Skip to main content

Hjælpepakken til midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger indeholder et krav om revisionspåtegning. Det skyldes et hensyn til kontrol med en ordning, som potentielt rummer udbetalinger for cirka 53 milliarder kronerVi har tidligere på OPS-Indsigt beskrevet, hvilken langsomlighed og bureaukrati flere af hjælpepakkerne er forbundet med.

Behov for en bagatelgrænse og mindre bureaukrati for de småHjælpepakker er tiltænkt virksomhederne, men i mange sammenhæng og særligt i forhold til SMV’er og solovirksomheder risikere man, at det bliver et tag-selv bord for revisorer, der i dag står til at indkassere mellem 10.000 og 15.000 kroner per ansøgning fra landets mindste virksomheder. Derfor bør der i lighed med årsregnskabsloven indføres en fritagelse for revisionspåtegningen i ordningen om midlertidig kompensation for virksomhedes faste omkostninger for ansøgninger om støtte på under 300.000 kroner. – En slags bagatelgrænse,  mener fagforeningen Ase og foreningen af Danske Soloselvstændige.Forslaget om en bagatelgrænse møder ikke megen opbakning hos erhvervsminister Simon Kollerup (S).

“Vi har brug for, at der er et stærkt værn mod, at man kan svindle med hjælpeordningerne, og det er derfor, at vi gerne vil have en revisor til at se på tingene. Og så har vi oveni det sagt, at man kan få godtgjort op til 80 procent af den udgift til revisor,” siger ministeren til DR/Penge.Det er dog ikke helt klart, hvordan og hvornår man får godtgjort de 80 procent af revisorregningen. Situationen kan meget vel være at godtgørelsen for revisorregningen kommer senere end kompensationen, men det burde den ikke oplyser ministeriet til OPS-indsigt.På Skibhusvej i Odense håber bryllupsfotografen Angelina Devine, at regeringen alligevel vil lytte til opråbet fra Ase og Danske Soloselvstændige

“Jeg håber, at de laver en bagatelgrænse, så os med de mindste forretninger ikke skal igennem så meget for at få dækket de omkostninger, der er. Jeg afventer lige nu, at man forhåbentligt får lavet en bagatelgrænse, og så vil jeg selvfølgelig søge,” siger hun til DR/Penge

Hjælpepakken lider af proportionsforvrængning”Det er helt forståeligt med et krav om revisionspåtegning for endog meget store udbetalinger, men der mangler en bagatelgrænse for kravet om revisionspåtegning. Kontroludgiften til revisor bliver ganske enkelt forholdsmæssig alt for høj i forhold til små støtteudbetalinger” siger Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase.

Hjælpepakken lider af proportionsforvrængning i revisorkravet, når man sammenligninger det laveste og højeste udbetalingsbeløb på 25 procent af de faste udgifter.Det laveste niveau for faste udgifter er 12.500 kroner og heraf kan man så få udbetalt  3.125 kroner i støtte, hvis man har mistet 35 procent af sin indtjening.I den anden ende af skalaen kan de største virksomheder få dækket helt op til 110 millioner kroner af de faste omkostninger.” Som ordningen er skruet sammen, vil vi i nogle tilfælde opleve, at revisorregningen kommer til at overstige den udbetalte støtte til den selvstændige. Det kan ikke være rigtigt,” siger Birgitte Feldborg, formand for Danske Soloselvstændige.

Hjælpepakken er en statslig kompensation til revisorbranchen

Bagatelgrænser for revisionspligt er et naturligt element i skattelovgivningen. Det har man eksempelvis i forhold til korrekt betaling af skat i virksomhedernes årsregnskaber, hvor virksomheder med under 12 ansatte og 10 millioner kroner i omsætning er fritaget revisionspligt af hensyn til, at kontroludgiften til revisor ikke står mål med udbyttet ved kontrollen.

Prislejet for revisionspåtegninger til hjælpepakke for midlertidig kompensation for virksomhedens faste omkostninger har allerede i følge de to organisationer vist sig at være højt selv i de mindst komplicerede sager.”Alene med en kontroludgift til revisionspåtegning på 5 procent af den udbetalte støtte – forventet 53,3 milliarder kroner -, vil revisionsbranchen hente 2,7 milliarder kroner af de støttemidler, der ellers var tiltænkt de lukningstruede selvstændige erhvervsdrivende,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Det er en meget gavmild statslig kompensation til revisorbranchen, der ikke nødvendigvis sikrer den reelle markedspris for opgaven mener han.Bekymrede for at markedsprisen for revisorpåtegning stigerBåde ASE og Danske Soloselvstændige er bekymrede for at markedsprisen forskydes i opadgående retning som følge af den gavmilde statslige kompensation for revisionspåtegningen. Sker det mener man, at det kan medføre yderligere samfundsøkonomisk tab baseret på de allerede observerede markedstilkendegivelser, hvor prisen kun har en vej – opad.”Prisen for kontrol i form af revisionsåtegninger synes derfor helt ude af proportioner i forhold til statskassens støtteudbetalinger,” siger Birgitte Feldborg.

Myndighederne skal udøve stikprøvekontrol med de ukomplicerede

Hun mener at kontrol er myndighedernes opgave. Det er en af grundene til at der er afsat yderligere 50 millioner kroner til Erhvervsstyrelsens kontrol for at imødegå eventuelt snyd og svig med kompensationsordningen.

Det er desuden aftalt, at der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.”Det er den helt rigtige måde at udøve kontrol på især i forhold de mange ukomplicerede ansøgninger om små støttebeløb, og derfor synes kravet om revisorpåtegninger at være en unødigt ekstra økonomisk byrde,” siger Birgitte Feldborg.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply