der er løbende kontakt mellem Statsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, hvor Statsministeriet følger op på fremdriften i fødevareministerens dialog med ordførerne, står der i redegørelsen.

Om aftenen skriver fødevareministeren i et skriftligt svar til flere medier:

– Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

* 9. november arbejdes der på et revideret brev til minkavlerne. Det kommer først ud den 10.

/ritzau/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply