Skip to main content

De private dagtilbud har overordentligt svært ved at få del i de økonomiske håndsrækninger i form af tilskud til dækning af ekstra rengøring og leje af ekstra lokaler på grund af de nye pladskrav samt aftalen om forældrekompensation, som regeringen i samarbejde med KL har givet til kommunerne. Det skriver Kommunen.dk I følge  DLO som er Daginstitutionernes Landsorganisation har nogle kommuner tilsyneladende omprioriteret ressourcer til dagtilbudsområdet fx via medarbejderbanker, hvorfra personale kan udlånes til de kommunale og selvejende dagtilbud. Men altså ikke private.Hos Dansk Industri er man klart utilfreds med forskelsbehandlingen”Ingen af vores medlemmer er blevet kontaktet med henblik på at få del i hjælpepakkerne. Det er bare ikke godt nok. Hvorfor skal kommunale daginstitutioner have andre vilkår end private?” spørger branchedirektør i Dansk Industri Service, Jakob Scharff.Ændringer i de kommunale budgetter bør føre til højre takster for privateDLO er af den opfattelse, at kommunernes ændringer af budgetterne for de kommunale dagtilbud ændrer ved de budgetterede nettoudgifter pr. barn i kommunale dagtilbud og derfor bør medføre en lignende justering (forhøjelse) af driftstilskuddet i de private dagtilbud.Det er vi i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og KL om skriver organisationen.

Der er ca. 500 private daginstitutioner i Danmark. Her er godt 22.500 børn indskrevet. Dansk Industri oplever flere af deres medlemmer, der har henvendt sig i vildrede over situationen. 

Én af dem har været Tue Roth, der er leder af Trygge Institutioner, der driver fem private daginstitutioner i københavnsområdet.”Vi har ikke kunnet få et klart svar på, hvordan vi kan få del i pengene hos nogle af de kommuner, vi er i (Glostrup, København og Tårnby red.). Vi kan se, at de kommunale tilbud får del i pengene, men det er frustrerende, at man ikke kan få svar på, om det også gælder os. Vi mangler simpelthen retningslinjer,” siger han.DI: pengene bør følge barnetSituationen er simpelthen ikke holdbar, mener Jakob Scharff.

“Der er jo lavet en løsning, der gerne skulle tilgodese alle børn og forældre, der er tilknyttet daginstitutioner i Danmark, så vi forstår ikke, hvorfor de private ikke er tænkt med. Vi tror ikke, det har været intentionen fra regeringens side, men pengene bliver nødt til at følge barnet, når institutionerne står over for ekstraopgaver som nu,” siger han.

Både KL og Børne- og Undervisningsministeriet bekræfter, at aftalerne også gælder private dagtilbud. Børne- og Undervisningsministeriet medgiver dog også, at der for nuværende ikke findes retningslinjer, og at man er opmærksomme på problemet.

/shoum/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply