Skip to main content

Situationen omkring udbredelse af corona-virusset skaber vanskelige betingelser for virksomhedernes tilbudsarbejde, bl.a. fordi medarbejderene enten er karantæneramt eller lige skal indfinde sig i nye måder at arbejde sammen på med base i hjemmet.Derudover kan eksempelvis foranstaltningerne i forbindelse med COVID-19 indebære, at der må forventes færre tilbud, såfremt den oprindeligt fastsatte frist opretholdes.Dansk Industri opfordrer på deres hjemmeside offentlige myndigheder, der aktuelt gennemfører udbud, til at forlænge tidsfristen for virksomheder for aflevering af tilbud med minimum 14 dage.

Det følger af § 93 af udbudsloven, at offentlige myndigheder skal fastsætte passende tidsfrister for deres udbudsprocesser. Samtidig muliggør § 93, stk. 4 at myndighederne kan forlænge tidsfristen.

Ved at forlænge fristerne hjælper offentlige myndigheder virksomhederne med at få en fleksibilitet, som tillader at de kan afgive tilbud, vinde kontrakter og dermed have udsigt til på den lange bane at holde hjulene i gang i virksomhederne.KL: Gå i dialog med ordregiverHos Kommunernes Landsforening er oplevelsen, at kommunerne arbejder på højtryk for at afbøde konsekvenserne af den krise coronaudbruddet har fremkaldt. Både i forhold til pleje, pasning, skolegang, affaldshåndtering, forsyning.Indstillingen hos KL er den at krisen har betydning for rigtig mange funktioner i vores samfund. Så derfor er det klart at alle gør alt hvad de kan for at hjælpe hinanden. Men KL gør det også glart da OPS-Indsigt henvender sig, at der vil være et utal af situationer, hvor alt ikke er som det plejer, og hvor man løbende må overveje, hvordan man griber forskellige problemer an. “De enkelte kommuner må vurdere, hvorvidt den nuværende situation giver anledning til at kigge på de igangværende udbud igen” Skriver Morten Mandøe, Cheføkonom i KL og fortsætter “Jeg vil mene at den bedste vej er at gå i dialog med de pågældende ordregivere.” Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Tidsfrister i udbudprocessen kan forlængesHos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer man at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne.

Her skriver man på hjemmesiden at forlængelse af tilbudsfristen skal ske under overholdelse af de EU-retlige principper, herunder proportionalitets- og ligebehandlingsprincippet. Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering kan konsekvenserne af COVID-19 på forskellig vis udgøre et sagligt grundlag for at forlænge tilbudsfristen.

Eksempelvis kan der være forhold hos ordregiver såsom karantæne eller nødvendig hjemsendelse af medarbejdere, der gør, at udbudsprocessen ikke kan overholde den oprindeligt fastsatte tidsplan. I korte træk betyder det tre ting for udbudsfolket

  1. Tidsfristen i igangværende udbudsprocesser kan forlænges
  2. Gældende kontrakter kan forlænges
  3. Akutte indkøb kan foretages under visse betingelser

Dansk Industri har lavet en oversigt med igangværende udbudDansk Industri oplyser i slutningen af sidste uge at man fra deres side har kontaktet de ansvarlige udbudskonsulenter og  indkøbsafdelinger for alle 130 udbud med opfordring til at forlænge fristerne. 

Mange igangværende udbud af nye kontrakter fra offentlige myndigheder afløser i følge DI eksisterende kontrakter, som snart udløber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne tydeliggør rammerne ifb med Covid-19. Se mere her.

Oversigt over offentlige ordregivere med igangværende udbud¨

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply