Skip to main content

Hver dag hjælper kommunernes godt 400.000 ansatte millioner af borgere med stort og småt. Lige fra aftensmåltidet på plejehjemmet til motionen og fællesskabet i den nye sportshal i lokalsamfundet. Hver eneste dag har kommunerne behov for at købe varer og ydelser til hele den kommunale servicesektor. Lidt firkantet sagt bliver der foretaget et indkøb hver eneste gang, en kommune bruger penge. Den mængde af indkøb kræver en strategi og det er netop hvad KL`s bestyrelse har vedtaget. En indkøbsstrategi som skal skabe mulighed for økonomisk råderum og grøn omstilling.Strategien erstatter den tidligere indkøbsstrategi ”Indkøb handler om velfærd”, der dækkede perioden 2017-2020.Princippet er lidt at en krone mindre brugt på indkøb er én krone, som kommunen kan bruge på det man kalder borgernær service. Og når kommunerne hvert år indkøber varer og tjenesteydelser for cirka 100 milliarder kroner, kan det rigtige indkøb give store gevinster, der kan bruges til mere velfærd.Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som sagt fokus på at understøtte kommunernes muligheder for at tænke bæredygtighed ind, når der købes varer og tjenesteydelser. Derudover er der fokus på at vise mulighederne for, hvordan indkøb kan bidrage til at understøtte opgaveløsningen bredt i den kommunale organisation og indløse økonomiske, styrings- og kvalitetsmæssige potentialer.Kommunerne køber ind for 270 millioner kroner om dagen”Hver eneste dag bruger kommunerne omkring 270 millioner kroner på indkøb af varer og ydelser. Alt fra indkøb af havregryn på plejehjemmet til renoveringen af cykelskuret i skolegården. Det giver kommunerne en stor muskel, som blandt andet kan bruges til at understøtte klima og bæredygtighed. Den bruger kommunerne allerede, men der er behov for at understøtte og hjælpe udviklingen endnu mere på vej,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg i en pressemeddelelse.

Det er baggrunden at  KL præsentere sin nye indkøbsstrategi for 2020-2024, som  skal styrke kommunernes mulighed for både at skabe økonomisk råderum og at tænke klima og bæredygtighed ind, når der skal købes varer og tjenesteydelser.

”Indkøb med mening”, hedder strategien, som indenfor den lokalpolitiske kontekst skal sætte rammerne for kommunernes arbejde med indkøb i hele organisationen frem mod 2024. Strategien rummer 20 målsætninger for det fremadrettede arbejde med indkøb på tværs af hele den kommunale organisation.Mest mulig velfærd for pengene

Ud over stigende fokus på bæredygtighed, skal strategien bidrage til at kommunernes indkøb også de kommende fire år kan være med til fortsat at skabe økonomisk råderum, så kommunerne kan håndtere det stigende antal ældre og de stigende krav til serviceniveauet.

”Kommunalpolitikerne og de kommunale ledere og medarbejdere gør hver dag en stor indsats for at forbedre, omstille og udvikle den kommunale service, så vi får mest mulig velfærd ud af hver en skattekrone. Her kan indkøb være en løftestang for at understøtte udviklingen af opgaverne på de store velfærdsområder,” siger Thomas Kastrup-Larsen.Strategien har tre temaerMed strategien tager kommunerne ifølge KL næste skridt i udviklingen af indkøbsområdet. Indkøbsstrategien er blevet til i tæt dialog med kommunerne og har fokus på tre temaer:

En strategi med fem anbefalinger til udvikling af indkøbsområdet

Strategien indeholder 5 anbefalinger til udvikling af indkøb i kommunerne.

  1. Brug indkøbsdata til at få et overblik over indkøbsmønstre og forbrug og prioritér indsatser på baggrund af data
  2. Tag stilling til, hvordan indkøbskompetencerne i jeres organisation kan understøtte opgaveløsningen på velfærdsområderne
  3. Skab et overblik over, hvem i jeres organisation der køber ind
  4. Understøt indkøbsopgaven gennem e-handel
  5. Tag stilling til, hvordan samarbejde om indkøbsopgaven med andre kommuner eller i regi af SKI kan frigøre ressourcer op området hos jer.

Link til strategien

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply