Skip to main content

Aktiemarkederne lider hårdt under udbredelsen af Coronavirus. Det danske aktiemarked faldt voldsomt torsdag morgen. Kun to aktier på Københavns Fondsbørs var stabile, og det har samlet været med til at skære mere end 5 pct. af det ledende aktieindeks, C25.

Samtidig nærmere flere internationale virksomheder sig hastigt et kollaps. Ifølge Danmarks Radio rettes der nu et stort pres mod myndighederne for økonomiske nødpakker.

Men hvad må det offentlige gøre for at støtte de hårdt pressede virksomheder?

Støtte fra staten til erhvervslivet skal overholde EUF-traktatens regler om statsstøtte. Som udgangspunkt er det forbudt for staterne at forstyrre den frie konkurrence ved at yde statsstøtte til bestemte virksomheder.

Der er dog en række former for statsstøtte, som gerne må tildeles med EU-Kommissionens godkendelse. Ifølge traktatens artikel 107, stk. 2, litra b), gælder det bl.a. støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder. 

Der kan også med Kommissionens godkendelse gives statsstøtte til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi efter traktatens artikel 107, stk. 3, litra b).

Statsstøtte ved epidemier

Den første bestemmelse har hyppigt været brugt til at etablere støtteordninger til afhjælpning af oversvømmelser og tørker, og den sidste bestemmelse blev anvendt ganske intensivt i forbindelse med finanskrisen, hvor flere banker og finansielle institutioner modtog store kapitalbidrag med ganske kort varsel for at stabilisere økonomien. 

Derudover kan myndigheder under visse strenge betingelser skride til at redde og omstrukturere konkrete virksomheder inden for rammerne af Kommissionens retningslinjer for redning og omstrukturering.

Der er ikke offentliggjorte eksempler på, at statsstøttebestemmelserne er blevet brugt til at dæmme op for skadevirkningerne af en egentlig epidemi som f.eks. svineinfluenzaepidemien i 2009.

Hvad bliver gjort?

Statsstøttereglerne forhindrer ikke generelle erstatningsregler som dem, der findes i epidemiloven. Der er også i vidt omfang mulighed for at lave generelle ordninger om f.eks. henstand af myndighedernes krav mod virksomheder (f.eks. moms m.v.), som kan være med til at dæmme op for en økonomisk krise.

Flere andre europæiske lande har allerede varslet økonomiske hjælpepakker. Italien har ifølge Financial Times varslet Kommissionen i sidste uge, at man har planer om at indføre hjælpeforanstaltninger for i alt 7,5 milliarder euro, og Tyskland har tilsvarende varslet omfattende støtteforanstaltninger, herunder planer om likviditetsstøtte, eksportkreditgarantier og skattehenstand.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply