Skip to main content

En længere række kommuner har aflyst rengøringen hos de ældre for at skabe en personalebuffer, der kan medvirke til at styrke kommunens beredskab i forhold til plejen af de dårligste borgere.

”Vores medarbejdere kommer hos utrolig mange borgere og kan på den måde enten let blive smittet eller bære smitte med sig, som kan påvirke ældre borgere.” sagde direktør Hosea Dutshcke, Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune, i begyndelsen af ugen til NB-Nyt.

Tilsvarende melding kommer fra Holstebro Kommune, der fra 18. marts har suspenderet rengøringen hos ca. 660 borgere. Her skriver Lone Becker, direktør for Social og Sundhed, i en pressemeddelelse:

”Vi gør det her for at mindske risikoen for at smitte ældre, som udgør er særlig udsat gruppe. Desuden forebygger vi, at vores medarbejdere, som udfører kritiske funktioner, selv bliver smittet. Vi forsøger at sikre, at vi råder over så mange raske medarbejdere som muligt og kan bruge kræfterne på de ældre, som er mest svækkede.”Tendensen med at suspendere rengøringen ruller lige nu ud over kommunerne. OPS-Indsigt erfarer, at hvis ikke kommunerne allerede har suspenderet rengøringen, er de tæt på at gøre det. Suspenderingen af rengøringen vil, når den er fuldt udrullet, ramme 50.000 borgere ifølge Danmarks Statistik.

Hvad betyder det for private leverandører af frit-valgs ydelser?Situationen rejser to spørgsmål for private leverandører af frit valg.

  1. Hvordan kommer de private leverandørers medarbejder til at indgå i det samlede beredskab på hjemmeplejeområdet?
  2. Hvordan med betalingen?

Hvordan de to spørgsmål besvares, er næsten lige så forskelligt som kommunerne, når man taler med private leverandører af frit valg. Ved henvendelse til et par af de kommuner, der helt klart har omlagt den praktiske hjemmehjælp, får OPS-Indsigt bl.a. følgende svar fra chefniveauet:”Jeg kan desværre ikke svare på spørgsmål lige nu, da vi alle er i fuld gang med nødberedskaberne. Vi opdaterer dagligt kommunens hjemmeside med eventuelle ændringer. Jeg vil derfor anbefale jer at følge med på kommunens hjemmeside.”Denne respons er et udmærket udtryk for, hvilket tempo og pres kommunernes krisestab er underlagt.Ser man på de pågældendes hjemmesider, er der umiddelbart ingen, der beskriver, hvordan de vil afvikle samarbejdet med leverandører af frit valg.Der findes mange løsninger, men ingen beskrivelser af demDer står rigtig meget på de kommunale hjemmesider om, hvordan man vil imødekomme og understøtte erhvervslivet, men intet om, hvordan man forholder sig i forhold til en gruppe af private leverandører, der dagligt udfører samfundskritiske opgaver for godt 30 procent af hjemmehjælpsmodtagerne.Søren Andersen der er administrerende direktør i Attendo, der er Nordens største plejevirksomhed, siger til OPS-Indsigt, at der virkelig findes mange løsninger.Der er tilsyneladende ikke tale om et område, der har haft KL’s eller regeringens bevågenhed, og måske derfor er løsningerne så forskellige.

Hos Estrids Pleje, der bl.a. har kontrakt med Frederikssund og Halsnæs kommuner, tilkendegiver direktør Kenneth Kammerdahl, at der pågår et rigtig godt samarbejde med kommunerne, hvor man har et fælles sigte, nemlig at få opbygget et beredskab til den forestående epidemi.”Modellen er ligeså pragmatisk, som den er lavpraktisk,” siger Kenneth Kammerdahl og fortætter.”De borgere, der har rengøring, er blevet aflyst, og vi er løbende i dialog med kommunerne om, hvordan vores medarbejder kommer til at indgå som en del af beredskabet.”En pragmatisk model skille sig udEn af de mest gennemgående løsninger, som OPS-Indsigt hører om fra frit-valgs leverandørerne, er en meget pragmatisk model, hvor leverandører og kommuner samarbejder, uden at det bliver for kontraktligt trekantet. Modellen er opbygget i to step.Step 1. Her aflyses rengøringen og den praktiske hjælp fra den private leverandør.

Step.2. Her træder leverandørens personale ind som personalemæssig ‘back up’.I step 1 sker der konkret det, at alle borgere, der får rengøring i de tekniske systemer, bliver markeret som aflyst. Det betyder, at leverandørerne får deres betaling. Termen ‘aflyst’ bruges, så vidt OPS-Indsigt forstår det, når enten borgeren eller myndigheden aflyser.Det betyder samtidig, at opgaven ikke er suspenderet eller ophævet, som det har stået flere steder i pressen, men blot aflyst. Det er denne model, der sikrer leverandørerne betaling for de borgere, der havde valgt leverandøren ved coronaudbruddets start.Step 2 er til gengæld noget uafklaret, når man spørger leverandørerne om deres aftale med kommunerne. Fælles for tilbagemeldingerne er dog, at leverandørernes personale på en eller anden led skal indgå i det personaleberedskab, kommunerne aktuelt er ved at opbygge for at ruste sig mod at epidemien breder sig i personalet.Kommunerne er bare ikke nået så langt endnu, men det forventes at være på plads i denne eller i begyndelsen af næste uge.Her skal man tænke på, at det personale, der er frigivet ved aflysningen af rengøring og praktisk hjælp, ikke udelukkende består af medarbejdere med uddannelse som social- og sundhedsassistenter eller på sosu-hjælper niveau. Det betyder, at ikke alle vil være kvalificerede til at indgå i et beredskab af såkaldt svage borgere.Der ligger altså en større logistisk udfordring med hensyn til at etablere bl.a. vagtplankaskader til den forestående epidemi, og det kan godt være, at nogle af de frigjorte medarbejder skal allokeres til rengøring af plejehjem og bosteder, fordi det er her, deres kompetencer kommer bedst i spil.Hos Dansk Industri erkender branchedirektør Jakob Scharff, at man for nuværende ikke har overblikket over de mange løsninger ude i kommunerne, men at oplevelsen er, at det sker på en meget pragmatisk facon, siger han til OPS-Indsigt.Kommuner, hvor der positivt er givet udtryk for at rengøringen er aflyst:Allerød, Halsnæs, Frederikssund, Vesthimmerland, Kerteminde, Nordfyn, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Silkeborg, Horsens, Holstebro, Skanderborg, Tønder Vejle, Aarhus og Middelfart.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply