Skip to main content

”Hellere handle i dag end fortryde i morgen.” Det var en af indledningsreplikkerne, da Statsminister Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned d. 11. marts.Signalet var klart Danmark lukkede ned for en lang række virksomheder og funktioner offentlige som private, men samtidig var det lige så klart, at de såkaldt ”kritiske funktioner” skulle fortsætte, nogle af dem skulle endda op i gear.OPS Indsigt har tidligere beskrevet, hvorledes private hjemmeplejevirksomheder, der leverer hjemmehjælp efter lov om frit valg skal indgå i kommunernes beredskab.

Der har siden midten af marts været rigtig meget mediedækning af hjælpepakker til den del af erhvervslivet som er tvangslukket på grund af coronaudbruddet, men der her ikke været nogen særlig dækning af, hvordan private plejevirksomheder med en fast aftale med en kommune håndtere corona-krisen.Det har OPS-Indsigt dykket ned i for at få et indtryk af de udfordringer plejevirksomhederne står med. En af virksomhederne er Estrids Pleje A/S, som er Danmarks ældste ejerledede plejevirksomhed.  Her har vi talt med medejer og direktør Kenneth Kammerdahl og bestyrelsesformand Freddy Hejgaard.

Bemandingsplanerne blev omlagt hen over nattenHos Estrids Pleje A/S ændrede hverdagen sig markant i midten af marts. Her måtte man i lyntempo efter at Danmark var blevet lukket ned omlægge arbejdsgangene på de lokale kontorenheder i Frederiksværk og Frederikssund.”Fra den ene dag til den anden omlagde vi vores administrative drift og ændrede bemandingsplanerne på vores kontorer, så der kun var en medarbejder til stede pr kontor. For alle andre administrative medarbejdere skabte vi hjemmearbejdspladser.” Fortæller Kenneth Kammerdahl.Det udekørende personale er løbende blevet opdateret via virksomhedens intranet. Noget som ikke havde været muligt for blot nogle år siden, ”Men heldigvis har vi investeret i et system, der gør kommunikationen til medarbejderne meget enkel” siger Freddy Hejgaard med henvisning til at sundhedsmyndighederne i den grad har skruet op for kommunikationen.Men ifølge Kenneth Kammerdahl har coronakrisen også skabt et nødvendigt fokus på sundhedsområdet.”Jeg mener helt klart, at en af gevinsterne ved corona-krisen er, at nogen får øjnene op for, hvad det er vi til dagligt løfter på det her område,” siger Kenneth Kammerdahl, der også sidder bestyrelsen for Dansk Sundhed & Velfærd under Dansk Industri.Indgår i kommunernes corona-beredskabEstrids Pleje A/S har modsat de tvangslukkede virksomheder kunnet fortsætte driften, men det har også krævet noget ekstra.Estrids Pleje A/S indgår således i to kommuners ”coronaberedskab”, hvor man stiller personale til rådighed efter bekendtgørelsen om begrænsninger og rettigheder på sundheds- og ældreområdet.Rent lavpraktisk betyder det, at de hjemmeplejeydelser som kommunen har aflyst hos borgere, der har valgt en privat leverandør, frigør personale hos den private leverandør, som så kan indgå i kommunens corona-beredskab.”Det har sådan set fungeret eksemplarisk,” siger Freddy Hejgaard, ”men vi må erkende, at vi ikke længere har helt samme grad af selvbestemmelse. Du er i højere grad underlagt de retningslinjer, som det offentlige anviser. Kommunerne Halsnæs og Frederikssund, som Estrids Pleje A/S har kontrakt med meldte tidligt ud, at der kunne blive behov for at omlægge rengøring. Konkret betød det, at de borgere der kunne bære ikke at modtage rengøring er blevet aflyst og personale fra Estrids Pleje A/S er derefter indgået i kommunernes beredskab og løser forskellige andre opgaver.”Situationen har endnu ikke været så presset som man kunne frygte, så vores beredskabsforpligtigelse er kun blevet udløst i Frederikssund Kommune. Her hjælper vi en dag om ugen i den kommunale hjemmepleje,” siger Kenneth Kammerdahl til OPS-Indsigt.Plejevirksomheder har behov for en særlig håndsrækningRegeringen og folketinget har siden midten af marts besluttet en lang række hjælpepakker for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med nedlukningen af Danmark.I processen har der løbende været en debat om, hvorvidt staten har hjulpet alle brancher og om der var nogle, som er faldet igennem sikkerhedsnettet.

Kenneth Kammerdahl klager ikke, men han undrer sig dog alligevel over, at man fra centralt hold ikke har set de udfordringer private plejevirksomheder står med inden for hjemmepleje- og plejehjemsområdet. På den ene side er virksomhederne jo ”tvunget” ind i kommunernes beredskab, hvor de skal stille an til en ekstra og ny indsats samtidig med, at de på grund af corona-epidemien har et omsætningstab fordi, de ikke får nye borgere på grund af kommunernes reducerede service.

”Det er en stor udfordring når borgere dør, for så stopper afregningen med det samme, normalt kan vi korrigere for dette i almindelige drift, men under den nuværende Coronapandemi hvor der kommer flere dødsfald blandt ældre borgere, så kan det være økonomisk udfordrende specielt for mindre leverandører af privat hjemmepleje,” siger Kenneth Kammerdahl.Værnemidlerne er steget med 300 %, men det er prisen for hjemmepleje ikkeEn af de andre udfordringer som private plejevirksomheder oplever, er udgifterne til værnemidler.”Vi står selv for indkøb af værnemidler og udgiften til dette skal dækkes ind af prisen for hjemmeplejeydelser, men under coronakrisen er prisen på værnemidler er steget med 300 – 400 % og det bliver vi ikke kompenceret for økonomisk,” siger Kenneth Kammerdahl.Her skal man tage i betragtning, at selvom man også før coronakrisen har anvendt værnemidler i plejesektoren, så er forbruget steget betydeligt, da det ikke kun er i forhold til borgere, der er smittet med covid-19, at der skal anvendes værnemidler, men også i forhold til alle andre borgere.Der er aktuelt ingen aftaler om, hvorledes man finansiere de øgede udgifter til værnemidler på det kommunale område, som følge af corona. Det betyder, at der heller ikke findes nogen hjælpepakker for de private plejeleverandører, som før coronaudbruddet havde ca 25 – 30 % af hjemmeplejleverancerne. Kenneth Kammerdahl genkender i øvrigt ligesom andre SMV’er, at der er lange behandlingstider hos myndighederne, når det kommer til behandling af sygerefusion for medarbejdere med covid-19 symptomer.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply