Skip to main content

 Siden marts har danske virksomheder kunnet søge om at få kompenseret dele af lønnen til hjemsendte medarbejdere. Beregninger fra Dansk Industri viser, at mens staten har betalt 71 procent af lønudgifterne, så har virksomhederne skullet betale de sidste 29 procent.  I alt er der betalt 14,2 milliarder kroner i løn til lønkompenserede ansatte ifølge Dansk Industri. Dermed har staten kompenseret 10,1 milliarder kroner, mens virksomhederne har betalt de sidste 4,1 milliarder kroner.  – Det understreger, at der også i virksomhederne er blevet brugt mange penge på at holde hånden under det danske arbejdsmarked, siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.  Ordningen omkring lønkompensation blev indgået mellem Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter i marts. Hensigten var at holde hånden under virksomhederne og arbejdspladserne på grund af coronasituationen.  Med ordningen blev det muligt for virksomheder at få dækket 90 procent af lønudgiften til timelønnede og elever og 75 procent af lønudgiften til funktionærer. Det maksimale støtteniveau i alle tilfælde har været 30.000 kroner per måned. Ifølge Dansk Industris beregninger er det især funktionærer på lønkompensation, som har trukket virksomhedernes udgifter op.  Det skyldes både, at deres lønudgifter kompenseres i mindre grad end de timelønnede, og at de generelt har højere lønninger. Af den samlede udgift for virksomhederne på 4,1 milliarder kroner kan de 2,9 milliarder kroner tilskrives funktionærer, svarende til en andel på 71 procent. Til sammenligning udgør funktionærerne 45 procent af alle lønkompenserede medarbejdere. Selv om udgiften til hjemsendte ansatte har været stor for både staten og virksomhederne, mener Lars Sandahl Sørensen, at pengene er godt givet ud. – Det har bidraget til, at holde mange danskere i arbejde – og det vil forhåbentlig også bidrage til, at danske virksomheder og det danske samfund kan komme hurtigt op i gear igen, siger han.  Ordningen omkring lønkompensation står lige nu til at udløbe 29. august. For virksomheder, som til den tid fortsat er fuldt lukket som følge af forbud, vil ordningen fortsætte, indtil forbuddet ophører.  /ritzau/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply