Skip to main content

SMV’erne kan i gennemsnit overleve 82 dage med de nuværende hjælpepakker – og de første 30 dage er allerede gået. SMVdanmark fremlægger nu katalog med 22 forslag til, hvordan politikerne kan undgå massedød blandt selvstændige, iværksættere og SMV’er.

Mange tror, at kun store virksomheder som Maersk og Carlsberg sørger for, at Danmark tjener penge. Men værdien skabes i høj grad også af de cirka 300.000 små og mellemstore virksomheder der findes på landsplan.Dansk Industri har tidligere afdækket at 94 % af højvækstvirksomhederne i Danmark er  SMV’er. Nu er det ikke alle  SMV’er der er højvækstvirksomheder, men for at sætte det lidt i perspektiv, så bidrog de med 100 milliarder kroner  til den samlede værditilvækst over tre år i følge Dansk Industri.Med en genåbningsplan, der udsætter åbningen for erhvervslivet med mindst en måned, er den økonomiske afgrund rykket endnu tættere på for rigtig mange virksomheder..”” Hjælpepakkerne skal derfor forlænges, give større kompensation og udvides til at omfatte de mange, som i dag ikke får hjælp, og de skal besluttes meget hurtigt, så pengene kommer ud til virksomhederne, før de lukker,” siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

Han samler de 22 forslag i tre hovedområder: For det første skal hjælpepakkerne forlænges og give større kompensation; for det andet skal iværksætterne omfattes – både vækstiværksætterne og den helt lille selvstændige; og som det tredje skal der sendes likviditet direkte fra staten til de mindste virksomheder, der er dem der lider mest og som har sværest ved at få lån i banken.

Nye behov, da krisen trækker ud

Da krisen ikke vil være ovre den 9. juni, er det indlysende for Jakob Brandt, at alle hjælpepakkerne skal forlænges. Han mener  derudover at lønkompensationen skal hæves, så virksomheder og selvstændige kan få dækket op til 45.000 kr. af lønnnen.”Ejerledere med mere end 10 ansatte skal omfattes af ordningerne; faste omkostninger skal dækkes fra 10.000 kr. og op, og endelig skal de tvangslukkede virksomheder have en bagatelgrænse for indtjening på 10 pct., uden de mister kompensationen for faste omkostninger,” siger Jakob Brandt.

Han mener i øvrigt, at det er nødvendigt også at gøre noget særligt for iværksætterne. De får ikke hjælp i dag og uden en målrettet støtte til dem uddør hele den generation af virksomheder, der skal sikre os vækst og jobs i de kommende årtier.

“SMVdanmark foreslår, at højvækst-SMVerne skal have adgang til at modregne deres skattebetalinger for 2020 i deres fremskudte underskud, og at statens Vækstond skal matche private investeriger i faktor 4:1. I den anden ende af iværksætterskalaen skal helt små selvstændige have en dagpengeydelse uden at være tvunget til at lukke virksomheden – og uden at være medlem af en a-kasse.”

Likviditet skal direkte ud til SMV’er

Som statsministeren på sit genåbningspressemøde påpegede, så oplever en række SMV’er ikke at kunne få lån i banken. Mange af disse kunne heller ikke få lån før krisen. “Men det er sunde virksomheder, der sikrer mad på bordet til ejere og ansatte. Disse virksomheder lukker meget snart, hvis ikke politikerne beslutter at sende likviditet direkte ud til dem,” siger Jakob Brandt.Han mener det vil være oplagt, at retunere de sidste skatte- og momsbetalinger. 

“Vi er klar over, at 22 forslag er mange ønsker til politikerne. Men landets 300.000 SMV’er er utroligt forskellige. Derfor er der ikke ét forslag, der både løser problemerne for den tvangslukkede frisør og for IT-vækstiværksætteren. Men med disse 22 forslag kan politikerne sikre, at langt de fleste virksomheder kan leve betydeligt længere end de 50 dage,” siger Jakob Brandt. Link til de 22 forslag 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply