Skip to main content

Anbragte børn var hovedtemaet for statsministerens nytårstale, og det rykkede i begyndelsen af regeringsperiode langt op på Christiansborgs politiske dagsorden, men de sidste måneder har coronaudbruddet twistet og tage al opmærksomhed.Hvem kan egentlig huske hvad der skete før fredag den 13. marts, hvor epidemiloven blev ændret og skitsen af hjælpepakker og bekendtgørelser blev tegnet?Et er at huske hvad der skete, noget andet er, at have indtryk lageret i hukommelsen efter selv, at have besøgt virkeligheden. Indtryk som i de sidste måneder ikke har været mulige fordi døren til bo- og opholdssteder har været lukkede.OPS-indsigt bringer her en artikel fra et besøg under temaet: ”Langt fra Borgen”. Her besøgte SF`s socialordfører og psykiatriordfører Trine Torp lige før corona tog rigtig fart det private bo- og holdsted Søbæk ved Jyderup.”I SF er vi stærkt optaget af at sikre kvaliteten i de tilbud vi giver til sårbare børn og unge. Sårbare og udsatte børn og unge har forskellige problemer, og derfor skal der også tages forskellige hensyn,” sagde hun under besøget, da hun besøget Søbæk. Her har godt 70 unge deres daglige gang og 200 medarbejdere er beskæftiget med pædagogiske og sociale indsatser over for sårbare børn og unge.Faglig kvalitet er centraltUnder sit på Søbæk spurgte Trine Torp administrerende direktør Jan Wilken fra Team Olivea der ejer Søbæk om, hvordan man sikrer den faglige kvalitet på stedet.”Vi forsøger altid at finde de bedste medarbejdere til jobbet. Det er ikke let at sætte på formel, men for os er det en kombination af uddannelse, erfaring og ikke mindst personlighed. Søbæk har eksisteret i mere end 35 år og har derfor udviklet en stærk virksomhedskultur, som medvirker til at styrke kvaliteten.”  Svarede han.

Faguddannet personaleTrine Torp er uddannet psykolog og har været ansat i flere kommuner, hvor hun bl.a har arbejdet med anbragte børn og unge Med sin faglige baggrund er Trine Torp opmærksom på, at en relevant uddannelse er vigtig for at kunne levere en kvalificeret indsats over for de unge, og hun spurgte derfor ind til det faglige niveau på Søbæk.”Jeg er helt enig i behovet for uddannet personale. På vores opholds- og bostederne har omkring 95 pct. af de ansatte med borgerkontakt en fagrelevant uddannelse. På vores undervisningstilbud har over 90 pct. at de ansatte med direkte borgerkontakt en fagrelevant uddannelse. Desuden benytter vi os af Olivia-koncernens interne konsulentenheder, hvor socialrådgivere og psykologer løbende følger udviklingen på området.” forklarede Jan Wilken.Hvad koster det?Økonomi er altid et aktuelt politisk emne for anbragte børn og unge. Det kender Trine Torp bl.a. fra sin tidligere beskæftigelse som psykolog i en række kommuner med behandling af anbringelsessager. Det offentliges udgifter til anbringelser er eksploderet, og derfor er der kommet kritisk lys på bl.a. takster og huslejer.

”Taksterne er frit tilgængelige på Tilbudsportalen. Et prisniveau på en anbringelse eller et tilbud bør tage udgangspunkt i den faglige kvalitet og har ikke så meget at gøre med, om et tilbud er offentlige eller privat,” sagde Jan Wilken.Der er offentlige tilbud, der er dyrere end Søbæk, og der er tilbud, der er billigere. Der er mange faktorer, der spiller ind ved takstfastsættelse både i offentlige og private tilbud. På Søbæk er et element som huslejen markedsbestemt, idet både lejer og udlejer bruger en ejendomsvaluar og derefter forhandler en pris, som Socialtilsynet har fuld adgang til at vurdere, forklarede Jan Wilken ved besøget.DriftsoverenskomstTrine Torp har i Folketinget stillet spørgsmål, om det vil skabe bedre rammer for fremtidens botilbud til udsatte borgere, hvis det skete under en driftsoverenskomst. Og under besøget på Søbæk rejste hun derfor også spørgsmålet til ledelsen.”Driftsoverenskomster vil typisk medføre, at der skabes en overskudskapacitet, som aftagerne betaler for, men som de jo i sagens natur ikke får noget for. Det administrative opfølgningsarbejde hos aftagerne, der typisk er kommunerne, vil blive større – og det har de næppe brug for i den nuværende situation, hvor kommunerne er under pres. Driftsoverenskomster vil gøre det vanskeligere at udvikle opgaveløsningen dynamisk til gavn for barnet eller den unge,” lød svaret fra Jan Wilken.Styrkelse af SocialtilsynetEt påtrængende politisk emne for Trine Torp er rammerne og reglerne for Socialtilsynet. Som socialordfører forventer hun, at der snart kommer et konkret forslag fra regeringen om tilpasninger af det tilsyn som på samfundets vegne skal sikre kvalificeret velfærd for de mange offentlige udgifter på området. ”Vi skal jo ikke lukke eller foretage radikale ændringer i noget, der fungerer. Og hvis noget skal ændres, skal vi vide, hvilke problemer, der er, før vi beslutter noget, der har indflydelse på mange,” sagde Trine Torp.Den tilgang hilste Jan Wilken velkommen og gav Trine Torp nogle konkrete forslag til forbedringer af Socialtilsynets virke.”Ligesom mange af vores kolleger i branchen oplever vi i dag, at Socialtilsynene vurderer tilbuddene meget forskelligt alt efter hvilken enhed, der har tilsynet. Det er uhensigtsmæssigt, når kommuner og borgere skal vurdere et sted, at der ikke er en mere ensartet bedømmelse,” sagde Jan Wilken Han gav udtryk for at Team Olivia som om professionel aktør kun har interesse i, at kvaliteten er så høj som mulig, at der er orden i det pædagogiske og faglige fundament.

Præcis derfor er det vigtigt, at Socialtilsynet har tilstrækkelig med ressourcer til at vurdere kvaliteten og udøve en god kontrol over for både offentlige og private tilbud.Berigende at se tingene med egne øjneTrine Torp var glad og tilfreds med de brugbare informationer hun fik ved besøget.”Det er altid berigende at komme ud på institutionerne, og jeg oplevede at få gode og troværdige svar på mine spørgsmål. Jeg har fuld respekt for Søbæks tilgang til de mangeartede udfordringer, der skal håndteres, når der samtidig skal tages det størst mulige hensyn til den enkelte unge,” sluttede Trine Torp.FAKTA om Søbæk

  • Opholdsstederne Søbæk består af ti specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 10-30 år.
  • Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer – og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje. 
  • Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale.
  • Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply