Skip to main content

Den aktuelle og helt ekstraordinære situation forårsaget af COVID-19 har foranlediget, at myndigheder, virksomheder og brancheforeninger har igangsat adskillige tiltag for at sikre, at der fortsat kan produceres og leveres varer. 

Blandt tiltagene er et øget fokus på samarbejde mellem virksomhederne og det offentlige.

Samarbejde er utvivlsomt essentielt i den aktuelle situation, men det er vigtigt, at såvel offentlige som private aktører sikrer sig, at samarbejdet overholder konkurrencereglerne.

Heldigvis kan mange former for samarbejde iværksættes uden, at det giver anledning til konkurrenceretlige overvejelser. Enten fordi samarbejdet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi det medfører effektivitetsfordele for forbrugerne, der overstiger de negative virkninger fra en eventuel begrænsning af konkurrencen. 

Konkurrencereglerne er ikke sat ud af kraft

Rammerne herfor og de danske konkurrencemyndigheders tilgang hertil i lyset af COVID-19 er nærmere behandlet Konkurrencerådets meddelelse af 23. marts 2020 (konkurrencereglerne beskytter også i krisetider). 

Det fremgår desuden af den fælles meddelelse udsendt af the European Competition Network, at man ikke aktivt vil forfølge aftaler om samarbejde indgået for at sikre levering og fair distribution af knappe produkter til alle forbrugere (Joint statement by the European Competition Network (ECN) on application of competition law during the Corona crisis).

Nogle former for samarbejde vil imidlertid være i strid med konkurrencereglerne. Det er derfor væsentligt, at myndighederne i staten, regionerne og kommunerne ikke – mod deres hensigt – kommer til at tilskynde virksomheder til at overtræde konkurrencereglerne.

Det er ligeledes væsentligt, at virksomheder er opmærksom på, at en opfordring fra en offentlig myndighed til at samarbejde ikke dispenserer fra konkurrencereglerne.

Hvad skal myndighederne være opmærksomme på?

Offentlige myndigheder, herunder i staten, regionerne og kommunerne, skal være opmærksomme på konkurrencereglerne, hvis myndigheden

1) opfordrer til frivillige aftaler i branchen 

2) indhenter konkurrencefølsomme oplysninger 

3) giver virksomheder adgang til oplysninger om andre virksomheder.

Opfordrer en myndighed til frivilligt samarbejde inden for en branche, skal myndigheden være opmærksom på, om samarbejdet griber ind i de normale konkurrenceparametre i markedet. Det vil navnlig sige, om samarbejdet angår pris, produktion, salg og omkostninger, idet aftaler mellem konkurrenter herom kan være ulovlige.

Indhenter en myndighed konkurrencefølsomme oplysninger fra virksomheder – f.eks. om kapacitet og lagerbeholdning – skal myndigheden være opmærksom på, hvordan de pågældende oplysninger indhentes og hvem de deles med. 

Her er det vigtigt, at myndigheden– f.eks. under et fælles møde med flere virksomheder – ikke opfordrer virksomheder til at afsløre konkurrencefølsomme oplysninger. 

Det kunne være, hvordan en virksomhed har tænkt sig at agere som følge af udviklingen i markedssituationen i lyset af COVID-19, da det medfører risiko for en fremtidig koordinering og ensretning af virksomheders markedsadfærd til skade for konkurrencen.

Giver en myndighed virksomheder adgang til oplysninger om andre virksomheder – enten gennem aktindsigt eller offentlige registre – skal den være særligt opmærksom på ikke at skabe en kunstig gennemsigtighed på markedet, som gør det lettere målrettet at søge at eliminere visse konkurrenter eller at etablere og opretholde såkaldt stiltiende koordinering om f.eks. priser.

Hvad skal virksomhederne være opmærksomme på?

Virksomheder og brancheforeninger er selv ansvarlige for at overholde konkurrencereglerne. Det gælder også selv om den konkurrencebegrænsende adfærd sker efter anmodning eller opfordring fra en offentlig myndighed. 

Det betyder, at en anmodning eller opfordring fra en offentlig myndighed ikke fritager for eventuel straf, herunder bøde og – under særlige omstændigheder – fængselsstraf, samt pådragelse af erstatningsansvar over for kunder og konkurrenter. 

Den eneste undtagelse hertil er, hvis den konkurrencebegrænsende adfærd er en direkte og nødvendig følge af lovgivning.Fakta om Anders Schäfer Anders Schäfer er Advokat (L) og Senior Manager hos Kammeradvokaten.Han arbejder primært med konkurrenceret. Han rådgiver og fører sager på vegne af private og offentlige myndigheder inden for alle dele af EU’s og de danske konkurrenceregler, herunder konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, fusionskontrol samt erstatning. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply