Skip to main content

Egedal Kommune fulgte ikke reglerne, da kommunen uden udbud gav en kontrakt på et løn- og personalesystem til KMD. Nu skal kommunen betale en bøde på 90.000 kroner og sagsomkostninger på 50.000 kr. for klageren EG A/S. Derudover så er den nye kontrakt med KMD fra og med 1. januar 2021 “uden virkning”.Det har Klagenævnet for Udbud afgjort. Vinderen af sagen, EG A/S (som ejer Silkeborg Data, der før udbuddet havde opgaven med løn- og personalesystemet), har mulighed for at kræve yderligere kompensation. Egedal Kommune har i klagesagen fremført, at den kunne tildele kontrakten til KMD uden udbud på basis af en rammeaftale fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S). Den rammeaftale har bestemmelser for, hvordan prisen skal udregnes. Resultatet blev en pris på 37 mio. kr.. Den pris blev dog allerede på dagen for indgåelsen af kontrakten nedsat til 9 mio. kr., fremgår det af kendelsen fra Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbud skriver, at det ikke tror på forsikringer om, at den lavere pris ikke blev forhandlet på forhånd. Nævnet skriver:”Det kan efter oplysningerne i sagen ikke lægges til grund, at aftalen om prisnedsættelsen fra ca. 37 mio. kr. til ca. 9,3 mio. kr. først blev forhandlet og indgået efter selve leveringsaftalen.” I Policywatch skriver man, at Egedal Kommune fremfører, at man har fået “forkert rådgivning fra SKI.” Det afviser Rasmus Lund Kongsgaard, markedsdirektør i SKI. I en skriftlig kommentar til NB-Kommune skriver han:”Klagenævnets kendelse slår fast, at det er brugen af rammeaftalen – og ikke rammeaftalen i sig selv – der er ulovlig. Det er klart, at man ikke må forhandle forud for en direkte tildeling. Det fremgår både af udbudsloven, rammeaftalen og SKI’s vejledning.” “Af SKI’s vejledning til parterne fremgår det tydeligt, at der ikke er mulighed for forhandling forud og i forbindelse med tildeling, ligesom det er præciseret, at hvis kunden vælger at have dialog med en leverandør i forbindelse med tildeling, må den ikke have karakter af forhandling. Kendelsen slår fast, at det er sket alligevel.” Ifølge Computerworld har også koncernen Fujitsu klaget over Egedal Kommunes indkøb af KMD-systemer.Læs hele kendelsen fra Klagenævnet for Udbud. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply