Skip to main content

Midt i corona-krisen ruller flere af samfundets normale processer videre på deres egen måde. Den danske model på arbejdsmarked har i denne uge sikret en overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked for 2020 og frem er på plads.Arbejdsgiverne og lønmodtager havde i foråret indgået en aftale der dækkede 93 procent af området.  De sidste syv procent er nu på plads efter, at Forligsmand Jan Reckendorff sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har udarbejdet et samlet mæglingsforslag.Forligsmanden meddelte derfor i torsdags, at mæglingsforslaget var blevet vedtaget.Det betyder, at de nye overenskomster er trådt i kraft med virkning fra 1. marts. Det er næppe nogen hemmelighed, at dansk erhvervsliv lige nu befinder sig i efterkrigstidens værste krise, så det sidste, som virksomhederne behøver, er yderligere usikkerhed og uro på arbejdsmarkedet. Generelt er der tilfredshed med overenskomsten både blandt arbejdsgiver og arbejdstager.Forsigtig tilfredshed hos arbejdsgiverneOverenskomstaftalerne skaffer på den ene side ro på arbejdsmarkedet, omvendt spores der på arbejdsgiverside kun en vis forsigtig tilfredshed.  Indholdet i overenskomsterne blev nemlig udarbejdet før coronaudbruddet, der har sat danske virksomheder og arbejdspladser under et helt ekstraordinært pres. Corona-spøgelset trækker dermed en skygge ind over resultatet.”Overordnet er overenskomsterne gode. Men det er åbenbart, at aftalerne blev indgået, før Danmark og verden blev ramt af denne krise, og mange virksomheder står i en ekstraordinært svær situation. Der bliver i den grad brug for, at man lokalt på hver enkelt virksomhed finder de lokale løsninger, der er behov for. Og der bliver brug for politiske tiltag, som i den kommende tid bidrager til at styrke virksomhedernes konkurrencekraft og holder hånden under danske arbejdspladser, siger Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.Dansk Erhvervs viceadministrerende direktør Laurits Rønn er tilsvarende opmærksom på, at situationen er en anden nu end da overenskomsterne blev udarbejdet. Han siger blandt andet i en kommentar:”Vi har nu en overenskomst på plads. Virksomhederne får fortsat brug for dygtige medarbejdere i en tid, der vil være præget af økonomisk nedgang på grund af coronaudbruddet. Denne overenskomst er indgået før udbruddet af coronavirus, og det er ingen hemmelighed, at mange virksomheders økonomi ser anderledes ud nu. Derfor er det også vigtigt, at vi i den kommende tid holder fokus på hjælpepakker til erhvervslivet, så vi sikrer, at der er arbejdspladser og vækst på den anden side af krisen.”Et stort ja, men faldende stemmeprocent hos FOA

Hos FOA, hvor medlemmerne blandt andet arbejdere i private hjemmeplejevirksomheder, plejehjem og botilbud blev det et meget stort ja til overenskomstfornyelsen. 92 procent af medlemmerne stemte ja mod 8 procent nej-stemmer.Men stemmeprocenten er faldet med næsten 8 % til 38% i forhold til 2017, hvor 45,6 procent af FOA`s medlemmer afgav deres stemme.”Corona-krisen taget i betragtning er jeg godt tilfreds med stemmeprocenten. FOAs medlemmer står i epicentret af krisen i arbejdet med ældre, børn og psykisk syge, og det er klart, at medlemmerne har haft mange andre ting at tage stilling i denne svære tid,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.I FOA er næstformanden meget glad for det overbevisende ja. En af de ting han særligt hæfter sig ved er:”Reallønnen er sikret med lønstigningerne, der er forbedringer for børnefamilierne og der er lagt markant mere til den særlige opsparing, så man selv kan vælge, hvad pengene skal bruges til alt efter, hvor man er i sit liv.”Blandt de mere konkrete resultater af overenskomstforhandlingerne på FOAs område er en generel lønstigning på 9,55 kroner og ret til uddannelse for ufaglærte på plejeområdet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply