Skip to main content

Den 11. marts 2020 afsagde voldgiftsretten kendelse vedrørende tvisten om udviklingen af et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark som erstatning for det gamle system KMD Social Pension.Erstatningen er ifølge voldgiftsretten uden øvrige omkostninger sat til 69 millioner kroner.Sagen går tilbage til 2017, hvor bestyrelsen for Udbetaling Danmark besluttede at ophæve kontrakten med KMD om levering af et nyt it-system, der skulle udbetale pension til 1,3 millioner førtids- og folkepensionister. Beslutningen skete efter kritiske drøftelser med KMD, hvor det ikke er lykkedes at finde en acceptabel løsning for begge parter.Striden handler blandt andet om forsinkelser, samtidig med at Udbetaling Danmark ikke kunne få et nyt standard pensionssystem, der var af talt i kontrakten, ligesom KMD hellere  ikke ville kompensere Udbetaling Danmark og kommunerne for de store millionbeløb,som  forsinkelserne havde medført.Voldgiftsretten gav Udbetaling Danmark retDet lykkedes altså ikke KMD at levere et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark. Voldgiftsretten fastslår, at det var berettiget at ophæve kontrakten med KMD på grund af væsentlig misligholdelse. KMD skal derfor betale fuld erstatning inden for den aftalte ansvarsbegrænsning på 69 millioner kroner oplyser ATP i en pressemeddelelse.

“Jeg glæder mig over, at vi på skatteydernes vegne udviste rettidig omhu i et stort og omkostningsfuldt it-projekt, der desværre var væsentligt forsinket, og hvor der var berettiget tvivl om kvaliteten,” siger Frank Jensen, formand for Udbetaling Danmarks bestyrelse.”

It-systemet skulle som sagt udbetale folke- og førtidspension til landets 1,3 mio. pensionister de næste mange år frem. Derfor var det altafgørende for Udbetaling Danmark at få det rigtige system.KMD havde hovedansvaret

Voldgiftsretten fastslår, at KMD havde hovedansvaret for, at projektet blev væsentligt forsinket, fordi KMD forsømte at lede projektet, forsømte at anvende en anerkendt metode og forsømte at sikre fremdrift i projektet. Desuden var der berettiget tvivl om, hvorvidt Udbetaling Danmark ville få det standardsystem, som var aftalt. KMD handlede ikke med den agtpågivenhed, man må forvente af en professionel it-leverandør.

“Det er afgørende, at vi som offentlige indkøbere er bekræftet i, at vi skal reagere i tide, når vi konstaterer, at store it-projekter kører af sporet,” siger Frank Jensen.

Udbetaling Danmark er frifundet for samtlige modkrav rejst af KMD.

Voldgiftsretten udtaler, at flere af ATP’s krav hører under et andet kontraktgrundlag, og det undersøges nu nærmere, hvordan denne del af kravet mest effektivt håndteres overfor KMD.Forskellige udlægninger af erstatningens størrelseAdm. direktør i KMD Eva Berneke er glad for, at sagen nu er afsluttet og siger i en pressemeddelelse:

“Vi er tilfredse med, at voldgiftsretten slår fast, at der ikke er belæg for de betydelige erstatningskrav, som ATP har fremsat. Retten peger på, at der på begge sider af projektet har været ting, der kunne have været gjort bedre. Vi anerkender vores del af ansvaret og accepterer, at ATP var berettiget til at ophæve kontrakten. Med kendelsen sætter voldgiftsretten nu et punktum i sagen, som har været lang og ressourcekrævende. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med både ATP og kommunerne.”

Der er lidt forskellige udlægninger af, hvor stor erstatning KMD ender med at skulle betale. Ifølge en pressemeddelelse fra ATP skal KMD samlet betale 87 millioner kroner til Udbetaling Danmark for erstatning, tilbagebetaling af vederlag og renter. I en pressemeddelelse angiver KMD, at voldgiftsretten har givet ATP medhold i et krav på erstatning for et beløb svarende til 77 millioner kroner.

FAKTA

KMD vandt it-kontakten ved udbud i 2015. ATP hævede kontrakten i marts 2017 på Udbetaling Danmarks vegne, og både KMD og ATP rejste erstatningskrav mod hinanden i en voldgiftssag.

ATP genudbød, på Udbetaling Danmarks vegne, it-kontrakten på et nyt pensionssystem i 2017, hvor Netcompany vandt kontrakten. Dette system er netop idriftsat.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply