Skip to main content

For 14 dage siden, dagen efter at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned var Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, ud og hejser et advarselsflag i forhold til sårbare unge.De blev dengang sendt hjem fra deres specialskoler, men hvordan fungere skoledagen for med unge med særlige udfordringer, som er sendt hjem fra deres STU? (Særligt Tilrettelagte Uddannelse)

OPS-indsigt har talt med tre private STU-er for at få et indblik i hvordan hverdagen er lagt tilrette under corona-udbruddet.Indledningsvis gør vi opmærksom på, at selv om der er tale om samme skoleform er der en variation i målgruppen, så man kan ikke nødvendigvis sammenligne de tre skoler op mod hinanden.

Center for Autisme – positivt overrasket

På Center for Autisme, der ligger i Herlev modtager man unge inden for normalområdet med neuroudviklingsforstyrrelser, det vil sige, det man også kender som autismespektrum, ADHD, Tourettes Syndrom m.v.”Vores elever har brug for genkendelighed og fast struktur, og selv om vi laver en struktur, er der mange der synes det er svært. De kan let forfalde til at ændre døgnrytme, men jeg er meget positiv overrasket over at vi alligevel har så god kontakt hver dag i dagtimerne.” siger Ann Gjetrang, der er leder af STU-en på Center for Autisme.Her har alle de unges kontaktlære dagligt fat i den enkelte elev på mobil eller sms og eleverne arbejder med forskellige opgaver hjemme, som de vejledes i.Inspireret af eleverne har man skabt et ”virtuelt-spejlbillede” af STU-en på elevernes platformPå Center for Autisme er man næsten gået virtuelt og anvender platformen Discord. Det gør man ud fra inspiration hos eleverne. Discord er en gratis gamerplatform, som de fleste af elever var på i forvejen. Efter nedlukningen har man fået de andre elever derind og herinde etableret Center for Autismes eget rum.Her afvikler man personalemøder, samler, klassegrupper. Har oprettet et sofahjørne, som det man har ude i virkelighedens Center for Autisme. Her kan eleverne mødes til en snak på vej til et spil eller online undervisning.Herudover har man oprette en serie andre ”rum” hvor eleverne enten skal møde ind eller kan vælge til. Eksempelvis ”Madhjørnet”, hvor der lægges opskrifter ud eller skolen sender tv-køkken. Endelig har man naturligvis den daglige træningsvideo fra skolens fitnesslærer.”Overordnet kører det godt og vi har daglig kontakt med vores elever, men de falder selvfølgelig ned i nogen sorte huller og bliver lidt opgivende, mange mangler også den daglige virkelige kontakt, den daglige rytme med at skulle flytte sig fra et sted til et andet. Det kan være svært at omstille sig til at hjemmet pludselig også er din skole,” fortæller Ann Gjetrang.

Sputnik STU – Hverdagen er brudt op, men den fortsætter

På Sputnik STU, der ligger både i København og Hillerød hører de unge til en sårbar målgruppe med autismespektrumforstyrrelser, psykiatrinære udfordringer, hvoraf nogle har indlæringsvanskeligheder.Både i Hillerød og i København har man tæt daglig kontakt til alle unge via telefon-, video- og SMS-samtaler. Det er den unges kontaktlærer, der varetager denne kontakt, og støtter den unge i de udfordringer, der kommer henad vejen. På den måde fastholdes de individuelle og motiverende samtaler, som Sputnik STU plejer at have med de unge.Ingen sammenbrud, men nogle rammes af tankemylder”Vi har ikke oplevet nogle alvorlige sammenbrud. Men nogle af vores unge er ramt af tankemylder og bekymringer. ’Bliver min eksamen til noget?’, ’Går verden under?’,’Sker der mine bedsteforældre noget?’ Vi er derfor særligt opmærksomme på at yde den fornødne socialpædagogiske omsorg for vores unge i denne tid.” siger Torbjørn Berg, der er leder på Sputnik STU Hillerød.De unge er vant til en tryg, rolig og struktureret hverdag på Sputnik STU, hvor der er fokus på faglig, social og personlig udvikling. Hverdagen, som den plejer at se ud, er brudt op for dem i disse uger, og det fremkalder forskellige reaktioner, der skal håndteres virtuelt og samtidig skal skolen fortsætte.Tæt kontakt og individuel fjernundervisningLedere og medarbejdere er fortsat på arbejde, om end det foregår hjemmefra og ligesom på Center for Autisme modtager de unge på Sputnik fjernundervisning og hjemmeopgaver via digitale læringsplatforme.”Alle vores unge har fået et individuelt skema, som hjælper dem til at opretholde struktur og rutiner i dagligdagen. Nogle får tilsendt daglige hjemmeopgaver, andre logger ind på online platforme, hvor de modtager fjernundervisning. Vi imødekommer, hvad den enkelte har brug for.” siger Mie Helslev, leder på Sputnik STU København til OPS-Indsigt.Virtuelle ”gå-turs-samtaler”Den fysiske afstand, som coronaudbruddet har afstedkommet, begrænser det relationelle nærvær, som ellers præger de unges hverdag på STU’en.“Vi oplever dog også, at der er nogle unge, som vi nu er i dialog med på nye måder. Nogle har svært ved at være i den fysiske dialog. Så dét med, at kommunikationen nu foregår via fx skype skaber på sin vis nogle fordele. Med det sagt, så hverken kan eller må det erstatte det fysiske samvær, som vi jo netop støtter de unge til at kunne mestre og indgå i til daglig.”På Sputnik STU har man indført gåturs-samtaler som et redskab. Det vil sige en ”Gå-tur”, hvor de unge og deres kontaktperson går tur hver for sig, alt imens de taler i telefon sammen. Det er en måde at kombinere fysisk aktivitet med individuelle samtale.

Idrætsakademiet – I kontakt med kommunerne

På Idrætsakademiet i Herlev modtager STU-afdelingen unge med psykiatriske problemstillinger og psykiske sårbarheder.Her arbejder man ud fra, at alle unge har ret til en ungdomsuddannelse. Derfor tilpasser man hvert uddannelsesforløb helt individuelt.Her tilbyder man blandt andet, en frisørlinje, kosmetologilinje og en idrætslinje. Linjer hvis spejlbillede under coronaudbruddet er blandt de erhverv, der fra myndighedernes side er påbudt nedlukkede.”Vi har fra dag et haft fokus på at opretholde en struktur for vores STU-elever og i videst muligt omfang fortsætte de aktiviteter og gode relationer som de har etableret.” siger Mette Fløjborg der centerchef på Idrætsakademiet.Hun fortæller videre, at en del kommuner har kontaktet Idrætsakademiet for at høre, hvilke tiltag man har sat igang under den nuværende situation for at få et indtryk af hvordan de unge har det.Godt fra start på dagen med fælles online-træningPå Idrætsakademiet starter dagen med fælles on-line træning og aktivitet, så de unge kommer godt fra start. De unge er alle aktive i en fælles onlinegruppe, hvor underviserne lægger små videoer op dagligt og hvor underviserne samtidig støtter kommunikationen mellem de unge, på samme måde som havde de været fysisk på Idrætsakademiet.Som på Center for Autisme og Sputnik har underviserne, deres gruppe af kontaktelever. På Idrætsakademinet ligger aktivitet indbygget i hele skolens DNA, så her er der et stort fokus på at lave de aktiviteter ud af huset. For eksempel gåture, fisketure, løbeture eller anden motion og aktivitet, den unge normalt ville have deltaget i på den fysiske skole.”De fleste unge er glade for on-line opsætningen, men synes det er lidt svært at undvære deres venner og tætte kontakt med alle underviserne i hverdagen. De fleste af vores unge glæder sig meget til, at hverdagen vender tilbage til det normale igen.” Siger Mette Fløjborg.Venter spændt på hvad der sker efter påskeI næste uge sætter man på Idrætsakademiet lidt ekstra ind i næste uge, fordi der venter en påskeferie rundt om hjørnet, hvor stilstand og dermed slip af hverdagsstruktur blandt de unge er en risiko også uden for coronaland. ”De unge venter spændte på om de kan vende tilbage efter påske.” siger Mette Fløjborg.Hermed sætter hun ord på, hvad mange inden for socialområdet tænker på i denne tid. For et er at lukke ned i to gange fjorten dage i forhold til sårbare unge, der gennemgående ikke har godt af at blive isoleret, noget andet er at gøre det tre gange.Det vil kræve en helt særlig indsats at opretholde niveauet og man kan ikke afvise et et større tilbageslag i de unges udvikling, fortælle flere kilder på socialområdet til OPS-Indsigt.Fælles for alle tre STU-er er, at de er meget opmærksomme på den skriftlig dokumentation, som normalt er en integreret del af skolernes arbejde. Det gælder i allerhøjeste grad også nu, hvor dagligdagen er vendt på hovedet og hvor læring hos de sårbare unge foregår virtuelt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply