Skip to main content

PotentialeHotellet er et springbræt for unge hjemløse, her har vi de seneste uger bekymrende fulgt med i den unuancerede debat i medierne om afprivatisering af forsorgshjem og krisecentre.

Egentlig er vi af den overbevisning, at debat er nødvendig, udviklende og sundt. Problemet opstår dog, når debatten er fuldstændig polariseret og fremstiller det offentlige som det gode og det private som det onde. De private sociale tilbud anklages for ligegyldighed over for udsatte, fravær af faglighed, være styret af profit og sågar at åbne bosteder blot for at sikre høj løn til sig selv. Det lyder næsten som om, at hvis alle sociale tilbud blev afprivatiseret, så var hele problemet med udsathed løst.Virkeligheden er ikke sort/hvidVirkeligheden er naturligvis langt mere nuanceret og kompliceret end det. Virkeligheden er, at vi som samfund risikerer at tabe de borgere, det handler om på gulvet, hvis ikke private, NGOér og andre politiske aktører træder til og griber ind! Virkeligheden er nemlig ikke sort/hvid og private bosteder kan medvirke til en værditilførsel og udvikling af faglighed på området. Den seneste hjemløsetælling i 2019 viste et fald i hjemløshed blandt unge– dette efter en årrække med en kraftig stigning. Eksperterne tilskrev b.la. den positive udvikling de nye skærmede herbergstilbud særligt målrettet hjemløse unge, der sidste par år er åbnet. Flere af disse er private bosteder. Det specialiserede socialområde har talrige eksempler på, at de private sociale tilbud går forrest med stærke faglige og innovative sociale løsninger. Vi har en faglig stolthed På PotentialeHotellet er vi ikke underlagt en strømlinet one-size-fits-all tilgang mennesker. Vi tænker fagligheden ud af boksen, og det er der i den grad brug for, fordi vi arbejder med komplekse problemstillinger hos en sårbar gruppe af mennesker. Hos os betyder det b.la., at vi har en bedre normering end vores offentlige kolleger, vi arbejder målrettet med faglighed, brugerinddragelse- og indflydelse og samarbejder på kryds og tværs i nærmiljøet. Vi har en faglig stolthed over resultaterne – nemlig de mange unge, der efter endt ophold finder fodfæste i livet, kommer i egen bolig og tager en uddannelse. Kvalitet, faglighed og ordentlighedForsorgshjem er mangfoldige. Ligesom hjemløse. Vi vælger at rumme aktive misbrugere, mens andre forsorgshjem ikke gør det. – Og det er helt ok! Vi er et socialt tilbud konstrueret som et ApS og andre er fonde eller offentlige. Nogle sociale tilbud har et religiøst perspektiv, andre har ikke. – Og det er helt ok! Gældende for alle udbydere, der varetager velfærd, må der forventes kvalitet, faglighed og ordentlighed – uanset om leverancen kommer fra kommunale, selvejende, private eller regionale tilbud. Vejen frem ikke er ensporet og polariseretHverken kommuner eller private bør tjene millioner om året på at hjælpe vores medborgere! Men udgifter skal dækkes og arbejdsindsatser skal belønnes Det er en kompliceret opgave at sammensætte en fleksibel og overskuelig takst på, hvad det skal koste at drive forsorgshjem, men vi ved, at Socialministeriet længe har undersøgt området, og vi ser frem til en nuanceret løsning, som kommer vores medborgere og samfund til gavn. Vi er overbeviste om, at vejen frem ikke er ensporet og polariseret. Der er behov for diversitet i tilbudsviften og stærke partnerskaber på tværs. Fremtidens velfærdsproblematikker kræver, at vi samarbejder på tværs af faggrupper og sektorer. Et samarbejde med et fælles socialt ansvar, der sætter borgeren i centrum og udvikler bæredygtige løsninger for udsatte og sårbare mennesker.

Om forfatterne bag indlæggetIndlægget er skrevet i fællesskab af ledelse og bestyrelse for PotentialeHotellet.René Nielsen er Bestyrelsesmedlem hos PotentialeHotellet.Han er formand for faggruppen hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening og har tidligere arbejdet som udviklingskonsulent i SAND – De hjemløses landsorganisation.I dag er han selvstændig rådgiver i forhold til efterforsorg. Om PotentialeHotellet

PotentialeHotellet er et springbræt for unge hjemløse. Link til hjemmeside 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply