Skip to main content

Der i disse år et øget fokus på virksomheders socialt ansvar og i slipstrømmen på corona kan man forvente at behovet for virksomhedernes engagement vil stige, men hvordan få det organiseret?

Det har en række jobcentre i blandt andet Randers, Vejle og Holstebro fundet ud af i et projekt, som støttes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og gennemføres i samarbejde med rådgivningsfirmaet DISCUS

Under overskriften “Partnerskab om virksomheders sociale ansvar – samarbejde om lokal jobskabelse” kridter blandt andet eliteklubben TTH Holstebro og Jobcenter Holstebro banen op i fællesskab. Opgaven lyder på at understøtte de lokale virksomheders sociale ansvar i beskæftigelsesindsatsen. 

Kommunen får direkte adgang til sportsklubbernes netværk

Der vil primært blive tale om jobmuligheder til udsatte borgere, som i længere tid har stået uden for arbejdsmarkedet.

”Når virksomheder giver de mennesker, som har brug for det, en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet, giver det mening både på den sociale og den økonomiske bundlinje,” siger Birgitte Frydensbjerg, centerleder på Jobcenter Holstebro i en pressemeddelelse

 Det er blandt andet i dialogen og samarbejdet med klubbernes sponsorer og jobcentrenes konsulenter, at de konkrete jobåbninger og ansættelser af de ledige skal findes. Det betyder potentielt, at kommunerne kan udvide deres aktionsradius via sportsklubbernes forgrenede erhvervsnetværk. 

”Vi har Nordvestjyllands største erhvervsnetværk, og i samarbejde med dette netværk vil vi forsøge at gøre en forskel, så de langtidsledige kan få nye muligheder på arbejdsmarkedet. Vi rækker hånden ud, og i fællesskab kan vi finde løsninger på arbejdsopgaver og -modeller, som kommer både virksomheder og de langtidsledige til gode,” siger John Mikkelsen, direktør i TTH Holstebro, som ser frem til at være med til at tage et socialt ansvar

Giver værdi for begge parter

Kommunerne rundt i landet oplever, at mange virksomheder ønsker at tage et socialt ansvar og det bekræfter Birgitte Frydensbjerg.

”Gennem det ny partnerskab med TTH Holstebro kan vi understøtte dette arbejde endnu mere. Socialt ansvar er jo noget, som giver værdi for begge parter: Den ledige får tilknytning til arbejdsmarkedet, og virksomheden får løst arbejdsopgaver,” pointerer hun.

Hos TTH Holstebro ser man frem til samarbejdet med Jobcenter Holstebro.

”Vi vil gerne være med til at hjælpe andre og give noget tilbage til det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor støtter vi op om dette fælles tiltag,” fastslår John Mikkelsen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply