Skip to main content

Ugen med OPS er består af udvalgte spots om offentlig-privat samarbejde fra uden der gik.Du får i denne samehæng ikke den fulde artikel, men et udpluk af hvad andre mediere og organisationer skriver om OPS. Falck lancerer online-læge som ny service 

De fleste kender til at man skal vente på at komme i kontakt med egen læge, men nu skal det fremover være langt lettere for Falcks kunder at komme til at tale med en læge, hvis der opstår akut sygdom. Det skriver Finans 

Det betyder, at Falck-kunder med en sundhedsforsikring hurtigt kan komme i kontakt med en læge via app og video.

»Vi ser, at der er et stort behov for nemmere lægehjælp for en række danskere. Mange har svært ved at komme igennem til egen læge, har langt til lægen eller vil ikke udsætte sig selv for smitterisiko. Hos Falck kan vi være mere fleksible end den praktiserende læge, og vi kan tilbyde hurtig hjælp udenfor normale arbejdstider,« siger Bjarke Blöndal, produktchef for Health-afdelingen hos Falck. 

Konkret foregår konsultationen via en app på telefonen og er lavet i samarbejde med onlinetjenesten hejdoktor.dk. Falck lover, at der maksimalt vil være 15 minutters ventetid, før man har en læge på skærmen.

Læs artiklen her

Dansk Industri: Kommunerne er hjemmeblinde

I den aktuelle debat om private og offentlige botilbud har Dansk Industri et opråb ved branchedirektør Jakob Scharff.

Han konstaterer med baggrund i en Deloitte rapport udarbejdet for Social- og Indenrigsministeriet ultimo februar at 13 af de i rapporten 14 undersøgte kommuner har en politik om at prioriterer egne tilbud.

”Nedprioriteringen af de private leverandører harmonerer langt fra med et løfte om at sætte borgeren i centrum og skabe bedst mulige rammer for, at borgerne får det optimale tilbud på baggrund af deres behov.” Skriver Jakob Scharff og fortsætter

”Når kommunerne eksempelvis ikke engang afdækker ikke-kommunale tilbud, inden de visiterer en borger, eller direkte har en politik om at favorisere sine egne tilbud, så får kommunerne formentlig ikke nok for deres penge.”

Han mener at den manglende kommunale afdækning af ikke-kommunale tilbud er problematisk af to årsager.

For det første fordi borgerne tit har komplekse problemer, der kræver et stærkt fokus på borgerens specifikke behov.

For det andet, fordi der er store økonomiske omkostninger forbundet med botilbudspladser.

Læs hele debatindlægget her

Kæmpe effektiviserings-potentiale af vandsektorens monopol

Forsyningssekretariatet har offentliggjort en rapport om effektiviseringspotentialet i vandsektoren frem til 2030. Det skriver Advokathuset Horten om på deres hjemmeside.

Rapporten peger bl.a. på, at dette skal opnås gennem øget brug og udvikling af ny teknologi og ved at indhente efterslæb hos de mindst effektive vandselskaber. 

Rapporten, som er udarbejdet på anmodning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, fremhæver, at vandsektoren består af såkaldte naturlige monopoler. Det begrænser ifølge rapporten effektiviteten og incitamentet hos vandselskaberne til at optimere og holde fokus på omkostningseffektivitet. 

Der er derfor ifølge rapporten et konservativt skønnet effektiviseringspotentiale på omkring 3,9 mia. kr. i perioden 2020 til 2030. De 3,9 mia. kr. er fordelt på cirka 3,1 mia. kr. inden for spildevandssektoren og cirka 0,75 mia. kr. i drikkevandssektoren.

Forsyningssekretariatets rapport har fået stor opmærksom i branchen, og flere centrale aktører har kommenteret Forsyningssekretariatets analyse. 

Rapportens konklusioner bliver mødt med en vis skepsis og derfor har Horten valgt at samle en række aktører til et debat-webinar. Den 4. juni

Læs hele artiklen og opslag for webinar her

Dansk Erhverv: Coronakrisen giver øget behov for eksterne konsulenter 

Coronakrisen har ramt hele samfundet. Det gælder også rådgiverbranchen, hvor tal fra Dansk Erhverv viser, at knap 7 ud af 10 rådgivervirksomheder har oplevet et fald i omsætningen.

”Når vi skal genrejse økonomien efter Coronakrisen, er der ikke behov for, at det offentlige skærer på forbruget af eksterne konsulenter. Der er tværtimod brug for, at det offentlige går forrest og investerer i viden, innovation og udvikling. Vi står stadig med udfordringer i forhold til klimaet og vores velfærd, som skal løses, og her spiller eksterne konsulenter en nøglerolle.”, siger Daniel Møller Jensen i et opslag på Dansk Erhvervs hjemmeside

Nye tal fra Finansministeriet viser, at statens forbrug af konsulenter er faldet de seneste to år, nåpr man ser bort fra IT-konsulenter. De nye tal er bekymrende, og bør få regeringen til at ophæve besparelserne på det offentliges konsulentforbrug, mener Dansk Erhverv.

Det samlede forbrug af eksterne managementkonsulenter er faldet fra 1.862 mio. kr. i 2017 til 1.516 mio. kr. i 2019. Udviklingen stemmer ikke overens med, hvad regeringen og øvrige politikere taler om til dagligt:

”De nye tal understreger, at forbruget af eksterne managementkonsulenter ikke er steget eksplosivt, som flere politikere ellers har brugt som argument for at vedtage de markante besparelser på konsulentforbruget i finansloven.” Siger Daniel Møller Jensen.

Læs hele artiklen her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply