Skip to main content

Regeringen har ekstraordinært i 2020 sat kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne har haft fri siden marts til at fremrykke investeringer. ¨

Aftalen er lavet for at sikre, at virksomheder kommer godt igennem coronakrisen.

Nu viser en ny konjunkturmåling  fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), at FRI-virksomhederne er kommet stærkt igennem den første bølge og starten af anden bølge af pandemien. ’

 

Virksomhederne har nu et beredskab, der kan tilpasse sig

Det fremgår af analysen, at det er særligt en øget efterspørgsel som følge af det lempede anlægsloft, der har affødt mange nye opgaver inden for offentligt byggeri, infrastruktur, miljø og energi. Til gengæld er det private byggeri og erhvervsbyggeriet gået mærkbart tilbage.

Samtidig viser undersøgelsen, at virksomhederne opbygget et beredskab for, hvordan man tilpasser sin opgaveløsning til en virkelighed med skiftende restriktioner.

Udviklingen viser derfor, at de politiske tiltag, herunder suspenderingen af anlægsloftet i 2020 og frigørelse af midlerne i Landsbyggefonden, har virket efter intentionen. 

FRI udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Målingen fra oktober 2020 viser, at branchen har oplevet en tilgang af nye opgaver over hele landet, særlig stærkt i Østdanmark, og forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er opjusteret betydeligt.

Forventet ordretilgang og flere ansatte

En stor del af virksomhederne blandt FRI`s medlemmer forventer at have flere ansatte om 6 måneder som følge af en forventet større ordrebeholdning. Denne udvikling kan i høj grad forklares med den politiske håndtering af Coronapandemien. Behovet for at øge beskæftigelsen kan bl.a. tilskrives, at virksomhederne har oplevet en opgavefremgang på tværs af sektorer hen over sommeren og i begyndelsen af andet halvår af 2020. 

I Vestdanmark forventer 15 pct. af virksomhederne at have flere ansatte om 6 måneder. Øst for Storebælt er tallet 23 pct. Sammenholdt med seneste konjunkturmåling fra april 2020 er forventningerne ændret markant i en positiv retning. Udviklingen er gået fra en reduktion i antallet af ansatte på tværs af landsdelene til en forventning om, at der er brug for alle nuværende medarbejdere og nyansættelser.

Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdningen om 6 måneder er ligeledes steget markant. 9 pct. af virksomhederne forventer en større ordrebeholdning i vest mod 19 pct. i øst.

”Vores nye analyse viser, at det tydelige dyk i ordrebeholdningen, som blev udløst af Coronapandemien, og som toppede i maj måned, hvor vi kunne registrere at ordrebeholdningen var nede med 15 procentpoint, er afløst af nye opgaver og fornyet vækst.” siger FRI’s administrerende direktør Henrik Garver i en kommentar til analysen

Ifølge FRI kom langt de fleste rådgiver- og ingeniørvirksomheder kom ind i 2020 med en pæn ordrebog, det gav en robusthed til at stå igennem et forår og en forsommer, hvor der var et markant dræn i opgaveporteføljen. Målingen svarede til fornemmelsen”Jeg har de seneste måneder talt med rigtig mange topchefer fra både mindre og større FRI-virksomheder, og målingen svarer til det, jeg forventede. Dog fanger den ikke helt den usikkerhed, jeg fortsat kan fornemme i markedet. For det er klart, at når BNP går ned, som det er sket, og hvis der ikke kommer gang i eksporten igen, så er der en risiko for, at markedet også går ned for FRI-virksomhederne.” Siger Henrik Garver 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply