Skip to main content

Virksomheder, der forsætligt overtræder konkurrenceloven, kan straffes med bøde. Det skete ikke i forhold til de to digitale platforme Hilfr og Happy Helper, da konkurrencerådet greb ind i forhold til virksomhederne, hvor den sidstnævnte har udbudt sin platform siden 2016.

Mængden af digitale platforme udvikler sig kraftigt inden for flere brancher og har derfor stigende betydning for konkurrencen. Platformene giver bl.a. bedre mulighed for, at virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private kan finde hinanden og handle på nye måder. De giver indkøberne (forbrugerne) bedre adgang til at sammenligne priser og produkter fra forskellige sælgere, og de styrker konkurrencen mellem virksomheder.

De to første sager giver et fingerpeg

Men hvad betyder det hvis disse platforme sætter mindstepriser for udbyderne af en serviceydelse?

Det har vi et par cases på nu, hvor Konkurrencerådet har grebet ind over for de to virksomheder bag platformene Happy Helper og Hilfr, som formidler kontakt mellem udbydere og købere af rengøringsydelser. Begge virksomheder har fastsat en mindste timepris for udbydernes rengøringsydelser. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

De to sager er blandt de første, hvor Konkurrencerådet griber ind over for platforme og tydeliggøre at selvstændige virksomheder er konkurrenter og ikke må bruge fælles minimumspriser på digitale platforme, fastslår Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz.

Minimumspriserne har begrænset konkurrencen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik kendskab til platformenes brug af minimumspriser i forbindelse med en generel kortlægning af platformes udbredelse i Danmark i december 2018. På den baggrund foretog styrelsen en kontrolundersøgelse hos Happy Helper og Hilfr i januar 2019.

Udbyderne af rengøringsydelser er umiddelbart ikke ansat hos Happy Helfer og Hilfr, men er selvstændige virksomheder, som får formidlet kunder via rengøringsplatformene. 

Konkurrencerådet har på den basis haft betænkeligheder ved platformenes brug af minimumspriser, da en begrænsning af selvstændige virksomheders prisfastsættelse generelt er en af de mest konkurrenceskadelige former for adfærd. 

”Rengøringsvirksomheder, som er i konkurrence med hinanden via en platform, skal selv kunne fastsætte deres priser. Happy Helpers og Hilfr’s minimumspriser har således hindret fri prissætning, og det har kunnet begrænse konkurrencen mellem udbyderne til skade for deres kunder.” Siger Christian Schultz.

Arbejdstagere på en platform gerne må organisere sig

Det kan dog ikke udelukkes, at visse af udbyderne hos Hilfr, de såkaldte ”superhilfere”, kan betegnes som arbejdstagere i konkurrencelovens forstand.

Her skal man være opmærksom på at aftaler om løn- og ansættelsesforhold ikke omfattet af forbuddene i konkurrenceloven. Det har derfor for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen været afgørende at skelne mellem ansatte og virksomheder på platformene.

”Sagerne skal gerne være med til at tydeliggøre, at arbejdstagere på en platform gerne må organisere sig og indgå i en overenskomst,” siger Christian Schultz.

Platformenes tilsagn redder dem fra en afgørelse om overtrædelse af reglerne

Begge platforme har afgivet tilsagn om at fjerne minimumpriserne for virksomhederne på platformen. Hilfr forpligter sig endvidere til at sikre, at superhilfere er ansatte i konkurrenceretlig forstand hos Hilfr. Det har ifølge Hilfr også været hensigten, da der blev indgået en overenskomst for denne type udbydere. Tilsagnene er bindende og tidsubegrænsede.

I begge sager har Konkurrencerådet afgjort, at tilsagnene imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, som rådet har haft i forhold til minimumspriserne på de udbudte rengøringsydelser på platformene.

Konkurrencerådet har accepteret tilsagn i sagerne, og har således ikke truffet afgørelse om, at platformene har overtrådt konkurrencereglerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply