Skip to main content

En del botilbud har nægtet pårørende adgang til at kunne besøge unge handicappede. Det har medført en del debat, der blandt andet har handlet om at unge (voksne) med et kognitivt niveau som børn kunne opleve sig ladt alene på sammen måde som børn, der i den gældende lovgivning åbnes mulighed for at kunne få besøg af forældreneDebatten har gået højt på de sociale medier i forhold til smittespredning internt på de enkelte botilbud, samt en øget risiko for at gøre botilbud for lokale epicentre for corona, hvor smitte kunne spredes fra, når man øgede antallet af besøg for eksempel forældre til voksne handicappede.Det har blandt andet været medvirkende årsag ti,l at Folketinget den 31. marts 2020 vedtog en lovændring om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forhold til COVID-19Det har medført, at man har udvidet de gældende regler om besøgsforbud på blandt andet plejehjem og botilbud, så sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud.Da sociale botilbud generelt hører under socialministeriets ressort, har Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke delegeret til Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, at hun kan fastsætte regler om besøgsforbud.Der kan nu gives tilladelse til besøg af voksne på botilbudDet betyder, at vi her i weekenden har fået to bekendtgørelser. Et fra hvert ministeriumAf bekendtgørelserne fremgår det som noget nyt, at der nu kan gives tilladelse til besøg ved kritiske situationer forstået som eksempelvis forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder at personen mangler evnen til at forstå formålet med besøgsrestriktionerne.Beslutningen om lempelse af besøgsrestriktioner er delegeret til ledelsenDet fremgår dog ligeledes, at besøg i kritiske situationer gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse, og under hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere.Det betyder, at besøg kan udskydes eller afvises, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. På den led sender man fra centralt hold de potentielle konflikter mellem pårørende og botilbud om adgang tilbage til de enkelte sociale tilbuds ledelser.De to bekendtgørelser dækker ind over hinandenI forbindelse med læsningen af de to bekendtgørelser skal man være opmærksom på, at de dækker ind over hinanden. Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet over for OPS-IndsigtLæser man alene Socialministeriets bekendtgørelse med det mundrette navn ”Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019”  kan man få den opfattelse at sociale tilbud under eksempelvis lov om friplejeboliger er undladt, men dette er ikke tilfældet.Botilbud under lov om almene boliger og lov om friplejehjem dækkes nemlig ind af den bekendtgørelse, der blev udsendt lørdag fra Sundheds- og Ældreministeriet.Bemærkninger til de to bekendtgørelserI Epidemilovens bemærkninger er det præciseret, at der kan udstedes besøgsrestriktioner på institutioner på både sundhedsområdet og socialområdet. Endvidere fremgår det, at de såkaldte kritiske situationer hvor der kan ske uopsættelige besøg fra nære pårørende er udvidet, så det både gælder for døende og for børn, som i nuværende bekendtgørelse, men også for voksne med kognitive funktionsnedsættelser. På Sundheds- og Ældreministeriets område er forandringerne mindre, det er som i den nuværende bekendtgørelse om besøgsrestriktioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, der efterfølgende udsteder et påbud til kommunerne, som de skal effektuere efterfølgende.Link til Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelseLink til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply