Skip to main content

Der har været meget mediedækning af det offentliges indsats i forhold til hjælpepakker med videre, som er gået i retning af den private sektor.Novo Nordisk Fondens akutte støtteprogram retter sig mod ansøgerne forankret på offentlige institutioner, myndigheder eller private ikke-for-profit organisationer i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus-epidemienDe bevilgede projekter sætter bl.a. fokus på at forbedre overvågning af patienter i højrisikogruppen, reducere antallet af indlæggelser på intensivafdelingerne og oprettelse af en telefonlinje til at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Indtil videre er der uddelt bevillinger til seks projekter, der skal afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark. Interesserede kan fortsat søge oplyser fonden i en pressemeddelelse.Neden for beskrives kort de seks projekter, som enten er i gang eller på vej til at blive sat i gang.COVID-19 WARD er et projekt, hvor man vil udvikle en intelligent trådløs 24/7-overvågning af coronapatienter i højrisikogruppen. Overvågningen skal sikre tidlig identifikation af forværring samt markant reduktion af patientkontakt, smitte, brug af værnemidler og behov for personaleressourcer. Overvågningen vil kunne starte i løbet af de næste 2 uger.Projektet er forankret hos Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og DTU SundhedsteknologiPro-aktiv Beskyttelse af Indlagte Lungesyge med COVID-19. Projektet vil undersøge, om medicinske patienter, der indlægges akut, og som har en positiv test for 2019-nCoV, kan få gavn af behandling med det virusinfektionsmodificerende stof hydroxy-chloroquin samt det virus-immunmodulerende og antibakterielle stof azithromycin. Formålet er at finde en behandling, der kan føre til kortere indlæggelse og færre indlæggelser på intensivafdeling og lavere dødelighed.Projektet er forankret hos Københavns Universitet og Region Hovedstaden.ECHOVID-19. Projektet er et prospektivt klinisk studie, der blandt andet skal undersøge, om ultralydsskanning af hjertet og ultralydsundersøgelse af lungerne kan forudsige, hvilke patienter der er i høj risiko for udvikling af akut lungesvigt, indlæggelse på intensiv afdeling eller anden akut forværring under indlæggelse for COVID-19. Studiet vil også give et unikt indblik i, hvordan infektionen påvirker hjertet, da alle patienter også vil få foretaget en grundig hjerteundersøgelse når infektionen er overstået. Studiet inkluderer patienter indlagt på de fleste af Region Hovedstadens hospitaler med en laboratoriebekræftet diagnose af COVID-19.COVID-19 oplysningsindsats i forhold til minoritetsgrupper. Projektet skal udvikle en digital platform, der gør det muligt at levere hurtige oversættelser af de danske myndigheders oplysninger om den igangværende coronavirus-epidemi til sproglige minoritetsgrupper i landet. Målet er at få oversat regeringens vigtigste udmeldinger til folket til op mod 30 forskellige sprog indenfor 12 timer.Projektet er forankret hos Mino Danmark.Ældretelefonen. Projektet har oprettet en ældretelefon, hvor frivillige telefonvenner ringer til ældre, der ønsker en at tale med. Formålet er at afhjælpe på ensomhed og isolation i en tid, hvor vi ikke kan komme i kontakt med hinanden på andre måder. Projektet er forankret i Ældre Sagen.Overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. Projektet skal udvikle en digital løsning, der hurtigere skal kunne opdage og respondere på nye infektiøse trusler. En forbedret digital løsning er afgørende for, at både enkelte læger og det nationale beredskab har lettilgængelig, elektronisk adgang til relevante data, så der hurtigt kan skabes det fornødne overblik til at agere på udbrud af sygdomme og infektioner samt forebygge smittespredning.Projektet er forankret hos statens Serum Institut.Link til ansøgningsside

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply