Skip to main content

De kommunale forbrændingsanlæg er blevet en varm kartoffel på den politiske dagsorden. Regeringen vil nemlig have private aktører ind på forbrændingsområdet, og det vækker røre blandt stadigt flere kritikere.

Herhjemme bliver en del affald brændt og omsat til varme, og for at få ovnene fyldt op, importeres affald. Men den import vil regeringen have droslet ned. Blandt andet ved at bryde kommunernes monopol på at eje forbrændingsanlæg.Regeringen har ikke regnet på effekten

Men regeringen har slet intet belæg for at konkludere, at private forbrændingsanlæg giver mindre import af affald. Det skriver Fagbladet 3F. Det modsatte kan faktisk være tilfældet, lyder det fra professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, Frede Hvelplund, der har forsket i konsekvenserne af at privatisere elnet og fjernvarme.

– Det er ikke sandsynliggjort i det materiale, der er lagt frem. Det er ikke dokumenteret, og man kan sagtens forestille sig, at det ikke holder, siger Frede Hvelplund.

Professoren henviser til en helt central sætning fra et bilag fra de forhandlinger, som regeringen har med de øvrige partier i denne uge, hvor man prøver at lande en klimaplan for det danske affald.

”En sådan model [en markedsgørelse af forbrændingsanlæggene, red.] forventes at medføre, at de mest ineffektive anlæg på sigt lukker, hvorved kapaciteten tilpasses nationale affaldsmængder og importen dermed reduceres”, står der i bilaget.

Det er ordet “forventer”, der er problemet.

– Hvorfor har de ikke regnet på det? De skriver indirekte, at de ikke ved, om det passer, siger professoren.Professor: Ligeså sandsynligt at man øger importen af affald

Frede Hvelplund vurderer, at den omvendte effekt er mindst lige så sandsynlig, nemlig at forbrændingsanlæg, der skal agere på markedsvilkår, vil importere endnu mere affald.

I Danmark har forbrændingsanlæg nemlig den fordel, at affald går til varme – i modsætning til mange andre lande:

– Så hvis et forbrændingsanlæg i Danmark på private hænder skal afbrænde affald og konkurrere med anlæg i andre lande, vil de – via deres varmesalg til fjernvarme – have en komparativ fordel i forhold til udenlandske forbrændingsanlæg, som ikke har et fjernvarmemarked at sælge til. Det vil derfor være sandsynligt, at det vil kunne betale sig at importere affald. Og private ejere vil udnytte den mulighed for at sikre sig et overskud, siger Frede Hvelplund.

Professoren er langt fra den eneste, der har kastet et kritisk blik på bilag 18 og regeringens planer for den fremtidige affaldssektor.Kommunerne har bundet milliarder i forbrændingsanlæggene

De kommunale affaldsselskabers organisation, Dansk Affaldsforening, påpeger, at en åbning for private vil være en utrolig dyr manøvre.

– Folketinget skal være klar over, at privatisering vil føre til øgede omkostninger – blandt andet indfrielse af kommunegaranterede lån, lyder det fra affaldsforeningens formand, Mads Jakobsen, der er tidligere Venstre-borgmester i Struer.

Kommunerne har i dag bundet milliarder af kroner i forbrændingsanlæggene, og det er disse lån, Mads Jakobsen henviser til.

– Og så skal man vide, at anlæggene vil agere som private selskaber fremfor miljøbehandlingsanlæg som i dag. De vil derfor udelukkende have incitamenter til at forbrænde så meget affald som muligt, siger Mads Jakobsen til Fagbladet 3F.

Dansk Affaldsforening sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, om regeringen overhovedet har forstået affaldssektoren og de mekanismer, den virker under. Og i lighed med Frede Hvelplund påpeger foreningen, at der mangler dokumentation for påstandene.

Et af problemerne er ifølge energi-, forsynings og klimaminister Dan Jørgensen, at Danmark i dag har for mange forbrændingsanlæg ude i kommunerne.

– Så der importeres plastikholdigt og forurenende affald for at fylde ovnene op. Det udleder rigtig meget CO2. Det vil jeg gerne stoppe, siger Dan Jørgensen.

Fagforbund: Tudetosset at privatisere offentlige kerneopgaver

Fagforbundet 3F organiserer mange af de ansatte på forbrændingsanlæg, genbrugspladser og i affaldshåndteringen. 

Ifølge formanden for 3F’s offentlige gruppe, Lydia Callesen, har ikke mindst coronakrisen vist, at såkaldt kritisk infrastruktur – som håndtering af affald er – bør klares af det offentlige.

– Det virker for os at se tudetosset at privatisere offentlige kerneopgaver netop nu. Der er høj sikkerhed i, at affald, genanvendelse og håndteringen heraf er på offentlige hænder. Vi har et af de mest effektive affaldssektorer, der fungerer sindssygt godt – hvorfor sætte det over styr?, siger Lydia Callesen. 

Klimaministeren har afvist, at regeringens forslag går på en direkte privatisering af forbrændingsanlæggene, da kommunerne forsat kan eje anlæggene – de skal blot “selskabsgøres”. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply