Skip to main content

Der er ingen ensartet regelmæssighed i, hvordan kommunerne håndterer kompensationen til de private velfærdstilbud for covid-19. Desuden varierer kompensationsmulighederne også inden for velfærdens forskellige fagområder. Det vil sige, at selv om en kommune kompenserer på et område, behøver den ikke at gøre det på et andet eller efter samme model.

Den ukomplette håndtering skaber stor usikkerhed for de private tilbud. Det skriver Dansk Sundhed og Velfærd i et nyhedsopslag.”Vi er optaget af, at de private daginstitutioner, plejevirksomheder og sociale tilbud kompenseres for deres udgifter på samme vis som de kommunale tilbud,” siger Felix Dalker, sekretariatsleder for Dansk Sundhed og Velfærd.Dansk Sundhed og Velfærd har en løbende dialog med Kommunernes Landsforening, som ifølge brancheorganisationen endnu ikke har et overblik over, hvordan de enkelte kommuner har indrettet sig med hensyn til kompensation af private velfærdstilbud.En debat under radaren OPS-Indsigt har siden maj måned med jævne mellemrum bragt indlæg, hvor kompensationsudfordringen for private velfærdstilbud er blevet beskrevet. 

Samtidig har der kørt en debat mellem KL og brancheorganisationerne, som nærmest er gået under radaren på grund af en hel række helt store debatmagneter, som plejekvaliteten på Kongsgården i Århus, profit på velfærd og eksproprieringen af mink-branchen.

Men sagen om kompensation af private velfærdstilbud er tilsvarende relevant, da det ifølge en opgørelse OPS-Indsigt tidligere har beskrevet berører over 100.000 borgere, der alle modtager en eller anden for velfærdsydelser visiteret af kommunerne.Så sent som i september bad finansministeren kommunerne om at gå i direkte dialog med leverandørerne for at få afklaret kompensationsudfordringen. Det skete efter, at Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg havde sendt ham spørgsmål vedr. netop kompensation af private.

 

Herefter har KL så stillet både Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet en række spørgsmål for at få yderligere afklaring. Det har afstedkommet, at markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung i et indlæg her på OPS-Indsigt har udtalt, at ministeriet med deres svar har åbnet en kæmpe kattelem for at kommunerne kan undgå at betale de private.

 

Ingen ved hvor mange der kompensererMen hvor slemt ser det egentligt ud. Altså hvor mange kommuner er det, der ikke kompenserer de private leverandører?Det er der ingen som ved, men det svar arbejder OPS-Indsigt i øjeblikket på at afdække, og under vejs i vores arbejde kan vi konstatere, at der er mindst to kommuner, der på forskellige områder arbejder med både dialog og kompensation af private velfærdstilbud.Den ene kommune er Vejle og den anden er Halsnæs.Vejle: Kommunale og private dagtilbud er sidestilletI Vejle Kommune har man på dagtilbudsområdet taget udgangspunkt i, at det er små private virksomheder som kan opleve pres på likviditeten og derfor har man i juni inviteret dem til en dialog om deres situation.Forud for det har man haft en dialog i fagudvalget om, hvad man kunne gøre inden for lovgivningen på børneområdet. Det har udmøntet sig i en konkret lokal løsning”Vi har på børne- og ungeområdet foreløbig acontoafregnet de private leverandører ud fra det vi selv har brugt i kommunalt regi i første halvår af 2020,” siger stabschef i Børne- og Ungeforvaltningen, Kristian Mygind til OPS-Indsigt.Man har altså i Vejle Kommune på dagtilbudsområdet sidestillet, de private med de kommunale. Samtidig har man skabt ro på bolden ved at kommunikere direkte og konkret til de private tilbud.”Vi har desuden skrevet til de private, at afregningen for andet halvår forventer vi at kunne foretage i slutningen af 2020, og at der senere kommer en efterregulering, når vi ved, hvordan børne- og ungeområdet bliver kompenseret,” siger Kristian Mygind.Eksemplet fra dagtilbudsområdet i Vejle Kommune er ikke det eneste vi er stødt på i vores research, men man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at et er, hvad der er muligt på dagtilbudsområdet noget andet er, hvad der fx er muligt på ældreområdet. Halsnæs: Privat hjemmepleje kompenseres ligesom kommunalHalsnæs kommune er godt eksempel på, hvordan man kan håndtere kompensation af private leverandører på hjemmeplejeområdet.

Her har man tilsvarende i Vejle Kommune haft en konkret proces og plan for, hvordan man vil kompensere corona-relaterede merudgifter.Halsnæs Kommune har overfor deres leverandører lagt op til en model, hvor de private hjemmeplejevirksomheder kompenseres for deres COVID-19 relaterede udgifter på samme vis som den kommunale hjemmepleje. Præmissen er altså, at kompensationen ikke må adskille sig væsentligt fra de merudgifter, de kommunale tilbud har haft.På den led skabes der lighed mellem leverandørerne. Hos Dansk Sundhed og Velfærd mener man, at Halsnæs har skabt en rollemodel for kompensation.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply