Skip to main content

De er blandt de mest indflydelsesrige personer i det offentlige Danmark. Tilsammen har de ansvaret for et årsbudget på over 200 milliarder kroner, der ifølge Danmarks Statistik og lidt afhængigt af, hvordan man ser det, skal dække velfærdsydelser til godt 500.000 borgere.Det er blandt andet dem hvis afdelinger man som privat velfærdsaktør skal samarbejde med.Det drejer sig om social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer. Deres forening FSD – populært kaldet socialchefforeningen fik torsdag ny formand.Foreningen valgte på en virtuel generalforsamling Jakob Bigum Lundberg som ny landsformand. Han afløser Helle Linnet, der træder fra efter seks år på posten. Helle Linnet har tidligere opfordret foreningens medlemmer til at fortsætte opdraget som den praksisnære sten i beslutningstagernes sko. ”Vi befinder os i spændet mellem borgere, politikere og økonomi, og den balance fastholder vi, når vi udtaler os.” Sagde hun i et interview i august.

Borgerperspektivet som mærkesag

Jakob Bigum Lundberg er til daglig direktør i Næstved Kommune, men hvad vil den nye formand, som skal stå i spidsen for nogle af de mest indflydelsesrige forvaltningschefer i det offentlige Danmark?Blandt sine mærkesager fremhæver han borgerperspektivet i velfærdsindsatserne.”Som fagpolitisk forening spiller FSD en vigtig rolle i at understøtte den politiske debat med faglige og faktuelle oplysninger. Danmark er et af de lande i verden, som bruger allerflest penge på velfærd. Det betyder, at vi har en fantastisk velfungerende samfundsmodel, men det stiller samtidig et stort krav om, at vi bruger pengene fornuftigt – på den hjælp, borgerne reelt har brug for.” Siger han i en Pressemeddelelse.Han peger på, at myndighederne naturligvis skal lytte til og se situationen fra borgernes side for at kende hele billedet og han stiller spørgsmålet, ”Leverer vi ydelser efter paragrafferne i en lovgivning – eller efter de problemer, borgerne har? Den diskussion forudser jeg vil fortsætte i de kommende år,” siger han.Sammenhæng mellem de offentlige siloerHan ser gerne, at FSD kommer til at sætte sit fingeraftryk på arbejdet med at skabe sammenhæng i den offentlige forvaltning i perspektiv af borgerne.”Jeg kunne godt ønske mig, at vi blev bedre til sikre, at flere føler sig inddraget i deres egen sag end tilfældet er i dag. Vi har jo udviklet vores velfærdssamfund sektorvist og uddannet fagmedarbejdere til at være eksperter i de enkelte sektorer. Derfor har vi en fagfaglighed som er second to none. Men hvis borgeren ikke oplever, at det vi gør, giver mening, er chancen for at lykkes ikke stor. Så bliver vi slået hjem i Ludo.” Påpeger Jakob Bigum Lundberg.Han mener ikke, at man bare kan drive velfærdssamfundet videre og gøre mere af det samme, samtidig med at borgerne og de ansatte ikke oplever at det virker. ”Heri ligger et opgør med at tænke i krav og retssikkerhed, og jeg ved godt, at det

er en stor mundfuld for nogle organisationer. Men for mig handler det om tillid – hele vejen rundt. Og om at stå sammen om ikke bare at gøre tingene, som vi plejer. ” siger han.Det er ikke meningen, at borgeren skal komme i klemme eller ud på tynd is, for ham at se skal afgørelserne ske i respekt, men han peger samtidig lige ned i debatten om, hvorvidt man har et retskrav på en given ydelse.Blå bog:Jakob Bigum Lundberg (f. 1967) er uddannet Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet i 1996. Har suppleret med en række ledelseskurser i ind- og udland. Fra 1993-2006 ansat i KL i en række forskellige lederstillinger.I 2006 afdelingschef og siden centerchef for sundhed og sundhedschef i Greve Kommune. I 2010 direktør for alle velfærdsområder i Stevns Kommune. I 2017 direktør for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked i Næstved Kommune. 

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply