Skip to main content

En aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner betyder, at anlægsloftet for 2020 er blevet ophævet.I forbindelse med ophævelsen var der flere kommuners borgmestre, der var ude og sige at det var ganske fint at man nu fjernede anlægsloftet, men det fik de ingen glæde af, fordi der var ingen penge i kassen.En del kommuner skal altså ud og låne for at kunne hjælpe byggeri og erhvervsliv.

Struer og Herning hører til de kommuner i landet, som har god likviditet. Alligevel er de også blandt dem, som nu har fået dispensation hos Social- og Indenrigsministeriet til at optage lån i forbindelse med fremrykning af anlægsopgaver.Det fremgår af nye oplysninger fra Social- og Indenrigsministeriet. Ministeriet oplyste onsdag, at i alt 11 kommuner har fået et samlet tilsagn på 1.069 millioner kroner om dispensation til at optage lån.

Renoveringen af skoler og daginstitutioner står højt på listenMinisteriet oplyser, at renoveringer af skoler og daginstitutioner “står højt på listen” over de anlægsarbejder, kommunerne har søgt om lån til. Det forgår også, at en stor del af kommunerne har søgt om penge til opgradering og forbedring af lokale kulturinstitutioner samt sports- og idrætsklubber. Samtlige kommuner har desuden søgt om lånedispensation til renovering og investeringer i infrastruktur.Fire af de 11 kommuner, som har fået ja, lå sidste år over landsgennemsnittet på 5.591 kroner pr. borger i likviditet efter kassekreditreglen. Ud over den lille ø-kommune Samsø drejer det sig om Herning, Struer og Fredericia.For Fredericias vedkommende skriver Vejle Amts Folkeblad i dag, at de konkrete anlægsprojekter ikke er offentliggjort endnu, men at der blandt andet vil blive brugt “store beløb på infrastruktur og på opgradering af skoler og udearealer”. For Rødovres vedkommende har Rødovre Lokalnyt tidligere skrevet, at der søgtes penge til blandt andet støjreducerende asfalt, energirenoveringer i institutioner, vedligeholdelsesarbejde i institutioner og udskiftninger af installationer.Listen bliver længere endnuIfølge Social- og Indenrigsministeriet er der nu givet dispensation til at sætte anlægsinvesteringer i gang for i alt “godt 1.070 mio. kr.”; Listen vil blive længere endnu, for fristen for at søge er 1. december, og puljen har intet loft.”Vi har en sag til behandling i byrådet mandag om fremrykning af anlægsarbejder for 83 millioner kroner, så tirsdag forventer vi at søge,” fortæller økonomidirektør Inge Kruse Rasmussen, Horsens Kommune.”Og da vores likviditet pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet, kan vi forvente at få ja; sådan har vi forstået ministeriets udmeldinger.”De opgaver, Horsens vil fremrykke, er en bred vifte af projekter inden for kulturområdet, skole- og dagtilbudsområdet samt teknik og miljøområdet.”Det er vejanlæg, en kunstgræsbane og et faglokale til en af vores skoler, bare for at nævne et par eksempler,” siger Inge Kruse Rasmussen.Vi vil senere gennemgå hvilke kommuner, der eventuelt får afslag på at kunne låne. Vi har bedt om en oversigt over eventuelle afslåede ansøgninger i Social- og Indenrigsministeriet, men endnu ikke modtaget svar.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply