Skip to main content

Under klimaforhandlingerne har klimaminister Dan Jørgensen (S) smidt et opsigtvækkende forslag på bordet. Han vil rive håndteringen af danskernes affald ud af hænderne på kommunerne og lade private firmaer komme på banen. Det skriver Ekstra Bladet, som har haft adgang til et bilag i regeringens forhandlingsoplæg.”Der lægges op til en løsning, hvor behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald sendes i udbud” Står der i bilaget.Det betyder at regeringen lægger op til at ophæve kommunernes monopol på forbrænding af affald. Det har vagt bekymring hos Enhedslisten.”Det her er kritisk infrastruktur. Derfor skal det blive på fællesskabets hænder. Private skal ikke tjene penge på borgernes affald,” siger klima- og miljøordfører Mai Villadsen.Sund fornuft at ophæve monopolerOphævelsen af monopoler er altid sund fornuft, men løsningen er ikke entydigt privatisering lyder det fra Danmarks største private affaldsselskab indenfor håndtering af husholdningsaffald Urbaser A/S.Hos Urbaser A/S mener man, at det ikke skal handle om ideologi, men om målet.  Hen mener man, at målet må være en mere klimavenlig og effektiv affaldsmodel for Danmark. ”Vi tolker klimaminister Dan Jørgensens udspil som ikke-ideologisk. Det handler ikke om privatisering eller offentligt ejerskab, men om at gøre det bedst muligt. Majoriteten af de kommunale affaldsselskaber gør et imponerende arbejde. Vi er sikre på, at vi kan hjælpe med at gøre det endnu bedre, men det kan lige så godt være i fælles selskaber, hvor kommunerne bevarer den politiske kontrol,” siger Stefan Olin, kommerciel direktør i Urbaser Damark A/S.

Kommunerne gør det ikke godt nokAf forhandlingsdokumentet fremgår det at regeringen mener, at affaldssorteringen ude i kommunerne ikke er god nok, fordi kommunerne har forskellige sorteringssystemer.”For at øge genanvendelsen og opnå reduktioner i forbrændingssektorens drivhusgasudledning er det nødvendigt at løse disse udfordringer samtidig,” hedder det.Siden 2010 har erhvervslivet kunnet få deres affald afhentet og håndteret af private aktører. Det er denne ordning, regeringen nu vil brede ud til skrald fra private husholdninger.Behov for privat investering i teknologiFor at rulle regeringens strategi ud er der på genanvendelsesområdet behov for store investeringer i blandt andet nye genanvendelsesteknologier.”Og det kan vores innovative virksomheder hjælpe med, At holde private investorer ude af den proces vil være skadeligt for klimaet. Skulle vi sige nej til løsninger der kan øge genanvendelsen fordi de ikke er kommunale? Vi insisterer jo heller ikke på, at det skal være kommunale selskaber, der rejser alle vindmøller. Det støtter vi ligefrem private aktører i at gøre,” skriver har klimaminister Dan Jørgensen.En analyse fortaget af rådgivningsvirksomheden B2G viser, at interessen for investering i affaldsløsninger blandt private virksomheder er stor. Men det skal give mening lyder det fra direktør Stefan Olien fra Urbaser A/S”Vi kan bidrage til bedre genanvendelse eller effektivitet. Det har vi positivt bevist, at vi kan I Danmark.”Men den klogeste model er ifølge ham ikke et enten eller, men et både og hvor man henter det bedste fra begge verdner i form af offentlig-private partnerskaber.De fire største kommuner er ikke enigeDet kan godt være, at klimaminister Dan Jørgensen og direktør i Urbaser kan se en gevinst i konkurrenceudsættelse eller andre former for offentlig-private samarbejder, men en række socialdemokratiske borgmestre er ikke enige.”Det bør stå klart, at kommunerne fortsat skal drive infrastrukturen på affaldsområdet – også under producentansvar. Det gælder både indsamlingen og den indledende grovsortering, der sikrer, at vi kan drive en sammenhængende og effektiv infrastruktur,” lyder det ifølge Ekstra Bladet fra borgmestrene i de fire største byer Frank Jensen, Jacob Bundsgaard, Peter Rahbæk-Juel og Thomas Kastrup-Larsen.Borgmestrene sendte allerede i januar et brev til Dan Jørgensen, hvor de advarede mod at udbyde blandt andet genanvendelsesområdet.Dan Jørgensen: Betontankegangen står i vejenKlimaminister Dan Jørgensen tilkendegiver over for Ekstra Bladet, at der ude i kommunerne er opbygget en overkapacitet, samt en forretning hvor kommunerne importere plastikholdigt og forureningsholdigt affald fra udlandet for at leverer billig varme. Det vil han have stoppet i samme hug.”Der er behov for en forandring, så vi genanvender danskernes affald frem for bare at futte det af.” siger han.

Ifølge Dan Jørgensen skal kommunerne fortsat eje forbrændingsanlæg i Danmark.”Men der skal være færre og de skal stoppe deres forurenende import af plastikaffald. Desværre er der visse politikere både lokalt og i Folketinget som lader betontankegang og vanetænkning stå i vejen for en ambitiøs klimapolitik. Jeg håber klimaet vinder her,” lyder det fra Dan Jørgensen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply