Skip to main content

Mange virksomheder møder udfordringer i forhold til deres leverancer til offentlige kunder i kølvandet på corona-udbruddet. Det rejser spørgsmål om ansvar og force majeure.

Force majeure defineres normalt som en udefrakommende og uventet begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør, at en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. At en force majeure-begivenhed foreligger indebærer, at en aftalepart kan blive fri for ansvar, hvis begivenheden indebærer, at aftaleparten bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Meget ofte vil aftaler indeholde en særskilt force majeure klausul. Formuleringen af klausulen kan være afgørende for, om corona-udbruddet kan karakteriseres som en force majeure-begivenhed.

I forbindelse med igangværende offentlige kontrakter bør virksomheder gennemgå deres kontrakter og identificere, hvilke bestemmelser der er gældende i de konkrete kontrakter. Bestemmelser – og deraf følgende rettigheder og pligter – kan variere på tværs af offentlige kunder.

Generelt opfordrer DI til, at offentlige ordregivere udviser fleksibilitet og finder løsninger på eventuelle udfordringer knyttet til levering og gennemførsel af gældende kontrakter med private virksomheder. 

Særligt to scenarier er aktuelle.

1. Offentlige kunder kan ikke modtage varer og ydelser (f.eks. rengøring af skoler) på grund af lukning, hjemsendte offentlige medarbejdere o.l.

DI opfordrer til, at offentlige ordregivere vedstår deres kontraktlige forpligtelser , samt at disse undlader at påberåbe sig force majeure, uanset om dette i visse konkrete tilfælde ville være muligt.

2. Virksomheder kan ikke levere varer til kunder i den offentlige sektor på grund af forsinkende eller udeblevne leverancer fra underleverandører eller reduceret kapacitet på grund af karantæneramte medarbejdere.

DI opfordrer til, at offentlige ordregivere ikke udnytter adgangen til at fremsætte krav om erstatning overfor virksomheder, selv om virksomheden ikke juridisk set ikke kan påberåbe sig force majeure.

Endeligt opfordrer DI generelt offentlige ordregivere til hurtig og rettidig betaling af deres private leverandører.

Derfor sender DI fire opfordringer til kommuner og andre offentlige myndigheder. Vi opfordrer bl.a. til, at kommuner vedstår deres kontraktlige forpligtelser overfor virksomheder og undlader at påberåbe sig force majeure for at komme ud af sine forpligtelser, uanset om dette i visse konkrete tilfælde ville være muligt rent juridisk. Derudover bør kommuner mindske deres betalingsfrister for ikke at belaste virksomhedernes likviditet. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply