Skip to main content

Vikarbranchen er gennem årene blevet danske virksomheders mulighed for at skalere op og ned i produktionen. Branchen har samtidig været platformen til et fast arbejde for en række mennesker med blandt andet anden etnisk herkomst. Det fremgår af branchens årsrapport fra 2019.Vikarbranchen er en meget konjunkturfølsom branche. Det er ofte vikarerne, som er de første, der bliver ansat, når det går fremad i økonomien, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage.Lige nu kapacitetsopbygger den offentlige social- og sundhedssektor, med henblik på at kunne modstå den forventede corona-epidemi. Det skulle umiddelbart indikere, at der var efterspørgsel på varme hænder i den offentlige sektor, men sådan er det ikke.De offentlige jobbanker har lige nu overskud af personaleDen offentlige sektor og herunder kommunerne har nu været lukket ned i over to uger og i den sammenhæng har kommunerne oprettet interne jobbanker bestående af det personale, der er hjemsendt fra blandt andet daginstitutioner, specialskoler og daghjem.I kommunerne taler man lokalt om en særlig daghjemsfinte, der har frigjort sundhedsfagligt personale, som indgår i kommunernes kapacitetsopbygning. Den gør, at man selv ikke med den normale sygdomsfrekvens har behov for at kontakte vikarvirksomhederne. Der er ganske enkelt personale nok fordi man flere steder har nedskaleret almene tilbud.

På regionernes hospitaler har man tilsvarende nedskaleret i de normale opgaver og herved frigjort personalekapacitet.Hele nordsiden af Hvidovre hospital er nu døbt coronasiden. En række afdelinger som for eksempel Ortopædkirurgiskgien er flyttet for at plads, mens hospitalets medicinske patienter er rykket til Glostrup og Amager Hospital.Samlet set har man for eksempel fordoblet antallet af lægevagterne på infektionsmedicinsk afdeling den seneste uge. Så hvor man normalt skriger efter manglende hænder, som den største udfordring, er det nu tempo og patienter man venter på.Professor Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre sagde det meget tydeligt lørdagens program på TV2. ”Danmark står sammen.” ”Vi har lige nu en overkapacitet.”Der er derfor ikke behov for vikarer lige nu.Vikarbranchen falder ned mellem alle hjælpepakkerneSituationen i vikarbranchen bliver ikke bedre af branchens virksomheder ser ud til at falde ned mellem alle hjælpepakkerne. Det gælder både i forhold til at få lønkompencation, men også de mere brancheorienterede hjælpepakker fortæller kilder i branchen OPS-Indsigt.I Dansk Industri er man opmærksom på udfordringen og her siger branchedirektør Jacob Sharff:”Vi er opmærksomme på, at vikarvirksomhederne ikke kan bruge hjælpepakkerne som, det ser ud nu. – Her arbejder vi i DI på at finde en løsning”Vi får brug for at vikarbranchen står i beredskab i de næste to faserUdfordringen ved at virksomhederne falder mellem det sikkerhedsnet, der er spændt ud under dansk erhvervsliv, er at samfundet kan forventes at få stærkt brug for dem i de næste to faser.For det første, når og hvis corona-udbruddet viser sig at ramme rigtigt hårdt og sprede sig udover den opbyggede kapacitet i den kommunale og regionale del af social- og sundhedssektoren, så vil den offentlige sektor have brug for at vikarvirksomhederne står klar. Det kræver dog, at de lever og her skal man tænke på at vikarbranchen består af mange små virksomheder med under 50 ansatte. Det fremgår af branchens årsrapport fra 2019.Dernæst er det næsten uomtvisteligt efter Dansk Industris vurdering, at samfundet får brug for vikarvirksomhederne, når vi skal åbne op igen. På det tidspunkt forventer man ifølge Dansk Industri, at der vil være ekstra behov for, at vi får skruet op for blusset i den sammenhæng.I det perspektiv må man konstatere at vikarbranchens overlevelse under coronaudbruddet, spiller en vital rolle i en det beredskab vi både kan få behov for at trække på både under og efter krisen. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply