Skip to main content

14 erhvervsforskere smøger snart ærmerne op og går i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark. Det skriver Realdania i en pressemeddelelse

De 14 projekterne skal bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark og det er i den grad relevant. Boliger og bygninger står nemlig for 40 procent af al energiforbrug i Danmark og bygge- og anlægsbranchen alene for 30 procent af udledningen af klimagasser. Skriver Dansk Byggeri på deres hjemmeside

Erhvervsforsker-projekterne bliver hver især til i et samarbejde mellem den enkelte Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation, og de modtager alle finansiering fra Innovationsfonden og foreningen Realdania, der har et fælles mål om at booste den grønne omstilling i byggesektoren.

”Det er helt afgørende at ændre den måde, byggebranchen i dag producerer og bygger på for at nå Danmarks klimamål, og det kræver en samlet offentlig og privat indsats,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden

Hun glæder sig over, at man nu kan sætte 14 erhvervsforsker-projekter i søen, som tilsammen dækker en stor del af værdikæden inden for byggeriet, som hver især har potentiale til at bidrage til et lavere ressource- og energiforbrug i byggesektoren. 

14 hjerner for en hjernes pris via tværgående samarbejde og videndeling 

Det bliver BLOXHUB, der er en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling, som får til opgave at huse de 14 Erhvervsforsker-projekter og samle dem i ét stort team. 

“Vores ønske er at skabe et unikt, fælles forsknings- og vidensmiljø, hvor både de 14 erhvervsforskere og de virksomheder og institutioner, forskerne samarbejder med, kan dele viden og læring undervejs. På den måde får alle parter i projekterne adgang til 14 dygtige hjerner for en hjernes pris – og virksomhederne og institutionerne får en unik mulighed for at sparre med hinanden.” Siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania

Metode er noget man ifølge Nina Kovsted Helk har rigtig god erfaring med, fordi den både skaber højere kvalitet, mere udvikling, mere viden og flere partnerskaber. 

”Og der er brug for, at vi får sat fart på udviklingen, for cirkulært byggeri er kompliceret. Her er erhvervsforskning et godt redskab, fordi det både giver ny, grundig viden og samtidig mulighed for med det samme at anvende den kommercielt i virksomhederne eller i praksis i kommunerne,” siger Nina Kovsted.

Cirkulære løsninger – fra byudvikling til skillevægge

De 14 Erhvervsforsker-projekter, der modtager støtte fra Innovationsfonden og Realdania, spænder vidt og involverer både private virksomheder og offentlige institutioner. 

Et af dem arbejder med den store skala og skal fokusere på, hvilke potentialer og udfordringer der ligger i at basere byudvikling på cirkulær tænkning helt fra byudviklingens begyndelse – hele vejen rundt hos myndigheder, investorer, borgere og virksomheder. Et andet projekt skal arbejde i den mindre skala og zoome ind på skillevægge, og hvordan man kan samudvikle en skalérbar, cirkulær forretningsmodel for skillevægge, der bl.a. øger ressourceeffektiviteten under konstruktionen. 

Fælles for alle 14 erhvervsforsker-projekter er, at de tager afsæt i og beskæftiger sig med den danske byggesektor, som står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion. Dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen. Hvad er perspektivet?

Målet med indsatsen fra Innovationsfonden og Realdania er at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning i byggesektoren – ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor byggesektoren står for hele 40 procent af den samlede CO2-udledning.

Derfor er Innovationsfonden og Realdania gået sammen om en ambitiøs satsning for at løfte udviklingen indenfor cirkulært byggeri. Samarbejdet indebærer også – udover de 14 Erhvervsforsker-projekter – samfinansiering af 3-4 større forsknings- og udviklingsprojekter, såkaldte Grand Solutions-projekter, for et samlet bevillingsbeløb på 40 mio. kr. Der er deadline for ansøgninger til disse projekter d. 18. august.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply