Skip to main content

Fredag den 11. september blev en indkøbsstrategi for de Danske Regioner præsenteret på deres generalforsamling. Strategien har ifølge regionerne en mere helhedsorienteret og totaløkonomisk tilgang til indkøbsområdet og skal skabe værdi for patienterne, gavne klimaet og sikre en sund økonomi i regionerne.

På den led imødekommer den noget af den kritik Dansk Industri tidligere har rejst. Blandt andet har man ved lanceringen af den sidste strategi påpeget, at regionerne kunne hente op mod en halv milliard ved effektive indkøb og konkurrenceudsættelse til gavn for patienterne.Hver region har de senere år professionaliseret deres indkøb i centrale indkøbsafdelinger, hvor indkøbsopgaven er blevet varetaget af specialiserede indkøbere. Det har både højnet kvaliteten og effektiviteten, men man har brug for et stærkt, tværregionalt samarbejde på indkøbsområdet. Fremgår det af den 20 sider lange strategi.

Den nye fælles indkøbsstrategi strækker sig frem mod 2025 og skal sikre, at regionerne bliver endnu bedre til at købe de produkter, der har værdi for patienterne og gavner klimaet. Derudover skal der fremover være mindst seks måneders forbrug af kritiske værnemidler og testmaterialer på lager, når en epidemi rammer Danmark

”Hver eneste patient i sundhedsvæsenet bliver mødt med produkter, vi har indkøbt. Hvad end det er et nyt knæimplantat, et drop i armen eller råvarerne til det varme måltid mad i hospitalssengen. Derfor er det afgørende, at vi køber det ind, der giver patienterne god og tryg behandling. For det er mange penge, vi køber ind for hvert år.” Siger Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman i en pressemeddelelse.Køber ind for 30 milliarder årligt

Ser man på hvor meget regionerne samlet set køber ind for om året kan man godt forstå, hvorfor man nu satser på en fælles strategi.

30 milliarder kroner. Det bruger regionerne årligt på køb af varer og tjenesteydelser til blandt andet hospitalerne. Hver eneste patient i sundhedsvæsnet bliver mødt med produkter, regionerne har indkøbt, og indkøbene bidrager alle til en stadig højere behandlingskvalitet i samspil med udviklingen i lægevidenskaben og den teknologi, der understøtter dette. Samtidig bidrager de indkøbte varer og tjenester til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet har de optimale rammer og arbejdsvilkår.

Derfor er det vigtigt, at regionerne bliver endnu bedre til at købe det, der skaber mest værdi for patienterne – men som også samtidig gavner klimaet, sikrer en fornuftig økonomi og gør sundhedsvæsenet robust til at modstå fremtidige epidemier. Alt det skal regionernes nye indkøbsstrategi for perioden 2020-2025 sikre.

Dansk Erhverv tager positivt mod strategien

Strategien har fire overordnede mål

  • At værdiskabende indkøb rulles ud i mindst 30 pilotprojekter
  • Grønne indkøb skal være normen 
  • Forsyningssikkerhed på kritiske varer
  • Besparelser for 1 milliard kroner

Hos Dansk Erhverv, som repræsenterer potentielle leverandører, tager man positivt imod den nye strategi.

“Vi hæfter os særligt ved regionernes fokus på at fremme vigtige områder såsom værdibaserede indkøb, fleksible udbud og den grønne omstilling. Det er både godt for patienterne, innovationen i virksomhederne og den danske økonomi. Derfor ser vi frem til regionernes implementering af den fælles indkøbstrategi – først og fremmest til glæde og gavn for patienterne”, siger Dansk Erhvervs markedschef i en kommentar.

Grønne indkøb kan modarbejde målet om besparelser

Der er dog en hage ved den fælles strategi, for allerede på side tre i strategien tager regionerne forbehold for, at det kan blive svært at realisere målet om en økonomisk milliard besparelse. Man skriver blandt andet:

”Et større fokus på de værdiskabende og grønne indkøb kan i den kommende strategiperiode gøre det sværere at realisere målet om besparelser. Det samme kan vores fokus på forsyningssikkerhed.”

Regionernes næstformand Ulla Astman er godt opmærksom på dette dilemma mellem på den en side at tænke grønt og forsyningssikkerhedsmæssigt og på den anden side opnå besparelser.

”Selvom det kan blive lidt dyrere på kort sigt at købe mere bæredygtigt, så kan det også spare os for omkostningerne senere hen.” Siger Ulla Astman i en pressemeddelelse.

Find hele indkøbsstrategien her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply