Skip to main content

Regeringen vil oprette en statslig krisefond, der skal bidrage til at sikre kapitalgrundlaget i store, danske samfundsbærende virksomheder.

Samfundet er i gang med at komme sig oven på sundhedskrisen, men mange virksomheder fortsat præget af de sidste måneders nedfrysning af deres respektive markeder. I denne uge har vi her på OPS-Indsigt tidligere skrevet, at SMV-erne ifølge SMV-Danmark har tab 18 milliarder kr. til trods for hjælpepakkernes erstatnings indsats.

Den usikkerhed og manglende stabilitet dette tab medfører øger risikoen for varig skade på nogle af disse virksomheder og dansk økonomi. Det er en af baggrundene for, at SMV Danmark har foreslået, at der oprettes en corona-domstol, der ubureaukratisk kan se på ”erstatningsudbetalinger” til SMV-erne

Målrettet samfundsbærende virksomheder

Nu kommer regeringen de store samfundsbærende virksomheder til undsætning, fordi mange af disse virksomheder befinder sig på markeder ude i verden, hvor udviklingen er uden for den Danske regerings kontrol. 

Man frygter så at sige, at udviklingen på verdensmarkederne kan gøre skade på danske virksomheders værdiskabelse i form af eksempelvis mindre markedsandele og dermed påvirke dansk økonomi negativt.

Regeringen foreslår derfor at oprette en statslig fond, der skal bidrage med at indskyde nødvendig egenkapital i store, danske samfundsbærende virksomheder, der ikke har været i stand til at rejse den nødvendige kapital på normale markedsvilkår og har udtømt andre almindelige handlemuligheder.

”Vi er godt på vej ud af krisens første fase, men hvis vi også skal håndtere de langsigtede økonomiske udfordringer, skal vi turde tænke nyt. Vi skal gøre alt for at undgå, at sunde og samfundsbærende virksomheder kommer i akut stormvejr, fordi fundamentet under verdensmarkedet slår revner.” Siger Finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse

Derfor foreslår regeringen en innovativ model næppe tidligere set i danmarkshistorien, lyder det i pressemeddelelsen.

Skal skyde egenkapital ind mod passivt ejerskab

Staten skal skyde egenkapital ind i virksomhederne mod at få ejerandele i de virksomheder, der støttes. Der er tale om ejerdele uden indflydelse.

Ifølge Finansministeriet skal fonden understøtte virksomheder, der var finansielt sunde før krisen, og som har en økonomisk fremtid efter også.

Desuden skal virksomhederne være “samfundsbærende”. Det betyder, at de skal spille en central rolle i Danmark med en væsentlig dansk tilstedeværelse.

De skal være “højproduktive og vanskelige at erstatte”, står der i pressemeddelelsen.

Virksomhederne må heller ikke sende penge til aktionærerne, mens staten er inde som medejer.

Ubureaukratisk udvælgelse

”Jeg lægger ikke op til, at vi skal stille 117 forskellige krav om, hvordan de skal drive deres virksomhed. Men når man får penge fra staten, er det kun meget rimeligt, at man så eksempelvis ikke vil kunne udbetale udbytte eller købe egne aktier op,” siger Nicolai Wammen til Børsen.

Der fremgår ikke tydeligt, hvilke virksomheder der tænkes på, men ifølge finansministeren opfylder omkring 200 virksomheder regeringens krav.

Vejledende udvælgelseskriterier

Finansministeriet har i et faktaark skitseret et sæt vejledende kriterier for udvælgelse af virksomheder.

Ekstraordinært økonomisk chok: Virksomheden skal være påvirket af et ekstraordinært økonomisk chok som følge af COVID-19 og ikke kunne finde hensigtsmæssig finansiering andetsteds.

Omsætning: Det er er væsentligt at virksomheden er af betydning for dansk økonomi, bl.a. med en omsætning større end 500 mio. kr. i seneste reviderede regnskabsår.

Samfundsbærende: Virksomheden skal have en væsentlig dansk tilstedeværelse, en central rolle i branchen og evt. en høj eksportandel samt være højproduktiv og vanskelig at erstatte (irreversibel skade, genindtrædelsesbarrierer).

Solid: Virksomheden skal have været økonomisk solid før krisen og have økonomisk fremtidspotentiale efter krisen ved en normalisering af økonomien.

Både Venstre og Dansk Industri siger til Børsen, at de er åbne for idéen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply