Skip to main content

Der er privathospitaler rundt om i landet, som ligger inde med vigtigt udstyr, der kan bruges til at bekæmpe coronavirus i Danmark.

Derfor har Sundhedsstyrelsen givet et påbud til privathospitaler, der har en beholdning af anæstesiapparater og respiratorer om, at de skal lukke deres intensive funktioner ned for en periode. I stedet skal al materiale stilles til rådighed for det offentlige sygehusvæsen i forbindelse med coronaudbruddet.

Det viser et dokument fra Sundhedsstyrelsen til foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, som TV 2 er i besiddelse af.

Branchen har stået parat i startboksenMyndighedernes påbud i forlængelse af, at man for få dage siden udsendte en ny bekendtgørelse med det mundrette navn: ‘Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom’.Her står der blandt andet i § 3 stk. 2: “Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske privathospitaler … mod betaling at fordele bestemte typer medicinsk udstyr og personlige værnemidler til regioner eller kommuner med henblik på opretholdelsen af forsyningen af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i det offentlige sundhedsvæsen.” Påbuddet kommer ikke som en overraskelse for branchen.”Vi har været i løbende dialog med myndighederne om at stille kapacitet til rådighed. Det har vi meldt ud fra starten af, og nu er der så behov for det, og det bakker branchen op om,” siger Mette Nord, der er sekretariatschef for Sundhed Danmark.Allerede for små 14 dage siden annoncerede brancheforeningen, at den fulgte udviklingen med Covid-19 tæt i forhold til at stille sin kapacitet til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen. Dengang sagde bestyrelsesformand for Sundhed Danmark Henrik Bom Olesen:”Vi står i en yderst ekstraordinær og alvorlig situation, hvor vi som privathospitalsbranche gerne vil sende et klar signal om, at vi står klar til at hjælpe og stille vores kapacitet til rådighed, hvis Sundhedsstyrelsen melder dette behov.”Det har Sundhedsstyrelsen så gjort, efter man har fået lovgivningen på plads.Respiratorer og andet udstyr skal stilles til rådighed for det offentlige fra 30. marts

Det er ifølge anmodningen fra Sundhedsstyrelsen uvist, hvor længe det pågældende udstyr skal indgå i beredskabet, men det skal stilles til rådighed i den region, hvor udstyret er lokaliseret.

Ifølge dokumentet skal alle operationer og behandlinger på de pågældende hospitaler indstilles fra lørdag 28. marts. Dog kan kirurgisk aktivitet og aktivitet, der ikke kræver anæstesiapparat eller respirator, indtil videre fortsætte, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Alle respiratorer og anæstesiapparater på privathospitaler skal stilles til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen fra mandag 30. marts.

Sundhedsstyrelsen har derudover anmodet om, at anden kapacitet, mandskab og værnemidler også stilles til rådighed.Kritisk udstyr og specialiseret personale flyttes fra den private til den offentlige sektor

I påbuddet står der, at der ikke vil blive behandlet patienter med mistanke om smitte på privathospitalerne.

Det “vurderes mere hensigtsmæssigt, at intensivpladserne etableres, hvor patienterne primært bliver indlagt”, lyder det ifølge TV 2.Det er bemærkelsesværdigt ifølge flere faglige eksperter, som OPS-Indsigt har talt med. For hvad er lige de logiske argumenter i at oprette nye intensive pladser i det offentlige, når man potentielt ligger inde med et stående beredskab af personale, anæstesiapparater og respiratorer på privathospitalerne?”De kunne jo lige så godt blive indlagt hos os,” siger en sygeplejeske, der ønsker at være anonym OPS-Indsigt har talt med Keld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Han tolker, at baggrunden for, at myndighederne ønsker at flytte både mandskab og intensiv udstyr fra privathospitalerne, hænger sammen med, at der ikke er mange intensiv sengepladser på de enkelte privathospitaler.Der kan altså være tale om en samlet kapacitets- og effektivitetsbetragtning fra myndighedernes side ved at opbygge nye, større intensivafdelinger.Opbygning af sengeberedskab for ikke-corona-patienter på privathospitalerne

Sundhedsstyrelsen har desuden anmodet alle privathospitaler om at opgøre det, man kalder anden kapacitet. Det vil sige mandskab og værnemidler m.v. Det indikerer, at sundhedsmyndighederne er i gang med at opbygge et beredskab, hvor ikke-coronapatienter kan sendes ud fra hospitalerne længe før normalt eller indlægges hos de private.Det bekræftes af Keld Møller Pedersen, der også er bestyrelsesformand for det selvejende non- profit hospital, Filadelfia, som har landets største epilepsihospital. Han siger til OPS-Indsigt:”Vi er blevet bedt om at stille senge til rådighed for Region Sjælland fra på mandag. Vi kan måske bidrage med 20-25 ikke-specialiserede sygehuspladser.”Keld Møller-Pedersen forventer, at Filadelfia får ‘almindelige’ patienter for, at regionen ad denne vej kan skaffe plads til coronapatienterne.Han siger samtidig til OPS-Indsigt, at han forventer, at det er Filadelfias personale, der skal passe de nye patienter fra regionen.På Filadelfia går man i dag i gang med bl.a. at inddrage påskeferien. Hele den økonomiske side er for indtil videre ukendt, understreger Keld Møller Pedersen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply