Skip to main content

Landets kommuner står til at levere en historisk indsprøjtning til den coronaramte danske økonomi. En foreløbig oversigt viser, at 16 af landets kommuner vil fremrykke anlægsopgaver for over to milliarder kroner, og mere er på vej. Dermed ser det ud til, at man vil nå det mål, som KL og regeringen havde på fremrykning af anlægsopgaver for 2,5 milliarder kroner.Det matcher fint Dansk Byggeris ønske til kommunerne, som de var ude og annoncere først i april. Og kommunerne har opbakning til dispositionen hos borgerne, viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Opeepl Denmark har foretaget blandt danskerne for Dansk Byggeri.

Næsten halvdelen af de opgaver som kommunerne har i pipelinen vil blive udført i landets fire største kommuner, der til sammen står for fremrykning og nyplanlagte opgaver for 1.174 millioner kroner. De fleste vil låneInvesteringerne vil for flertallets vedkommende ske med lånefinansiering. Som omtalt i NB-Økonomi onsdag har 11 kommuner allerede fået lov af Social- og Indenrigsministeriet at optage lån for i alt knapt 1,1 milliarder kroner, og der er en række kommuner, som har besluttet at fremrykke investeringer, men endnu ikke har taget stilling til, om de vil søge låneadgang – eller som endnu ikke har truffet beslutning om at fremrykke anlægsopgaver, men forventer at gøre det.Som tommelfingerregel gælder, at anlægsopgaver for én milliard kroner skaber arbejde til 800 mennesker i et år. Dermed har landets kommuner altså allerede taget 1.600 årsværk ud af arbejdsløshedstallet i år, et tal som vil svare til måske det dobbelte antal mennesker, da opgaverne skal udføres i løbet af resten af 2020.

Rammerne for investeringerne er, at staten midlertidigt har sløjfet anlægsloftet og samtidig åbnet for, at kommunerne kan få tilladelse til at finansiere opgaverne med lån. Kommunerne kan frem til 1. december søge om dispensation til at optage lån, og der er ingen øvre grænse for lånenes størrelse. Hidtil har ingen kommuner fået afslag, og udgangspunktet er, at alle kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil få ja.

 Her er en oversigt over de første meldinger fra en række kommuner:Randers Kommune – ingen beslutning endnu

Efter sommerferien vil byrådet tage stilling til status på fremrykning af anlægsaktiviteter – herunder om man skal lånefinansiere opgaverne helt eller delvist.

Viborg Kommune – fremrykker for 36,1 mio. kr.

Byrådet besluttede i går at fremrykke anlægsudgifter for 36,1 millioner kroner. De finansieres indtil videre af kassebeholdningen; kommunen vil senere tage stilling til, om man vil søge adgang til at optage lån.Kolding Kommune – fremrykker for 82,7 mio. kr.

Økonomiudvalget principgodkendte i tirsdags, at der sker en fremrykning af anlægsudgifter på 82,660 mio. kr. til 2020. Kommunen ønsker at lånefinanisere, og byrådet vil senere træffe beslutning om at ansøge om lån.Roskilde Kommune – ingen beslutning endnuØkonomiudvalget behandler spørgsmålet i maj.

Silkeborg Kommune – fremrykker for 30,5 mio. kr.Byrådet behandler på mandag en indstilling om at fremrykke otte anlægsprojekter for i alt 30,5 millioner kroner, hvoraf de største enkeltposter er anlæg af cykelstier samt renovering og vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Odense Kommune – fremrykker og nyplanlægger for 133 mio. kr. i årBy- og Kulturforvaltningen har allerede sat gang i at fremrykke opgaver for 19 millioner kroner i løbet af 2020, og 27 millioner kroner mere kan være på vej, når By- og Kulturudvalget i næste uge drøfter yderligere fremrykning af planlagte investeringer. Samtidig drøfter udvalget anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådet om at sætte gang i nye, ufinansierede opgaver for godt 142 millioner kroner; 87 millioner kroner i 2020 og 54,6 millioner kroner i 2021. Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til, om man vil søge om lånefinansiering.Aarhus Kommune – fremrykker for 300 mio. kr. 

Byrådet besluttede allerede 25. marts at foretage investeringer for op til 300 millioner kroner; vægten skal være på initiativer til fremme af den grønne omstilling. Aarhus finansierer udgiften af sin kassebeholdning.

Københavns Kommune – fremrykker for 350 mio. kr. Økonomiudvalget behandlede tirsdag en indstilling om fremrykning af anlægsopgaver. Økonomiforvaltningen har udpeget 55 konkrete byggeprojekter, der skal fremrykkes og sættes i gang i 2020. I alt fremrykker kommunens forskellige forvaltninger opgaver for 350 millioner kroner i år.11 kommuner har allerede fået lov at låne 1.070 millioner kronerSom nævnt har 11 kommuner allerede fået tilsagn om lån til fremrykning af anlægsopgaver.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply